Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Europa undergraver Midtøstens eneste demokrati

Det apokalyptiske dramaet som utspiller seg i Midtøsten er et voksende problem for vestlige politiske ledere som mangler kunnskap om hvordan arabiske stamme- og klansamfunn fungerer. De kommer med utrolige utspill for å avlede folks oppmerksomhet fra det som foregår, og mediene spiller på lag også i Norge hvor den politiske uforstand er minst like stor som i EU.

Nylig opplevde vi at FNs organisasjon for fremme av utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, etter arabisk initiativ og med entusiastisk støtte fra bl.a. Frankrike og Sverige, vedtok en resolusjonstekst som fornekter det jødiske folks historiske tilknytning til Landet Israel. Både den svenske og den franske regjering var fullstendig klar over at hele dette antisemittiske stuntet var et historisk falskneri, men de følte det likevel i sin interesse å støtte opp om de arabiske løgnene som til stadighet er til salgs i FNs organer. Hva er det som driver europeiske politiske ledere til dette knefallet? Hva er det som svikter?

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Europa undergraver Midtøstens eneste demokrati

Det apokalyptiske dramaet som utspiller seg i Midtøsten er et voksende problem for vestlige politiske ledere som mangler kunnskap om hvordan arabiske stamme- og klansamfunn fungerer.  De kommer med utrolige utspill for å avlede folks oppmerksomhet fra det som foregår, og mediene spiller på lag også i Norge hvor den politiske uforstand er minst like stor som i EU. Nylig opplevde vi at FNs organisasjon for fremme av utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, etter arabisk initiativ og med entusiastisk støtte fra bl.a. Frankrike og Sverige, vedtok en resolusjonstekst som fornekter det jødiske folks historiske tilknytning til Landet Israel.  Både den ...

Mer...

Hundreårskrigen

De fleste kjenner begrepet Seksdagerskrigen som betegner Israels frigjøring av de delene av det britiske mandatområdet som ble ulovlig okkupert av Jordan og Egypt i 1948.  Opprinnelsen til mange av de konfliktene vi i dag opplever i Midtøsten går imidlertid tilbake til rettsoppgjøret etter den første verdenskrig, hvor de allierte stormaktene, og i første rekke kolonimaktene Frankrike og Storbritannia, på forhånd hadde avtalt hvordan Midtøsten skulle inndeles i deres respektive interesseområder når krigen mot aksemakten Tyrkia var vunnet.  Det tyrkiske imperiet hadde da okkupert og kontrollert det meste av regionen i fire hundre år. En av de avtalene som lå til ...

Mer...

Vi gratulerer Israel og Norge med dagen

Da Norge den 17. mai feiret sin 202. uavhengighetsdag, skjedde det i visshet om at vi er et folk blant de mange som er anerkjent og respektert som en fri og uavhengig nasjon.  Denne årlige feiringen er en viktig markering som bidrar til å befeste nasjonens og den uavhengige statens fremtid.  Den samme feiringen hadde det jødiske folk i år den 12. mai.  Den nye tidsregningen for jødenes mange tusen år gamle stat begynte for 68 år siden etter at det internasjonale samfunn allerede i 1922 hadde vedtatt å la det jødiske folk få gjenopprette sin nasjonalstat i det opprinnelige ...

Mer...

Norges uryddige Midtøsten-politikk

De siste ukenes avsløring av vedvarende norsk finansiell støtte til palestinske terrorister er symptom på en større skandale enn hva Utenriksdepartementet har villet innrømme.  Det er viktig både for freden og for Norges internasjonale omdømme at man viser vilje til å stille krav til hva norske bistandsmidler brukes til, men vi er slett ikke blitt overbevist om at departementets ansvarlige har villet gå til kjernen av problemet.   Vi er heller ikke overbevist om at Utenriksdepartementet har forlatt en mer enn tyve år gammel myk holdning til den harde kjerne av islamske terrororganisasjoner.  Det virker snarere som om man frykter at ...

Mer...

Utenriksdepartementet gikk i Oslo-fella

På 1990-tallet levde utøverne av norsk Midtøsten-politikk i en euforisk rus av glad optimisme over å ha prestert det umulige i å bringe sammen Yitzhak Rabins israelske arbeiderparti-regjering og den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, under ledelse av Fatah-lederen Yasser Arafat til forhandlinger om en fredsavtale basert på opprettelsen av en palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen.  Oslo-avtalene ble holdt for å være et mesterstykke i diplomatisk kløkt som gjorde Norge til ”fredsnasjon,” en betegnelse noen fremdeles søker å holde fast ved, – ikke minst våre utenriksministre. Den hovedrollen Norge påtok seg i gjennomføringen av den avtalte fredsprosessen var å lede den såkalte ...

