Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Det europeiske kaos

Det er ikke bare i Midtøsten det hersker politisk kaos.  Den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten endte uten enighet, selv med en litt avdempet kritikk av Israel, og avslørte at det slett ikke råder utenrikspolitisk harmoni innenfor Den europeiske union, EU.

Europeernes mening med denne meningsløse konferansen var formelt å legge press på partene i konflikten for å få dem til forhandlingsbordet og realisere den tostatsløsningen som partene ble enige om å forhandle frem på fritt grunnlag i Oslo 2-avtalen i 1995.  Starten på forhandlingene skulle skje et år senere etter forberedelser som blant annet omfattet opphør av terror og politisk oppvigleri.  Ingen av delene tok slutt, og Israel venter ennå på en palestinsk forhandlingsdelegasjon som har mot, vilje og autoritet til å gjennomføre forhandlinger om en tostatsløsning uten forhåndsbetingelser.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Det europeiske kaos

Det er ikke bare i Midtøsten det hersker politisk kaos.  Den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten endte uten enighet, selv med en litt avdempet kritikk av Israel, og avslørte at det slett ikke råder utenrikspolitisk harmoni innenfor Den europeiske union, EU. Europeernes mening med denne meningsløse konferansen var formelt å legge press på partene i konflikten for å få dem til forhandlingsbordet og realisere den tostatsløsningen som partene ble enige om å forhandle frem på fritt grunnlag i Oslo 2-avtalen i 1995.  Starten på forhandlingene skulle skje et år senere etter forberedelser som blant annet omfattet opphør ...

Mer...

Norge på feil side

Søndag 15. januar får USAs avgående president Obama en ny sjanse til å påføre den jødiske staten Israel politisk skade.  Da vil hans utenriksminister John Kerry delta i den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten.  Han vil da få en siste anledning til å gjenta sine urimelige og feilaktige anklager mot Israel som han fremsatte i en timelang tale i romjulen.  Vi har ingen grunn til å tro at han vil spare på kruttet.  Han sørget selv for at FNs sikkerhetsråd fikk vedtatt en fordømmende politisk erklæring som Israels fiender i lang tid kommer til å bruke ...

Mer...

Falske nyheter

Den siste tiden, og især etter den amerikanske valgkampen, har mediene vært opptatte av fenomenet falske nyheter som har florert i sosiale medier og særlig på Facebook.  Det er kjedelig å bli lurt av slike forfalskninger, særlig fordi mange risikerer å få sine meninger om verden omkring formet av løgnere og bedragere som er ute etter økonomiske eller politiske fordeler av at vi andre danner oss en spesiell og feilaktig oppfatning av et eller annet. Men i vår erfaringsverden er dette ikke noe nytt.  Vi har i mange år kjempet mot falske nyheter, – ja dette fenomenet var til og med ...

Mer...

Når en supermakt tar feil

Resolusjon 2334 som ble vedtatt uten amerikansk veto i Sikkerhetsrådet lille julaften var bare den første innledningen til en ny internasjonal kampanje mot Israel.  Den kommer til å vare lenge og må forventes å bli langt skarpere enn det vi har opplevd hittil.  Teksten til resolusjonen var opprinnelig et palestinsk forslag som med støtte fra Storbritannia og bearbeidet av USA, retter seg mot israelsk boligbygging i Judea og Samaria hvor Israel, i pakt med Oslo-avtalen, forvalter det såkalte Område C der de jødiske bosettingene ligger. På sikt hviler Israels håp på beskyttelse fra en nyvalgt amerikansk president mot europeiske og andre ...

Mer...

Når terroren bagatelliseres

Som mange hadde ventet, ble årets feiring av den kristne Jul og den jødiske høytiden Hanukka preget av islamsk terror som rammet midt i den tyske hovedstaden.  Angrepet var planlagt og utført for å være nettopp så sjokkerende og gruoppvekkende som det ble.  Politiske ledere erklærer at dette ikke må få oss til å endre måten vi lever på fordi det er nettopp hva terroristene ønsker å oppnå. Fra eksperthold får vi høre at vi må venne oss til å leve med terror.  Det låter som en erklæring om kapitulasjon.  For det er ingen grunn til å akseptere terror og drap ...

Mer...

Hverdagshykleriet

Statsminister Erna Solberg har holdt sitt halvårlige skriftemål for norsk presse.  Det var ikke så mange godbiter å fortelle denne gangen, – vi regner med at de blir spart til nyttårstalen.  Statsministeren er som de fleste opptatt av tragediene i Midtøsten.  Hun er, i likhet med samfunnets offisielle meningsbærere, opprørt over at sivile i hopetall faller mens slaget om Aleppo går mot slutten.  ”Sivile har krav på beskyttelse, og de overgrep og henrettelser av sivile som vi nå ser, er klare brudd på krigens regler, dette er krigsforbrytelser som må rettsforfølges,” sa Solberg blant annet.  Hun kan, som de fleste, ...

