Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Kolonimaktene gir seg ikke

I begynnelsen av juni mottok Israels president Reuven Rivlin et brev fra en gruppe rødgrønne fraksjonsledere i Europaparlamentet. De representerer bortimot halvparten av parlamentets medlemmer, og formålet med henvendelsen var å protestere mot et israelsk lovforslag som krever at frivillige organisasjoner i Israel skal oppgi hvilke utenlandske myndigheter de mottar penger til sin virksomhet fra. Politikerne mente en så diskriminerende lov ville skade EUs forhold til Israel.

Et særtrekk ved den omfattende floraen av fremmedfinansierte frivillige organisasjoner i Israel er at de fleste av dem hevder å skulle beskytte menneskerettigheter i landet. Det har gjennom årene grodd opp et hundretalls slike grupper i Israel til tross for at Israel er det eneste landet i Midtøsten hvor menneskerettigheter holdes i hevd. Ofte er disse gruppene rene filialer av vestlige moderorganisasjoner. I sum forvalter de årlig milliarder av dollar som i hovedsak bevilges av vestlige regjeringer og myndigheter uten parlamentarisk kontroll og offentlig innsyn. Nettverket av slike organisasjoner og grupper sysselsetter tusener av mennesker i Israel og Europa. Den norske regjering er en stor bidragsyter til denne anti-israelske ”fredsindustrien” hvor blant andre den norske Flyktninghjelpen, ledet av direktør Jan Egeland, spiller en fremtredende rolle.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Kolonimaktene gir seg ikke

I begynnelsen av juni mottok Israels president Reuven Rivlin et brev fra en gruppe rødgrønne fraksjonsledere i Europaparlamentet.  De representerer bortimot halvparten av parlamentets medlemmer, og formålet med henvendelsen var å protestere mot et israelsk lovforslag som krever at frivillige organisasjoner i Israel skal oppgi hvilke utenlandske myndigheter de mottar penger til sin virksomhet fra.  Politikerne mente en så diskriminerende lov ville skade EUs forhold til Israel. Et særtrekk ved den omfattende floraen av fremmedfinansierte frivillige organisasjoner i Israel er at de fleste av dem hevder å skulle beskytte menneskerettigheter i landet.  Det har gjennom årene grodd opp et hundretalls slike ...

Mer...

Israels venner i Norge

Som mange vil ha fått med seg fra mediene har det kommet til syne en uoverensstemmelse mellom den sentrale ledelsen i organisasjonen Med Israel for fred, Miff, og flere av dens lokalforeninger rundt om i landet. Den siste og mer dramatiske utviklingen skjedde da hele styret i Miffs lokalforening i Trondheim ble avsatt og flere av styremedlemmene ble ekskludert fra organisasjonen. Typisk for oppslagene til Miff og bladet Dagen var at ingen av dem ga rom for de anklagedes tilsvar og påvisning av feil og usannheter som de begge hadde tilgang til men ikke trykket. Aksjonen mot styret i Miff ...

Mer...

Terrorens hellige måned

Mens Europa samler seg til mesterskap i fotball, sliter norske muslimer med kravet til faste under deres hellige måned, Ramadan.  Fordi det kan være stridt å arbeide uten mat i sommervarmen, er det foreslått at norske muslimer heller bør ta ferie for ikke å måtte sløyfe fasten.  Da bør man kanskje også vurdere å føye til en ekstra bestemmelse for muslimer i ferieloven. I Frankrike er det noe helt annet man tenker på i den hellige måneden.  Det er avslørt omfattende forsøk på smugling av våpen og sprengstoff til bruk under fotballmesterskapet.  Det var snakk om slike kvanta at våpnene neppe ...

Mer...

Fredsprosessen og journalistikkens ofre

En av KGBs store suksesser var manipuleringen av vestlig opinion, medier og politikere gjennom målrettet desinformasjon.  Med dette virkemiddelet, som mange i Vesten satte stor pris på, greide de sovjetiske makthaverne å tilsløre sin egen mislykkede politikk og elendigheten i eget land ved å pynte på det med ”keiserens nye klær.”  Samtidig fikk de overbevist vestlige meningsbærere om at det var hos oss problemene lå, og ikke minst hos jødene og i deres hjemland Israel.  Mange av Vestens politikere går fremdeles omkring i 50 år gamle utgåtte sovjetiske sko. Takket være udugelige og selvopptatte politikere er ideen om det forente Europa, ...

Mer...