Mer...

Israel i NRK

Mens det store dramaet i Midtøsten pågår for fullt har mediene ikke glemt sin gamle hjertesak som er å fremstille Israel i et dårligst mulig lys.  Spesielt aktiv har NRK vært i det siste.  I et par infame angrep på den jødiske staten har vi nylig sett at statskanalen har avveket litt fra de tradisjonelle ensidige og til tider vulgære angrepene vi husker fra Odd Karsten Tveits og Sidsel Wolds daget til en mer subtil, men ikke mindre grov og forfalskende form for anti-israelsk desinformasjon. I forbindelse med at en svensk statsråd, den tyrkiskættede boligminister Mehmet Kaplan fra Miljøpartiet de grønne ...

Mer...

Skatten i paradis

De siste ukenes avsløringer om de velståendes parallellsamfunn i såkalte skatteparadiser har vært instruktive.  Forholdet indikerer at det ikke bare er ”vanlige mennesker” som er bekymret over utviklingen, men at også det politiske lederskapet og folk på samfunnets øverste hylle har forstått at utviklingen i verste fall kan gå riktig galt og at man derfor bør sikre seg tilgang til en åpen bakdør og noe ekstra på kistebunnen. Blant de mange enkeltavsløringene merker vi oss at det ikke utelukkende er for å slippe å betale skatt av egen inntekt man graver ned penger på en holme i Karibien (slik kaptein Sortebill ...

Mer...

Samfunnsendringen

I historiebøker og islandske sagaer kan vi lese om hvordan det var i Norge den gang det var storfamilier, ætter og klaner som hadde makten i landet og tvistemål dem imellom ble oppgjort gjennom feider og blodhevn.  Det er lenge siden det var slik i Norge, men i den arabiske verden er det slik fremdeles, og det er ingen grunn til å tro at det vil bli annerledes der i overskuelig fremtid.  For så vidt hadde de rett forfatterne av et notat i Utenriksdepartementet som mente at de gamle diktatorene i regionen skapte en viss stabilitet.  Slik ble det også ...

Mer...

Integrering og terrorisme

Hver eneste dag er nyhetsmediene opptatt av islams krig mot vestlig sivilisasjon og demokrati. Samtidig pågår muslimenes innbyrdes kamp om lederskapet i denne krigen. Det kompliserer bildet. Vi mobiliserer ekspertise for å analysere og kommentere utviklingen og veilede myndighetene i en vanskelig situasjon. Dette foregår over hele den vestlige verden, men analysene og veiledningen som tilbys, har som fellesnevner at den for mennesker som kjenner Midtøsten fra innsiden, knapt fremviser rasjonell virkelighetsorientering. Hovedbudskapet vi mottar fra våre ledere er at alt sammen dreier seg om kriminelle handlinger fra individer som vi gjennom mangelfull integrering har satt utenfor samfunnet og som lever ...

Mer...

Når diktaturet må redde demokratiet

Den 12. mars holdt den kjente radiomannen og samfunnsdebattanten Dennis Prager en tale for Israels venner i USA.  De var samlet i organisasjonen Christians United for Israel, CUFI.  Temaet var den voldsomme veksten i islamsk ekstremisme i Midtøsten og Vestens lunkne og uforstandige holdning til de mest ytterliggående utslag av jihadismens skånselsløse brutalitet.  Han illustrerte sitt foredrag med bl.a. groteske videoklipp fra den islamske staten, IS, hvor mange av terroristene er tidligere moderate muslimer fra Norge. Et av poengene hans var at mens både nazismens og kommunismens bødler søkte å holde skjult for offentligheten hva de drev på med, går islamske ...

Mer...

Fredssamtaler? – Nei, vil ikke. Har ikke tid. Israel har uansett skylden.

Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas

Fredsprosessen i Midtøsten, eller mer korrekt ”fredsprosessen” i anførselstegn, – for det er ingen fredsprosess – følger et mønster. Mønsteret er svært tydelig for alle som har øyne å se med.

