Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Tostatsforvirringen

Forestillingen om at all uro i Midtøsten har sin årsak i konflikten mellom den jødiske staten Israel og de palestinske befolkningsgruppene i området, er blitt et dogme som politikere og mediefolk stadig gjentar uten å reflektere over sannhetsgehalten i denne påstanden.  Det samme gjelder den foretrukne ”løsningen” på denne floken: ”Tostatsløsningen,” som hevdes å være den eneste måten å oppnå en rettferdig og varig fred mellom israelere og palestinere på.  ”Bare en tostatsløsning kan løse konflikten mellom israelere og palestinere,” uttalte utenriksminister Børge Brende nylig.  Det samme fikk vi høre fra FNs generalsekretær Guterres.

Tanken om tostatsløsningen sier, kort fortalt, at dersom man deler landet mellom Jordanelven og Middelhavet i to deler hvor befolkningene skal leve side om side i fred og sikkerhet, og reserverer den ene delen for arabere og den andre for arabere og andre folkeslag (så som jøder, drusere, armenere og tsjerkessere), da vil krigene og konfliktene i Midtøsten opphøre og det blir fred i den del av verden og kanskje også i vår.  Derfor er tostatsløsningen så høyt prioritert blant verdens ledende politikere.  Men kan det være at disse skråsikre politikerne tar feil?

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Tostatsforvirringen

Forestillingen om at all uro i Midtøsten har sin årsak i konflikten mellom den jødiske staten Israel og de palestinske befolkningsgruppene i området, er blitt et dogme som politikere og mediefolk stadig gjentar uten å reflektere over sannhetsgehalten i denne påstanden.  Det samme gjelder den foretrukne ”løsningen” på denne floken: ”Tostatsløsningen,” som hevdes å være den eneste måten å oppnå en rettferdig og varig fred mellom israelere og palestinere på.  ”Bare en tostatsløsning kan løse konflikten mellom israelere og palestinere,” uttalte utenriksminister Børge Brende nylig.  Det samme fikk vi høre fra FNs generalsekretær Guterres. Tanken om tostatsløsningen sier, kort fortalt, at ...

Mer...

Utenriksministerens kritikk

Utenriksminister Brende har på ny rettet sterkt formulert kritikk mot den jødiske staten Israel.  Denne gangen gjelder det et lovvedtak som ble gjort i Knesset om regulering av bygging av bosettinger på land som av jordanske myndigheter i tidligere tider har vært registrert som privateid.  I påvente av en endelig fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene har Israel gjennom 50 år unnlatt å annektere Judea og Samaria som ble befridd fra ulovlig jordansk okkupasjon i 1967. Israel hadde og har fremdeles full adgang etter folkeretten til å annektere Judea og Samaria fordi området under den 19 år lange jordanske okkupasjonen ble brukt ...

Mer...

Samfunnets verdi

Det har vært mye ståk i mediene om USAs president Trumps forsøk på å få kontroll over strømmen av aktuelle og potensielle terrorister til landet.  Han har vedtatt en tre måneders pause i innførselen av migranter, noe som har skapt et internasjonalt ramaskrik hvor politikere og medier overgår hverandre i hatefulle fordømmelser av Trumps forsøk på å forsvare landet sitt mot terrorisme.  Vi må virkelig spørre hva disse mediefolkene vil ha oss til å tro? Vi tror nok han kan klare å stoppe en og annen terrorist, men problemet klarer han ikke å løse så enkelt.  Islamistiske organisasjoner er vel etablerte ...

Mer...

Alternative fakta

Den 21. januar gikk det protestmarsjer over hele verden, inkludert Norge.  Her ble det ifølge arrangørene protestert mot president Trumps likestillingssyn «… i solidaritet med våre amerikanske søstre for å uttrykke våre felles verdier: Likestilling, mangfold, inkludering, klima og et bærekraftig miljø».   Men var det dette saken gjaldt i Amerika, eller ble vi av aktivistene i ”Kvinnefronten,” ”Palestina-komitéen” og deres allierte på venstrefløyen servert enda en dose med ”fake news”?  Konfrontert med de daglige realitetene for det store flertall av kvinner i verden, er det grunn til å minne disse kvinnefrontkjemperne om fakta om dem som gjennom århundrer har praktisert ...

Mer...

Rudy Giuliani. Foto: Gage Skidmore

Nye toner

  Det er på mange måter åpenbart at det er nye tider på gang når det gjelder USAs forhold til Israel, og til Midtøsten generelt. Innsettingen av Donald J. Trump som president har satt sinnene i kok i mediene, noe som i seg selv kan være en god ting. Mediene fungerer for tiden nærmest som en omvendt fareindikator: hvis mediene mener noe er bra, er det grunn til å være på vakt. Og motsatt. Så når mediene nærmest er i harnisk, - i alle fall misliker de den nye presidenten så intenst at det nærmer seg full panikk, - man rydder forsidene ...

