Fremhevet innlegg

Midlertidig utseende

Webhotellet har oppdatert ett av sine kjerneprogrammer, og det fungerer ikke med det temaet vi brukte. Vi har derfor valgt ett som virker, i påvente av nytt design. Følg med, vi er snart på lufta med ny look!

Elling Tørnes døde lørdag

Det er med største sorg vi melder at vår kjære styreformann, nære venn og støtte, Elling Tørnes, døde fra oss på lørdag 9. februar.  Han døde på sitt hjemsted i Drangedal av hjerteinfarkt og ble bare 65 år gammel. 

Elling Tørnes i Latvia 2008

Elling var som inderlig troende kristen, sterkt opptatt av Israels sak og det jødiske folks rettigheter og velferd.  Han arbeidet til det siste utrettelig ut fra en sterk personlig overbevisning for å bekjempe enhver tendens til antisemittisme og nedlatende eller fiendtlige holdninger og fordommer rettet mot det jødiske folk og den jødiske staten.  Det siste han ga uttrykk for om dette var at han gledet seg til å forklare sitt standpunkt og fortelle om vår virksomhet for Israels nye ambassadør som han hadde avtale om å møte to dager senere. 

Ellings bortgang er et stort tap for alle oss som arbeider for Israels og jødenes sak og vi vil savne ham dypt.  Vi lyser fred over hans minne.

Begravelsen:

Drangedal kirke, tirsdag den 19.2.2019, kl 11

Norge i FN

Et selsomt politisk skuespill utfoldet seg i førjulstida.  Etter at USA i FN gjorde et forgjeves forsøkpå å få fordømt Hamas for de mange angrepene på sivilbefolkningen i Israel, harman der konsentrert oppmerksomheten om å få kontroll og orden på migrasjonstrafikkenrundt om i verden.  Man vil ikke som nåoverlate til tilfeldighetene i hvert enkelt land å bestemme hvordan demillioner av reisende fra den tredje verden som nå strømmer mot Europa og USAskal tas imot og underholdes.  Dette måstyres ved hjelp av overordnete felles regler utarbeidet og vedtatt i FN, menerde som bestemmer.

For dette formålet har FN satt sammen et dokumentmed en liste over forpliktelser som medlemslandene skal erklære somsine i behandlingen av innvandringssaker. Noen av disse forpliktelsene er hentet fra forskjellige folkerettsligeavtaler som med forskjellig grad av bindende virkning og tilslutning, alleredeinngår i flere lands forvaltning av innvandringsspørsmål.  For så vidt er det lite nytt i saken.

Fordi dette dokumentet på viktige punkter skiller seg fra de traktatrettsligeavtalene som inngår i tradisjonell folkerett, har man hatt problem med hvadokumentet skal kalles for at det ikke skal kunne blandes sammen med deforpliktende traktatene.  FN landet påden engelske betegnelsen «a compact,»eller «en kompakt,» som imidlertid låter litt underlig på norsk, såher fant man på å kalle det en «plattform,» som låter minst likeintetsigende.  Utenriksministerens forklaringpå dette begrepet er at «…det kalles en plattform fordi det først og fremst er et fundament ogutgangspunkt for fremtidig samarbeid på områder som berører migrasjon.» 

Altså: Et fundament og utgangspunkt for fremtidig samarbeid.  Dette er en grei og kortfattet

NRK og NTB publiserer fake news om Israel

I anledning 25-årsmarkeringen for Oslo-avtalene publiserte NRK på sin hjemmeside en artikkel skrevet av NTB og som var vedlagt et såkalt ”fakta-ark” med en rekke feilaktige og usanne påstander om Israel.  Dagen etter har NRK redigert bort ”fakta-arket” slik at det ikke lenger finnes på NRKs hjemmeside.  SMA mener imidlertid at disse oppslagene er såvidt graverende eksempler på antisemittismen i NTB/NRK at vi har valgt å vise en kopi av dette smedeskriftet.

Link til den omtalte artikkelen her (de falske nyhetene har etterpå blitt fjernet).

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at «ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen».

Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike.

Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group.

Mezuzah

Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt om å fjerne denne.

Hendelsen fant sted 5. juli.

Israel National News (A7)

Unge fotballspillere fra Eshkol i Norge

Et kjærkomment avbrekk fra livet ved Gaza-grensen. Fotballag-leder Eshchar Rinot ser på idretten som verdifull hjelp for traumatiserte barn og ungdommer. I forrige uke var tenåringsgutter fra Hapoel Eshkol i Norge.

PGT er en årlig turnering i Skandinavia for hovedsakelig jødisk ungdom. To lag fra klubben Hapoel Eshkol i det sørlige Israel, kort vei fra Gaza, var også invitert dette året. Vi besøkte dem på fotballbanen under turneringen, som dette året ble holdt i Oslo.

Yrende liv
Om det var tilfeldig, eller om det sier noe om hvor verdens tyngdepunkt for entusiasme ligger, vites ikke, men da vi ankommer Hemingbanen på Slemdal en søndagsmorgen i mai, er det så avgjort to språk som høres best i mylderet av mennesker: svensk og hebraisk. Blir man ikke forstått, puttes det inn noen engelske ord. Det er fotballturnering for ungdom, hovedsakelig jødisk.