Europa undergraver Midtøstens eneste demokrati

Det apokalyptiske dramaet som utspiller seg i Midtøsten er et voksende problem for vestlige politiske ledere som mangler kunnskap om hvordan arabiske stamme- og klansamfunn fungerer.  De kommer med utrolige utspill for å avlede folks oppmerksomhet fra det som foregår, og mediene spiller på lag også i Norge hvor den politiske uforstand er minst like stor som i EU. Nylig opplevde vi at FNs organisasjon for fremme av utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, etter arabisk initiativ og med entusiastisk støtte fra bl.a. Frankrike og Sverige, vedtok en resolusjonstekst som fornekter det jødiske folks historiske tilknytning til Landet Israel.  Både den ...

Mer...

Hundreårskrigen

De fleste kjenner begrepet Seksdagerskrigen som betegner Israels frigjøring av de delene av det britiske mandatområdet som ble ulovlig okkupert av Jordan og Egypt i 1948.  Opprinnelsen til mange av de konfliktene vi i dag opplever i Midtøsten går imidlertid tilbake til rettsoppgjøret etter den første verdenskrig, hvor de allierte stormaktene, og i første rekke kolonimaktene Frankrike og Storbritannia, på forhånd hadde avtalt hvordan Midtøsten skulle inndeles i deres respektive interesseområder når krigen mot aksemakten Tyrkia var vunnet.  Det tyrkiske imperiet hadde da okkupert og kontrollert det meste av regionen i fire hundre år. En av de avtalene som lå til ...

Mer...

Vi gratulerer Israel og Norge med dagen

Da Norge den 17. mai feiret sin 202. uavhengighetsdag, skjedde det i visshet om at vi er et folk blant de mange som er anerkjent og respektert som en fri og uavhengig nasjon.  Denne årlige feiringen er en viktig markering som bidrar til å befeste nasjonens og den uavhengige statens fremtid.  Den samme feiringen hadde det jødiske folk i år den 12. mai.  Den nye tidsregningen for jødenes mange tusen år gamle stat begynte for 68 år siden etter at det internasjonale samfunn allerede i 1922 hadde vedtatt å la det jødiske folk få gjenopprette sin nasjonalstat i det opprinnelige ...

Mer...

Norges uryddige Midtøsten-politikk

De siste ukenes avsløring av vedvarende norsk finansiell støtte til palestinske terrorister er symptom på en større skandale enn hva Utenriksdepartementet har villet innrømme.  Det er viktig både for freden og for Norges internasjonale omdømme at man viser vilje til å stille krav til hva norske bistandsmidler brukes til, men vi er slett ikke blitt overbevist om at departementets ansvarlige har villet gå til kjernen av problemet.   Vi er heller ikke overbevist om at Utenriksdepartementet har forlatt en mer enn tyve år gammel myk holdning til den harde kjerne av islamske terrororganisasjoner.  Det virker snarere som om man frykter at ...

Mer...

Utenriksdepartementet gikk i Oslo-fella

På 1990-tallet levde utøverne av norsk Midtøsten-politikk i en euforisk rus av glad optimisme over å ha prestert det umulige i å bringe sammen Yitzhak Rabins israelske arbeiderparti-regjering og den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, under ledelse av Fatah-lederen Yasser Arafat til forhandlinger om en fredsavtale basert på opprettelsen av en palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen.  Oslo-avtalene ble holdt for å være et mesterstykke i diplomatisk kløkt som gjorde Norge til ”fredsnasjon,” en betegnelse noen fremdeles søker å holde fast ved, – ikke minst våre utenriksministre. Den hovedrollen Norge påtok seg i gjennomføringen av den avtalte fredsprosessen var å lede den såkalte ...

Mer...

Israel i NRK

Mens det store dramaet i Midtøsten pågår for fullt har mediene ikke glemt sin gamle hjertesak som er å fremstille Israel i et dårligst mulig lys.  Spesielt aktiv har NRK vært i det siste.  I et par infame angrep på den jødiske staten har vi nylig sett at statskanalen har avveket litt fra de tradisjonelle ensidige og til tider vulgære angrepene vi husker fra Odd Karsten Tveits og Sidsel Wolds daget til en mer subtil, men ikke mindre grov og forfalskende form for anti-israelsk desinformasjon. I forbindelse med at en svensk statsråd, den tyrkiskættede boligminister Mehmet Kaplan fra Miljøpartiet de grønne ...

Mer...

Leit med disse trafikkulykkene, dere

kiryat_arbaFredag ble et par i 50-årene skadet da en arabisk kvinne i bil forsøkte å kjøre på dem.