Først initieres eller inviteres det til direkte samtaler, gjerne etter at noen har lagt hodene i bløt for å finne løsninger som kan aksepteres av begge parter. Eller det blir sogar invitert til forhandlinger.

Vi husker Tostatsløsningen (fra 1974), Camp David-avtalen fra 1978, Madridkonferansen i 1991, Oslo-avtalen i 1993, Oslo 2 eller Interimsavtalen fra 1995, Wye (1995), . . . → Les mer…

Netanyahu: – Paris er et flott sted å underskrive en fredsavtale

Manuel Valls, Frankrikes statsminister siden 2014

Manuel Valls, Frankrikes statsminister siden 2014

Den franske statsminister Manuel Valls er i Israel på offisielt besøk, og høyt på ministerens agenda er møtet i Paris 3. juni, hvor Frankrikes siste initiativ for fred i Midtøsten skal diskuteres. Valls er kjent som en venn av Israel.

Det franske initiativet er nok et bra innspill, men spørsmålet er om det vil lykkes, eller om det, som alle forsøkene til nå, vil mislykkes. Man har ofte en lei tendens til å glemme at det må være to parter for å skape en fred. . . . → Les mer…

Så enkelt kan det sies

Fiasko-dagen

I byer rundt i hele verden minnes folk som er imot Israel Al-Nakba-dagen den 15. mai. “Nakba” er arabisk for “katastrofe”. Dette er den dagen den jødiske staten Israel ble reetablert i 1948, slik FN-resolusjonen anbefalte, nemlig å dele Palestina i to stater, en jødisk og en arabisk. I stedet for å etablere en arabisk stat, invaderte fem arabiske staters armeer (Egypt, Syria, Irak, Jordan og Libanon) landet for å tilintetgjøre den nyfødte staten og karre til seg så mye territorium som mulig.

Det er arabernes fiasko som feires som Al-Nakba-dagen. De greide ikke å ødelegge Israel ved fødselen.

Julie Nathan, Australia

Myrde, stjele og ødelegge

ISIS

ISIS

ISIS truer Israel i sin ukentlige publikasjon.

Denne ukens Al-Naba, ISIS’ nettavis, inneholder trusler mot Israel. – Og i motsetning til Hamas, skriver de skruppelløse Muhammeds soldater, – er ikke vi bundet av geografiske grenser eller internasjonale normer.

Det er MEMRI ( Middle East Media Research Institute) som har funnet og oversatt artikkelen. Israel føler seg truet av ISIS, hevdes det. Årsaken er at statene rundt har kollapset, og ISIS rykker nærmere Israel.

Derfor har Israel startet en krig mot ISIS, hevder artikkelen videre. Israel skal ifølge dem ha angrepet terrorgruppen i Sinai, med jetjagere. Så nå er hele verden . . . → Les mer…

PLO: – vi skal tilbake

Jødiske flyktninger i transitleir i Ma'abarot, 1950. Foto: Jewish Agency

Jødiske flyktninger i transitleir i Ma’abarot, 1950. Foto: Jewish Agency

Når Israel feirer sin Uavhengighetsdag, som i dag falt på 12. mai, feirer araberne i området “katastrofedagen”, Nakba-dagen. De rundt 726.000 arabere som flyktet ut av Israel da samtlige araberstater rundt dem samlet seg for et lammende angrep, ment å skulle utslette den nyopprettede staten, har i alle år siden ment at de har en rett til å vende tilbake.

Det er egentlig to forhold som spiller inn rent logisk, men som nær sagt aldri blir nevnt når problemstillingen . . . → Les mer…

Foredrag i Miff Trondheim

MIFF-Trondheim: Seminar om Israel og folkeretten. Foredragsholder:  Dr. Michal Rachel Suissa Tid:  Onsdag 18.mai 2016 kl. 19.00 Sted:  Tomasskolen (3. etg.) i Festningsgata 2. Det blir salg av israelske varer, loddsalg, servering av kaffe og kjeks. Det blir også anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.
Ikke noe land i verden blir omfattet av en slik folkerettslig oppmerksomhet som Israel.  Det skrives utallige avhandlinger og artikler om dette emnet, og politikere verden over henviser stadig til Israel og folkeretten som om det skulle være et særskilt rettslig problem knyttet til forholdet.  Dette er et faktum som i seg selv er problematisk fordi det blant verdens stater utelukkende er Israel som gjøres til gjenstand for en slik oppvartning.  Det finnes ikke noe folkerettslig problem knyttet til Israel som . . . → Les mer…