Mer...

Den håpløse tostatsløsningen

I mai i år var det tyve år siden utløpet av den avtalte tidsfristen Israel og PLO i 1995 satte seg for å innlede forhandlingene om en fredsavtale basert på en tostatsløsning.  Sluttstatusforhandlingene skulle lede til en endelig fredsavtale og opprettelsen av en palestinsk stat i de omstridte områdene i Gaza, Judea og Samaria, innenfor avtalte grenser.  Hvor grensen mellom de to statene skulle gå var et forhandlingsspørsmål som imidlertid ville være påvirket av sikkerhetshensyn og det geografiske bosettingsmønsteret til de to folkene. I den midlertidige fredsavalen, Oslo 2-avtalen, besluttet man å separere forvaltningsansvaret for sine respektive befolkningsområder i påvente av ...

Mer...

Ukvalifisert utenrikspolitikk

I kjølvannet av Trondheim bystyres vedtak om at "Trondheim kommune skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område," har det pågått et ordskifte i Stortinget hvor representanten Hans Olav Syversen ber om utenriksminister Brendes syn på vedtaket i Trondheim bystyre.  Utenriksministeren lovet å "se nærmere på om vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser." Vi kan med det samme informere om at både kommunen og utenriksministeren etter vårt syn er på kant med Norges internasjonale forpliktelse til å motarbeide diskriminering og antisemittisk atferd. I begrunnelsen for vedtaket i Trondheim het det ...

Mer...

Kommunal utenrikspolitikk

Trondheim har i mange år vært et arnested for anti-israelsk agitasjon i Norge. Ved universitetet, NTNU, har det grodd fast et miljø med røtter tilbake til den venstreekstreme bevegelsen SUF-ml som allerede på 1960-tallet opererte som talerør for og formidler av Moskva-inspirert jødehat. Av mangel på politisk oppdatering er enkelte av datidens venstreradikalere fremdeles aktive når det gjelder å fremme Sovjetunionens interesser i Midtøsten-politikken. Resultatet er at den formen for antisemittisme som baserer seg på eksklusiv kritikk av alt som har med Israel å gjøre fremdeles er levende i Norge, og ikke minst i Trondheim. Boikott av Israel som tema i ...

Mer...

Når mediene styrer politikere

Det er 132 år siden Venstre-lederen Johan Sverdrup innledet parlamentarismen i Norge ved å erklære ”All makt i denne sal.” Det er lenge siden vi hadde en maktkonsentrasjon blant landets folkevalgte. I dag får vi rett som det er opplevelser av at selv parlamentet er mediestyrt etter loven om det politisk korrektes forrang. En skjellsettende erfaring om massemedienes styringsiver fikk vi i forbindelse med det nylig avholdte presidentvalget i USA. Men dette var bare ett eksempel blant mange på hvordan medienes virkelighetsbilde skiller seg fra andre menneskers og fra virkeligheten slik den er der ute. Det var ikke meningsmålingene som tok ...

Mer...

En julegave som gjør en forskjell

Kjære venner. Høytiden står for døren, og når julefreden senker seg vil vi benytte anledningen til å takke deg hjerteligst for ditt bidrag til driften av Senter mot antisemittisme (SMA) i året som gikk.  SMA er vårt viktigste forum for å identifisere og motarbeide jødehat i Norge.  Vår hovedoppgave er å formidle sann informasjon som korrektiv til medienes negative omtale av jødene og deres eneste trygge hjemland, Israel.  Vi bruker alt vi har av ressurser til å fortsette vårt arbeid for å motvirke den politiske undergravningen av Israels og jødenes renommé, heder og ære. Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt de problemer jødene opplever i Norge, og søker stadig å rette ansvarlige myndigheters oppmerksomhet mot . . . → Les mer…

SMA har sendt $20.000 til trengende jøder i Hebron

Kjære medmennesker, I pakt med den forpliktelsen og løftet vi har overfor det jødiske folk, har SMA i dag sendt $20.000 (Nkr 173.000) til trengende jøder i Hebron.  Nøden blant de fattigste er stor. Man kan si hva man vil om sekularisering av det norske samfunnet, men i ånd og gjerning har nordmenn vært trofaste mot Bibelens budskap om fellesansvar, nestekjærlighet og omtanke for dem som har det vanskelig, lokalt og globalt.  Å støtte jødene i en tid hvor en kraftig motvind av propaganda og desinformasjon gjør mange både blinde og døve, vitner om at rettferdigheten har dype røtter i det sunne norske samfunnet. Gang på gang ser vi hvordan det jødiske misbrukes av norske medier og politikere og medfører forsterket antisemittisme i landet.  Dette er noe vi lenge . . . → Les mer…