Etter en periode med roligere tider etter en høst og vår preget av tallrike terrorangrep, – drapsforsøk med kniv, skrutrekkere, øks, brannbomber, steiner, man tager hva man haver bare hatet er sterkt nok, herunder biler – er det nå oppsving igjen. Kanskje de troendes faste går ut over humøret, hva vet vi.

Noe er det i alle fall som forårsaker at mordlysten går opp og ned i bølger, mange ganger i påfallende takt med fredagsbønnen eller hva de kaller den fanatiske drapsoppfordringen noen imamer presterer . . . → Les mer…

Israelsk annektering av Golan: – både lovlig og rettferdig

Militær kommandopost på Golan. Herfra har man god oversikt inn i Syria (mot fotografen).

Militær kommandopost på Golan. Herfra har man god oversikt inn i Syria (mot fotografen).

Israelsk herredømme over Golanhøydene bør anses som “rettmessig og rettferdig”, og burde støttes av USA og det internasjonale samfunnet, hevder Peter Berkowitz i en analyse for Real Clear Politics. Berkowitz er seniorpartner ved Hoover Institution, en tenketank tilknyttet Stanford University.

Israel erobret Golanhøydene i Seksdagerskrigen i 1967. Før det hadde høydedraget blitt brukt av Syria som en plattform for å skyte mot de israelske landsbyene som ligger nedenfor, og . . . → Les mer…

Israels venner i Norge

Det er med stor glede vi har fått melding om at den landsomfattende foreningen Israels venner i Norge er opprettet.

SMA gratulerer initiativtakerne og ønsker alle sanne venner av den jødiske staten og det jødiske folk lykke til med arbeidet.

SMA oppfordrer alle som er opptatt av åpen informasjonstilgang, saklighet, sannhet og fakta og som ubetinget støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet, om å slutte seg til og støtte den nye foreningen som ledes av gode Israel-venner som i ulike fora har arbeidet for jødenes sak i mer enn en mannsalder.

Samme hvor du bor i landet kan du melde deg inn som medlem av foreningen Israels venner i Norge, og du kan i samråd med foreningen ledere også være med og danne lokal frivillig . . . → Les mer…

SMA-info 2-2016 er sendt trykkeriet: Fredsprosess – et hinder for fred

Kjære sannhetsvenn,

I morgen begynner trykkingen av SMA-info 2-2016 med tittelen Fredsprosess – et hinder for fred.  Vi fortsetter med å si sannheten som den er, noe vi i SMA har gjort i snart 17 år.

Vi lever i en tid hvor det dukker opp stadig flere blant oss som er faktaresistente, og stadig flere irrasjonelle vrangforestillinger om jødene og deres fiender finner veien inn i nasjonens kollektive bevissthet.  Mer enn noen gang er derfor SMAs stemme viktig.  Vi tror på noe så enkelt som at jødehatets viktigste motgift er fakta, – kort og godt.

Den anti-israelske agitasjonen har nådd et punkt her i landet hvor det selv blant jøder og jødevenner nå gjør seg gjeldende en frykt for å bli utstøtt fra det gode selskap i den venstreradikale . . . → Les mer…

Terroren i Tel Aviv: dramatisk arrestasjon

Dødelig terror i Tel Aviv. Foto: Haaretz

Dødelig terror i Tel Aviv. Foto: Haaretz

En politimann som ikke var på jobb da terroren i Tel Aviv utspant seg i Sarona-kjøpesenteret fikk mer drama på et øyeblikk enn de fleste får gjennom et helt liv. Historien er bekreftet av Tel Aviv-politiet.

Han var på Cinemateque i Tel Aviv med kona da han hørte skuddene, og stormet mot lyden da han skjønte det var terror. Kona løp mot leiligheten deres i nærheten, hvor hennes mor var.

Blant alle tilskuerne utenfor Sarona var det en mann som så . . . → Les mer…

Jødehat også i Hong Kong

Hong-KongNylig skrev vi om jødehatet i Bangladesh, 550 mil fra Israel. Alle folkeslag er forpestet av hatet mot jødene. I dag reiser vi enda lengre. Hong Kong er rundt 7.764km fra Jødeland – Israel. Hva skulle tilsi at kinesere så langt fra jødefolkets opprinnelse har et så anstrengt forhold til dem?

Steven Kruger er en jødisk advokat som bor i Hong Kong. Han kjenner jødehatet på kroppen – ifølge ham selv inntil 40-50 ganger for dagen. Han sier klart ifra om hvor det kommer fra. Les hans historie.