Mer...

Det europeiske kaos

Det er ikke bare i Midtøsten det hersker politisk kaos.  Den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten endte uten enighet, selv med en litt avdempet kritikk av Israel, og avslørte at det slett ikke råder utenrikspolitisk harmoni innenfor Den europeiske union, EU. Europeernes mening med denne meningsløse konferansen var formelt å legge press på partene i konflikten for å få dem til forhandlingsbordet og realisere den tostatsløsningen som partene ble enige om å forhandle frem på fritt grunnlag i Oslo 2-avtalen i 1995.  Starten på forhandlingene skulle skje et år senere etter forberedelser som blant annet omfattet opphør ...

Mer...

Norge på feil side

Søndag 15. januar får USAs avgående president Obama en ny sjanse til å påføre den jødiske staten Israel politisk skade.  Da vil hans utenriksminister John Kerry delta i den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten.  Han vil da få en siste anledning til å gjenta sine urimelige og feilaktige anklager mot Israel som han fremsatte i en timelang tale i romjulen.  Vi har ingen grunn til å tro at han vil spare på kruttet.  Han sørget selv for at FNs sikkerhetsråd fikk vedtatt en fordømmende politisk erklæring som Israels fiender i lang tid kommer til å bruke ...

Mer...

Falske nyheter

Den siste tiden, og især etter den amerikanske valgkampen, har mediene vært opptatte av fenomenet falske nyheter som har florert i sosiale medier og særlig på Facebook.  Det er kjedelig å bli lurt av slike forfalskninger, særlig fordi mange risikerer å få sine meninger om verden omkring formet av løgnere og bedragere som er ute etter økonomiske eller politiske fordeler av at vi andre danner oss en spesiell og feilaktig oppfatning av et eller annet. Men i vår erfaringsverden er dette ikke noe nytt.  Vi har i mange år kjempet mot falske nyheter, – ja dette fenomenet var til og med ...

Mer...

Når en supermakt tar feil

Resolusjon 2334 som ble vedtatt uten amerikansk veto i Sikkerhetsrådet lille julaften var bare den første innledningen til en ny internasjonal kampanje mot Israel.  Den kommer til å vare lenge og må forventes å bli langt skarpere enn det vi har opplevd hittil.  Teksten til resolusjonen var opprinnelig et palestinsk forslag som med støtte fra Storbritannia og bearbeidet av USA, retter seg mot israelsk boligbygging i Judea og Samaria hvor Israel, i pakt med Oslo-avtalen, forvalter det såkalte Område C der de jødiske bosettingene ligger. På sikt hviler Israels håp på beskyttelse fra en nyvalgt amerikansk president mot europeiske og andre ...

Mer...

Når terroren bagatelliseres

Som mange hadde ventet, ble årets feiring av den kristne Jul og den jødiske høytiden Hanukka preget av islamsk terror som rammet midt i den tyske hovedstaden.  Angrepet var planlagt og utført for å være nettopp så sjokkerende og gruoppvekkende som det ble.  Politiske ledere erklærer at dette ikke må få oss til å endre måten vi lever på fordi det er nettopp hva terroristene ønsker å oppnå. Fra eksperthold får vi høre at vi må venne oss til å leve med terror.  Det låter som en erklæring om kapitulasjon.  For det er ingen grunn til å akseptere terror og drap ...

Mer...

Klesdesigner: – Kobling mellom Holocaust og rotter medieskapt

Debattpanelet, fra venstre: Lynn Feinberg, Siri Sveen Haaland, Guri Hjeltnes og Nina Grünfeld

Klesdesigner Siri Sveen Haaland stiller til paneldebatt på Teologisk fakultet i Oslo sammen med Guri Hjeltnes som er direktør ved HL-senteret, filmskaper Nina Grünfeld og rabbiner Lynn Feinberg, begge av jødisk opphav. Debatten ledes av postdoktor og stipendiat Vebjørn Horsfjord. Bakgrunnen er medieoppslag og sterke reaksjoner i sosiale medier etter en kleskolleksjon med Holocaust som tema. Til tross for tidspunktet, fredag klokka 18, tropper anslagsvis 50-60 interesserte mennesker opp for å høre på. Tilhørerne er en blanding av yngre studenter og noen mer voksne folk, noen åpenbart jødiske personer, samt en norsk kvinne med muslimske kleskoder. – OK Å BRUKE HOLOCAUST I . . . → Les mer…

Soldat fikk straffeutmåling

Den drepte terroristen. Faksimile fra nettet.