Jimmy Carter fortsetter å spre løgner om Israel

“Velg-og-vrak”-diplomaten Jimmy Carter

Det er alltid interessant når Jimmy Carter løfter hodet fra dypet av sitt eksil-presidentskap, som et murmeldyr som aldri gir opp. Den største forskjellen er at når murmeldyrene løfter hodet, varsler det enten mer vinter eller en tidlig vår. I Carters tilfelle er det alltid Israel som svertes og anklages. Som den berømte spydigheten president Reagan serverte ham – passende og kontant: – There you go again. – Der har du det. Eller, – der ser dere. Dette var en frase Reagan stadig kom med under valgkampen mot Carter, og siden gjennom hele sitt presidentskap, og som derfor ble en svært så effektiv talemåte. Det nye er at Jimmy . . . → Les mer…

Lieberman til EU-ambassadører: – dere hykler

Avigdor Lieberman, her med daværende amerikanske utenriksminister Hillary Clinton

“I dagens verden er det klart at du ikke kan regne med det internasjonale samfunnet. Et land må bare stole på seg selv.” Ordene kommer fra Israels forsvarsminister bare timer etter at Israel – igjen – har avverget våpenforsendelser fra Syria til Hizbollah. Denne gang snakkes det også om masseødeleggelsesvåpen, MØV, eller MDW som det forkortes til på engelsk. Kommentaren falt i et møte med ambassadører fra EU i dag, etter at Syria igjen beskyldte Israel for å ha angrepet dets militære baser. “Vi handler i første rekke for å beskytte våre borgere, og for å forsvare vår suverenitet, og vi forsøker å forhindre smugling . . . → Les mer…

Erdogan: – muslimers plikt å “forsvare” Jerusalem

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Wikimedia Commons

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Wikimedia Commons

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskyldte Israel for å hindre muslimsk gudsdyrkelse. Han oppfordret samtidig alle muslimer å ”beskytte Jerusalem mot Israel”. Det var tirsdag denne uken at Erdogan talte på et ”Jerusalem-symposium” i den tyrkiske regjeringens regi i Istanbul. Et offentlig publisert sammendrag av talen hans ble sendt til JTA. ”Det er ikke bare de ubevæpnede barna som skal beskytte Al-Aksa-moskéen med steiner,” var ett av hans utsagn. Utsagnet er en nokså utilslørt oppfordring til bevæpnet kamp mot jødenes stat. ”Det er en alminnelig plikt for alle muslimer å ta innover seg den palestinske sak, og å forsvare Jerusalem”, sa han. ”Vi . . . → Les mer…

Arne Bjarte-Larsson til minne

arne-bjarte-larsson-bHedersmannen og Israel-vennen Arne Bjarte-Larsson forlot oss brått og uventet lørdag 26. november, 72 år gammel. Bjarte-Larsson var inntil sin død verdsatt som medlem av styret i Israels Venner i Norge (IVIN). I de siste ti årene har Bjarte arbeidet aktivt for Israels sak i Trondheim og omegn, og var mangeårig leder i lokallaget til Med Israel for Fred (MIFF) – inntil han i år sammen med gode venner stiftet og satt i styret for den nye Israel-foreningen. Takket være Bjarte og hans trauste og samvittighetsfulle arbeid gjennom mange år, har Trondheim fått et levende Israel-miljø. Vi som drev dette arbeidet sammen med Bjarte ble litt bortskjemte fordi vi visste at Bjarte alltid tok ansvar og raust gav av . . . → Les mer…

Israel svarer med styrke

2016-11-30_10-23-04Arabiske medier meldte onsdag morgen om to flyangrep fra Israel i Damaskus-området i morgentimene. Rapportene melder om et treff i et våpenlager eid av den syriske hær, og senere at en bilkonvoi av biler som tilhørte den islamistiske terrorgruppen Hizbollah ble tilintetgjort. Det kom også frem at den nevnte konvoien skal ha vært en leveranse av missiler fra Syria til Libanon. Konvoien skal ha blitt bombet like etter at den forlot flyplassen i Damaskus. Israelske myndigheter kommenterer normalt ikke rapporter som fremkommer i arabiske medier, og heller ikke disse påstandene har blitt kommentert. Mandag morgen angrep Israels luftforsvar IDF et anlegg som tilhørte ISIL. Anlegget befant seg i den syriske delen av Golan-høydene, og var opprinnelig et FN-anlegg, som . . . → Les mer…