Flere kamper spilles samtidig, og på en forhøyning med oversikt over alt sammen finner vi Michael Preminger, en av ildsjelene bak turneringen.

Han er vennligheten selv og presenterer oss på hebraisk for sine medarbeidere, og peker og forklarer, litt på engelsk når alle skal forstå, og på norsk til oss. Vi vil møte guttene fra Hapoel Eshkol. De er ikke så vanskelig å finne,

Gratulerer med dagen Norge

Dagen før dagen: Skjortene er kanskje allerede i fryseren med et lite håp om at de første to timene i morgen som er øremerket strykingen vil gå litt lettere for seg.

På gulvet ligger skoene, nypusset og smilende. De minner oss om det lille trøkket de kommer til å gi bena i morgen.

Bunaden ligger i all sin prakt på bordet og lufter av seg et års støv. Den synes på mystisk vis å bli både tyngre og mindre for hvert år som går.

Så er vi klar og pyntet med sløyfer og stas, og fort er vi av gårde for å gratulere vårt gamle Norge med dagen.

Barnas glede smitter over på oss alle og fort har vi glemt både strykingen, ubøyelige stive sko og bunadens ubegripelig vekt, for her gjelder det å glede seg over det som er vesentlig:

Vi lever i en av verdens beste demokratier.

Vi har en frihet vi kan være stolte av.

Vi har et land som tar vare på sitt folk.

Vi har et land som er velsignet av Gud.

Islamister og nazister har fremdeles felles holdning til jødene

Når islamisten og Syria-fareren Kari Jacquesson og NRK-favoritten Hans Jørgen Johansen uttaler seg om Israel. jøder og sionister, er det ingenting som skiller dem fra sine 80 år gamle forgjengere fra ”Det tredje rike.”  Vi konstaterer det samme hatefulle raseriet som preget uttalelsene til deres politiske kollega Julius Streicher.  Vi minner om at Streicher ble dømt til døden av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg og henrettet, – ikke for hva han fysisk hadde gjort mot jødene, men for hva han hadde skrevet, sagt og publisert om dem.  Vi ser frem til at hatefull antisemittisme kanskje en gang tar slutt også i Norge.

Holocaust-dagen – fremdeles færre jøder

Fra Warszawa-ghettoen, 1943. Foto: Public Domain (Wikipedia)

En rapport fra Israels statistikkbyrå på minnedagen for Holocaust, som holdes i dag, viser at det er færre jøder i verden i dag, sytti år etter Holocaust, enn da folkemordet som begynte i 1939.

Ifølge byrået er det nå 14.511.000 jøder i verden. Da Den annen verdenskrig begynte, fantes det 16.600.000 jøder.

Vi må helt tilbake til 1922 for å finne et tilsvarende lite antall jøder i verden, altså for 96 år siden.

Rundt 85 % av verdens jøder lever i de to største jødiske samfunnene: Israel og USA. Israel er størst med sine 6,45 millioner. USA huser 5,7 millioner jøder.

Ellers finnes det i dag ifølge rapporten rundt 456.000 jøder i Frankrike, 390.000 i Canada, 290.000 i Storbritannia, 181.000 i Argentina, 176.000 i Russland, og 117.000 i Tyskland.

Alle tall stammer ifølge Arutz Sheva fra the Avraham Hartman Institute of Contemporary Jewry at the Hebrew University of Jerusalem.

Vær med å stanse BDS-bevegelsen!

United with Israel ber oss å være med å be Den norske Nobelkomité å avvise nominasjonen av BDS-bevegelsen:

Denne galskapen må stoppes! Få Nobelkomiteen til å se bort fra den meningsløse nominasjonen. BDS-bevegelsen er ikke verdig noen fredspris.

BDS-bevegelsen har offisielt blitt nominert til Nobels fredspris. Dette er en provoserende og motbydelig handling.

Nominasjonen kommer fra den norske parlamentarikeren Bjørnar Moxnes, som helt feilaktig hevder at «BDS bør støttes betingelsesløst av alle enkeltpersoner og land som har et demokratisk sinnelag».

Moxnes er åpenbart ikke kjent med hva BDS står for, når han skriver at «som BDS-bevegelsen har vi alle en forpliktelse til å stoppe den fremvoksende rasistiske og høyreorienterte politikken som herjer for mye av vår verden. Vi må sikre fred, rettferdighet og likestilling for alle mennesker.» Hvor kommer BDS-bevegelsen på noen måte inn i dette bildet?

Han beskriver BDS-bevegelsens aktiviteter ved å gjenta andres feilaktige uttalelser. Blant annet sier han at BDS ønsker like rettigheter for «palestinske borgere i Israel, som diskrimineres av flere titalls rasistiske lover», og at BDS ønsker å «sikre de palestinske flyktningene den internasjonalt anerkjente juridiske rett de har til å vende tilbake til sine hjem og sitt land som de ble utvist fra.»

«Tolv år etter lanseringen av BDS er det på tide at vi forplikter oss til å gjøre det rette. Alle land må avslutte sin medvirkning til Israels