Den israelske soldaten Elor Azariya fikk tirsdag straffeutmålingen etter at han for en tid siden ble kjent skyldig i å ha skutt og drept en palestinsk-arabisk terrorist som lå på bakken. Skytingen fant sted 24. mars 2016. Han ble i dag idømt 18 måneders fengsel. Handlingen hadde en strafferamme på 20 år, men ingen trodde han ville få så streng dom. Hendelsen avstedkom i sin tid en rekke følelsesladde reaksjoner, selvsagt fra de etablerte mediene som normalt finner noe negativt i nyhetene fra Israel uansett, men også enkelte profilerte Israel-venner var tidlig ute med fordømmelse. HVER DAG I LIVSFARE Israel er nokså splittet i synet på dommen. De som . . . → Les mer…

I motsetning til Obama er ikke Trump besatt av å bestemme hvor Israels jøder skal bo

Øst-Jerusalem sett fra Oljeberget

Verdens hvileløse fiksering på jødene har blusset opp igjen. Mandag kveld vedtok Israels parlament en lov som gir regjeringen rett til å legalisere tusenvis av hus som er bygget på Vestbredden. I mange tilfeller er disse bygget på land hvor det foreligger krav om tidligere eierskap. Ordningen tillater at husene blir stående, mens tidligere eiere får en kompensasjon for eiendommen, enten en tilsvarende tomt, eller betaling som tilsvarer 125 % av tomtens verdi. Den nye loven, som er svært kontroversiell i Israel, vil garantert bli utfordret i retten. Mange eksperter spår at Israels aggressivt uavhengige dommerstand kommer til å slå loven til jorden. Det vil i så fall . . . → Les mer…

Ny lov i Israel: Medier på autopilot – igjen

Amona, landsbyen som nå er helt nedlagt. Foto: Yair Aronshtam

De fleste av våre lesere er innforstått med at norske mediers dekning av nyheter fra Israel kan løses med en enkel ligning. Hvis det skjer noe som er udelt positivt for jøder eller for Israel, skriver man ikke noe. Skjer det noe som på noen måte kan tolkes slik at det faller negativt ut for jøder eller for Israel, så tolker man det slik. Enten dette er fakta som vris på, slik at det passer bedre inn i medienes narrativ, eller det fremkommer opplysninger, meninger eller påstander fra Palestina-araberne eller muslimenes fremste talerør, FN – så sørger dyktige faktaresistente skribenter for at det alltid . . . → Les mer…

USA flytter ambassaden?

1967. Jerusalem igjen på jødiske hender.

Flytting av USAs ambassade til hovedstaden i Israel, Jerusalem. Dette var en av president Trumps kampsaker da han gikk til valg. Så hvorfor har det ikke skjedd noe? I et intervju med presidenten for noen dager siden ble dette bragt på bane, men presidenten svarte: “Jeg vil ikke snakke om det nå. Det er for tidlig.” Hvorfor vil ikke Trump snakke om flyttingen nå, det var jo viktig for ham i valgkampen? Har Trump kanskje møtt politiske motstandere som er ham for sterke? Intervjuet berørte mange emner i hans utenrikspolitikk overfor Israel, men også på spørsmålet om overføringen av de 221 USD til palestinernes selvstyremyndigheter avviste han . . . → Les mer…

Nye toner

 

Rudy Giuliani. Foto: Gage Skidmore

Det er på mange måter åpenbart at det er nye tider på gang når det gjelder USAs forhold til Israel, og til Midtøsten generelt. Innsettingen av Donald J. Trump som president har satt sinnene i kok i mediene, noe som i seg selv kan være en god ting. Mediene fungerer for tiden nærmest som en omvendt fareindikator: hvis mediene mener noe er bra, er det grunn til å være på vakt. Og motsatt. Så når mediene nærmest er i harnisk, – i alle fall misliker de den nye presidenten så intenst at det nærmer seg full panikk, – man rydder forsidene for å vise Trumps knyttneve, Ivankas manglende . . . → Les mer…

En julegave som gjør en forskjell

Kjære venner. Høytiden står for døren, og når julefreden senker seg vil vi benytte anledningen til å takke deg hjerteligst for ditt bidrag til driften av Senter mot antisemittisme (SMA) i året som gikk.  SMA er vårt viktigste forum for å identifisere og motarbeide jødehat i Norge.  Vår hovedoppgave er å formidle sann informasjon som korrektiv til medienes negative omtale av jødene og deres eneste trygge hjemland, Israel.  Vi bruker alt vi har av ressurser til å fortsette vårt arbeid for å motvirke den politiske undergravningen av Israels og jødenes renommé, heder og ære. Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt de problemer jødene opplever i Norge, og søker stadig å rette ansvarlige myndigheters oppmerksomhet mot . . . → Les mer…