Vi gratulerer Israel og Norge med dagen

israel_68Da Norge den 17. mai feiret sin 202. uavhengighetsdag, skjedde det i visshet om at vi er et folk blant de mange som er anerkjent og respektert som en fri og uavhengig nasjon.  Denne årlige feiringen er en viktig markering som bidrar til å befeste nasjonens og den uavhengige statens fremtid.  Den samme feiringen hadde det jødiske folk i år den 12. mai.  Den nye tidsregningen for jødenes mange tusen år gamle stat begynte for 68 år siden etter at det internasjonale samfunn allerede i 1922 hadde vedtatt å la det jødiske folk få gjenopprette sin nasjonalstat i det opprinnelige Landet Israel som . . . → Les mer…

En svært vital 68-åring

Noen startet feiringen tidlig. Her fra Gan Yavneh

Noen startet feiringen tidlig. Her fra Gan Yavneh

Ved inngangen til Uavhengighetsdagen den 12. mai, Israels nasjonaldag, er det en høyst oppegående stat vi har med å gjøre.

En ekspansjon fra 806.000 innbyggere den 14. mai 1948 til dagens 8.522.000 foregår ikke smertefritt, og vi snakker både om økonomi, levestandard, demokratiske verdier, samt dessuten det Europa nå forsøker seg på: blanding av kulturer og religioner. For av disse åtte og en halv million er rundt 75 % jøder, ca 21 % arabere, og rundt 4,5 % er andre kulturer: . . . → Les mer…

Israel minnes sine kjære

Memorial Day. De fleste har mistet noen de var glad i eller kjente.

Memorial Day. De fleste har mistet noen de var glad i eller kjente.

Hva er det med dette landet, dette folket? Alt er annerledes. Det gjelder åpenbart andre regler for dem enn for oss andre.

Når vi blir angrepet av sinte menn som tilber Allah, kjenner vi det koker. – Hva har vi gjort dem? Har vi ikke bare vært snille, tilbudt dem ly for krigen, gitt dem mat og hus, av vårt overskudd. Det er da urettferdig at de skal hate oss sånn.

. . . → Les mer…

Kvartetten sterkt uenig med jødene om bygging på jødisk kjerneland

Fra Judea. Her vandret jøden Jesus for 2000 år siden, og det har bodd jøder her i uminnelige tider.

Fra Judea. Her vandret jøden Jesus for 2000 år siden, og det har bodd jøder her i uminnelige tider.

Den såkalte Kvartetten, bestående av EU, USA, Russland og FN, er forventet å komme med en ny rapport om forholdene i Midtøsten i slutten av måneden. Gruppen av maktsentre har som kjent tatt mål av seg å få fred mellom Israel og araberne, men som alle sine forgjengere har de til nå ikke vært i nærheten av å lykkes.

. . . → Les mer…

En dag i jødenes land

Dafna Meir med ektemannen. Faksimile fra Facebook

Dafna Meir med ektemannen. Faksimile fra Facebook

En dag i Israel er ikke helt som her hjemme. Et utvalg av dagens saker, sakset fra israelske medier:

DØMT FOR DRAP Den 16 år gamle Morad Bader Abdullah Adais ble i dag dømt for mordet på 38 år gamle Dafna Meir i januar.

Det var en militærdomstol som fant den unge gutten skyldig, skriver Times of Israel. Han ble arrestert i Beit Amra 19. januar, to dager etter det grusomme drapet.

Dafna Meir hadde fire barn og to fosterbarn, og ble drept ved . . . → Les mer…

Miami: Terrorangrep mot synagoge avverget

Synagogesenteret i Aventura, Miami. Foto: Google

Synagogesenteret i Aventura, Miami. Foto: Google

En radiostasjon i Miami meldte sent søndag kveld at FBI hadde arrestert en mann som hadde planer om å angripe en synagoge med eksplosiver, skriver Times of Israel.

Det var Aventura Turnberry Jewish Center som skulle angripes. Vi snakker om ganske store jødiske sentre – i sør-Florida er det over en halv million jøder. Bare i Miami sentrum regner man 123.000, og i det området man kaller Miami Beach (en rekke av øyer langs fastlandet utenfor selve bykjernen, se kart) . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?