Hong Kong er en by med nesten 8 millioner mennesker. . . . → Les mer…

Avstand ingen hindring

En avstand på 5500km er ikke nok for å stanse hatet

En avstand på 5500km er ikke nok for å stanse hatet

Avstand betyr ikke noe hvis det finnes kjærlighet, heter det. Det samme gjelder åpenbart for hat. Jødehat lever godt på lang avstand, gjerne basert på fantastiske konspirasjonsteorier.

I Bangladesh, rundt 5500 kilometer fra det bittelille landet Israel ved Middelhavet, et muslimsk (86,6 %) land med 157 millioner innbyggere, finnes det en minister som i fullt alvor beskylder Israel for drap andre har begått. Jødehatet er umulig å kontrollere, og det er svært ofte irrasjonelt, som . . . → Les mer…

Terrorist dømt til 25 års fengsel

Alaa Ziad

Alaa Ziad

– Jeg gjorde ikke noe. De vil få meg til å bli en terrorist. Jeg vet ikke hva de vil ha av meg. Jeg er ikke noen terrorist.

Med disse ordene forsøkte Alaa Ziad, en 20 år gammel israelsk statsborger, å overbevise retten om sin uskyld, til tross for at han hadde kjørt bilen sin inn mot et busstopp ved Gan Shmuel for å ramme to soldater som sto og ventet på bussen. Han traff den ene av dem, Orel Azuri, en 19 år gammel sersjant, i det hun la på etter å ha snakket med en venn . . . → Les mer…

De som skaper fakta

Bondy, en trivelig Paris-forstad. Ikke så trivelig lenger, for jøder.

Bondy, en trivelig Paris-forstad. Ikke så trivelig lenger, for jøder.

Vi kan fornekte det. Politisk korrekte i hele Europa gjør det. Vi kan hisse oss opp, om vi er jøde, kristen, agnostiker eller fritenker, – ikke over det, men over dem som påpeker det. Vi kan også true med rettssak fordi vi mener noen er rasister – faktisk. Eller komme med vår moralske pekefinger: ikke snakk stygt om …

Så – hva er det i første rekke som truer jøders eksistens i Europa i dag?

En som peker på fakta i 2016, får merkelapper klistret på seg. . . . → Les mer…

Som mor så sønn

elderly_womenMyndighetene i Israel informerte i dag om arrestasjonen av tre arabiske unge menn som blir siktet for angrep på to kvinner i 80-årene.

Det var om morgenen den 10. mars at fem eldre kvinner på spasertur i Jerusalem ble angrepet av to arabiske unggutter på 16 og 17 år. Etter å ha angrepet de forsvarsløse kvinnene med kniv stakk de to fra stedet. Den ene løp hjem, den andre gikk tilbake til skolen de hadde forlatt tidligere samme morgen. Den tredje av de siktede deltok ikke i selve angrepet. Han fikk etter det han forklarte, kalde føtter ved å tenke på . . . → Les mer…

Fredssamtaler? – Nei, vil ikke. Har ikke tid. Israel har uansett skylden.

Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas

Fredsprosessen i Midtøsten, eller mer korrekt ”fredsprosessen” i anførselstegn, – for det er ingen fredsprosess – følger et mønster. Mønsteret er svært tydelig for alle som har øyne å se med.

Først initieres eller inviteres det til direkte samtaler, gjerne etter at noen har lagt hodene i bløt for å finne løsninger som kan aksepteres av begge parter. Eller det blir sogar invitert til forhandlinger.

Vi husker Tostatsløsningen (fra 1974), Camp David-avtalen fra 1978, Madridkonferansen i 1991, Oslo-avtalen i 1993, Oslo 2 eller Interimsavtalen fra 1995, Wye (1995), . . . → Les mer…

Netanyahu: – Paris er et flott sted å underskrive en fredsavtale

Manuel Valls, Frankrikes statsminister siden 2014

Manuel Valls, Frankrikes statsminister siden 2014

Den franske statsminister Manuel Valls er i Israel på offisielt besøk, og høyt på ministerens agenda er møtet i Paris 3. juni, hvor Frankrikes siste initiativ for fred i Midtøsten skal diskuteres. Valls er kjent som en venn av Israel.

Det franske initiativet er nok et bra innspill, men spørsmålet er om det vil lykkes, eller om det, som alle forsøkene til nå, vil mislykkes. Man har ofte en lei tendens til å glemme at det må være to parter for å skape en fred. . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?