SMA har sendt $20.000 til trengende jøder i Hebron

Kjære medmennesker, I pakt med den forpliktelsen og løftet vi har overfor det jødiske folk, har SMA i dag sendt $20.000 (Nkr 173.000) til trengende jøder i Hebron.  Nøden blant de fattigste er stor. Man kan si hva man vil om sekularisering av det norske samfunnet, men i ånd og gjerning har nordmenn vært trofaste mot Bibelens budskap om fellesansvar, nestekjærlighet og omtanke for dem som har det vanskelig, lokalt og globalt.  Å støtte jødene i en tid hvor en kraftig motvind av propaganda og desinformasjon gjør mange både blinde og døve, vitner om at rettferdigheten har dype røtter i det sunne norske samfunnet. Gang på gang ser vi hvordan det jødiske misbrukes av norske medier og politikere og medfører forsterket antisemittisme i landet.  Dette er noe vi lenge . . . → Les mer…

Jimmy Carter fortsetter å spre løgner om Israel

“Velg-og-vrak”-diplomaten Jimmy Carter

Det er alltid interessant når Jimmy Carter løfter hodet fra dypet av sitt eksil-presidentskap, som et murmeldyr som aldri gir opp. Den største forskjellen er at når murmeldyrene løfter hodet, varsler det enten mer vinter eller en tidlig vår. I Carters tilfelle er det alltid Israel som svertes og anklages. Som den berømte spydigheten president Reagan serverte ham – passende og kontant: – There you go again. – Der har du det. Eller, – der ser dere. Dette var en frase Reagan stadig kom med under valgkampen mot Carter, og siden gjennom hele sitt presidentskap, og som derfor ble en svært så effektiv talemåte. Det nye er at Jimmy . . . → Les mer…

Lieberman til EU-ambassadører: – dere hykler

Avigdor Lieberman, her med daværende amerikanske utenriksminister Hillary Clinton

“I dagens verden er det klart at du ikke kan regne med det internasjonale samfunnet. Et land må bare stole på seg selv.” Ordene kommer fra Israels forsvarsminister bare timer etter at Israel – igjen – har avverget våpenforsendelser fra Syria til Hizbollah. Denne gang snakkes det også om masseødeleggelsesvåpen, MØV, eller MDW som det forkortes til på engelsk. Kommentaren falt i et møte med ambassadører fra EU i dag, etter at Syria igjen beskyldte Israel for å ha angrepet dets militære baser. “Vi handler i første rekke for å beskytte våre borgere, og for å forsvare vår suverenitet, og vi forsøker å forhindre smugling . . . → Les mer…

Erdogan: – muslimers plikt å “forsvare” Jerusalem

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Wikimedia Commons

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Wikimedia Commons

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskyldte Israel for å hindre muslimsk gudsdyrkelse. Han oppfordret samtidig alle muslimer å ”beskytte Jerusalem mot Israel”. Det var tirsdag denne uken at Erdogan talte på et ”Jerusalem-symposium” i den tyrkiske regjeringens regi i Istanbul. Et offentlig publisert sammendrag av talen hans ble sendt til JTA. ”Det er ikke bare de ubevæpnede barna som skal beskytte Al-Aksa-moskéen med steiner,” var ett av hans utsagn. Utsagnet er en nokså utilslørt oppfordring til bevæpnet kamp mot jødenes stat. ”Det er en alminnelig plikt for alle muslimer å ta innover seg den palestinske sak, og å forsvare Jerusalem”, sa han. ”Vi . . . → Les mer…

Arne Bjarte-Larsson til minne

arne-bjarte-larsson-bHedersmannen og Israel-vennen Arne Bjarte-Larsson forlot oss brått og uventet lørdag 26. november, 72 år gammel. Bjarte-Larsson var inntil sin død verdsatt som medlem av styret i Israels Venner i Norge (IVIN). I de siste ti årene har Bjarte arbeidet aktivt for Israels sak i Trondheim og omegn, og var mangeårig leder i lokallaget til Med Israel for Fred (MIFF) – inntil han i år sammen med gode venner stiftet og satt i styret for den nye Israel-foreningen. Takket være Bjarte og hans trauste og samvittighetsfulle arbeid gjennom mange år, har Trondheim fått et levende Israel-miljø. Vi som drev dette arbeidet sammen med Bjarte ble litt bortskjemte fordi vi visste at Bjarte alltid tok ansvar og raust gav av . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?