Trump: – Israel et fyrtårn

Donald Trump og Benjamin Netanyahu i Trump Tower 25. september 2016

Donald Trump og Benjamin Netanyahu i Trump Tower 25. september 2016

Det later til at USA med sitt valg av ny president kan være forbi åtte års dårlig samarbeid med Israel. Offisielt har USA stått for den linjen det alltid har hatt: side-by-side med Israel, det eneste demokrati i Midtøsten, og det eneste land i regionen som Statene egentlig har mye til felles med. Men i virkeligheten har president Barak Hussein Obama II hatt et svært anstrengt forhold til den sittende regjering i Israel, ikke minst grunnet sine forsøk på tilnærming til den arabiske muslimske verden, en tilnærming som heller ikke har gått så . . . → Les mer…

Israelske forskere med mulig kur for HIV

Israelske forskere arbeider for å løse HIV-mysteriet

Israelske forskere arbeider for å løse HIV-mysteriet

Forskere ved Det hebraiske universitet i Israels hovedstad Jerusalem har funnet et protein som kan redusere HIV med 97 %, skriver Jerusalem Post. Proteinet har fått navnet Gammorra. HIV er forstadiet til den fryktede sykdommen AIDS, og det er pr. i dag ingen medisin som stanser utviklingen av viruset. Medisinen som brukes forsinker kun viruset i dets utvikling. “Viruset er smart og endrer seg hele tiden, slik at noen pasienter blir resistent mot medisin,” sier professor Zev Sthoeger, som leder en av de interne avdelingene på Kaplan Medical Center i Rehovot. Denne klinikken skal være med på de kliniske testene av . . . → Les mer…

Terrorist var palestinsk politimann

Mahmoud Abbas - en leder på overtid. Faksimile: The Tower

Mahmoud Abbas – en leder på overtid. Faksimile: The Tower

En terrorist åpnet i kveld ild mot vaktene som bevokter grensen mot de arabiske selvstyreområdene ved Ramallah. På israelsk side er det et lite samfunn som heter Beit El. Tre personer ble skadet, en alvorlig. De tre ble bragt til sykehus i Jerusalem. Det er arabiske medier som opplyste om at gjerningsmannen er en politimann ansatt i den palestinske selvstyremyndigheten. Shai Elon i Beit El sier til Arutz Sheva at det nå er nødvendig å sende et klart budskap til araberne. Slik terror må få følger, nemlig at Israel annekterer Samaria og Judea, den . . . → Les mer…

Regjeringens handlingsplan vekker nettrollene

Klikk på bildet for å se faksimilen.

Klikk på bildet for å se faksimilen.

Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme er godt mottatt blant norske nazister som fikk påskudd til å avgi en forsinket “høringsuttalelse” til Stortinget og Regjeringen. Reaksjonen fra Vigrid avslører imidlertid at handlingsplanen ikke vil påvirke gamle antisemitter.  Vi tror dessverre heller ikke det vil skje noen bedring i venstresidens medier og forskningsmiljøer.  De stadig gjentatte løgnene om Israel avslører at antisemittismen er en multiresistent sykdom. Vi bringer her hele e-posten. Faksimile får du ved å klikke på bildet til høyre. Fra: tvedt@mail.com [mailto:tvedt@mail.com] Sendt: 19. oktober 2016 01:01 Til: Henriksen Per Rune; Lundteigen Per Olaf; Myhre Peter N.; Frølich Peter Christian; Nordgreen Ragnar; Hansson Rasmus; . . . → Les mer…

Israelsk hjelp til Haiti etter tyfon

israaid-haiti-kids-768x432Da den ødeleggende stormen ”Matthew” nådde Haiti og skapte nød og vanskeligheter, var israelske hjelpearbeidere allerede på plass. Personell fra IsraAID har nemlig vært plassert på øya i seks år allerede. IsraAID er en non-profit hjelpeorganisasjon som opererer ved katastrofer verden over. I Haiti har de hatt et kriseteam på plass helt siden jordskjelvet som rammet det fattige samfunnet i 2010. Her har de arbeidet for å redde liv og hjelpe til med å få livet til å fungere igjen for folk. Teamet har jobbet med distribusjon av vann og mat i og rundt Port-Au-Prince. Pressetalsmann og leder for teamet, Mickey Noam-Alon sier til ISRAEL21c at antall døde i Haiti nå ligger på rundt 900. Stormen var ekstremt kraftig. . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?