Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når demokratiet foraktes

Mens Israel gradvis og målrettet utvikler pragmatisk samarbeid med arabiske naboland på områder som sikkerhet og bekjempelse av terror, svekkes den jødiske statens bånd til Europa nesten dag for dag. De siste to årene har 15.000 franske jøder søkt tilflukt i Israel, og flere følger etter. Som lederen for Jewish Agency i Israel, Natan Sharansky, nylig uttrykte det: ”Det er ikke lenger en fremtid for jøder i Frankrike.”

Det er ikke noen fremtid for jøder særlig mange andre steder i Europa heller. Et kontinent som på ny gir avkall på sin egen sivilisasjons menneskelige verdier og forkaster demokratiet til fordel for sentralstyrt teknokratisk diktatur, bør ikke være en fremtid for noen.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når demokratiet foraktes

Britenes nei til EU har skapt reaksjoner blant politikere, ”eksperter” og medier som vi knapt noen gang før har observert i vår del av verden.  Selv i et land som Norge, hvor ”Nei til EU” er blitt et tverrpolitisk dogme, virket det som om både den politiske venstre- og høyresiden kom i sjokktilstand da det viste seg at flertallet av britene var enige med flertallet i Norge.  Når hele bank- og finansverdenen fulgte opp med dommedagsprofetier, fikk vi imidlertid inntrykk av at deres hovedproblem var at de like før hadde satset formuer på at britene ønsket å bli i EU. ...

Mer...

Kolonimaktene gir seg ikke

I begynnelsen av juni mottok Israels president Reuven Rivlin et brev fra en gruppe rødgrønne fraksjonsledere i Europaparlamentet.  De representerer bortimot halvparten av parlamentets medlemmer, og formålet med henvendelsen var å protestere mot et israelsk lovforslag som krever at frivillige organisasjoner i Israel skal oppgi hvilke utenlandske myndigheter de mottar penger til sin virksomhet fra.  Politikerne mente en så diskriminerende lov ville skade EUs forhold til Israel. Et særtrekk ved den omfattende floraen av fremmedfinansierte frivillige organisasjoner i Israel er at de fleste av dem hevder å skulle beskytte menneskerettigheter i landet.  Det har gjennom årene grodd opp et hundretalls slike ...

Mer...

Israels venner i Norge

Som mange vil ha fått med seg fra mediene har det kommet til syne en uoverensstemmelse mellom den sentrale ledelsen i organisasjonen Med Israel for fred, Miff, og flere av dens lokalforeninger rundt om i landet. Den siste og mer dramatiske utviklingen skjedde da hele styret i Miffs lokalforening i Trondheim ble avsatt og flere av styremedlemmene ble ekskludert fra organisasjonen. Typisk for oppslagene til Miff og bladet Dagen var at ingen av dem ga rom for de anklagedes tilsvar og påvisning av feil og usannheter som de begge hadde tilgang til men ikke trykket. Aksjonen mot styret i Miff ...

Mer...

Terrorens hellige måned

Mens Europa samler seg til mesterskap i fotball, sliter norske muslimer med kravet til faste under deres hellige måned, Ramadan.  Fordi det kan være stridt å arbeide uten mat i sommervarmen, er det foreslått at norske muslimer heller bør ta ferie for ikke å måtte sløyfe fasten.  Da bør man kanskje også vurdere å føye til en ekstra bestemmelse for muslimer i ferieloven. I Frankrike er det noe helt annet man tenker på i den hellige måneden.  Det er avslørt omfattende forsøk på smugling av våpen og sprengstoff til bruk under fotballmesterskapet.  Det var snakk om slike kvanta at våpnene neppe ...

Mer...

Fredsprosessen og journalistikkens ofre

En av KGBs store suksesser var manipuleringen av vestlig opinion, medier og politikere gjennom målrettet desinformasjon.  Med dette virkemiddelet, som mange i Vesten satte stor pris på, greide de sovjetiske makthaverne å tilsløre sin egen mislykkede politikk og elendigheten i eget land ved å pynte på det med ”keiserens nye klær.”  Samtidig fikk de overbevist vestlige meningsbærere om at det var hos oss problemene lå, og ikke minst hos jødene og i deres hjemland Israel.  Mange av Vestens politikere går fremdeles omkring i 50 år gamle utgåtte sovjetiske sko. Takket være udugelige og selvopptatte politikere er ideen om det forente Europa, ...

Mer...

Europa undergraver Midtøstens eneste demokrati

Det apokalyptiske dramaet som utspiller seg i Midtøsten er et voksende problem for vestlige politiske ledere som mangler kunnskap om hvordan arabiske stamme- og klansamfunn fungerer.  De kommer med utrolige utspill for å avlede folks oppmerksomhet fra det som foregår, og mediene spiller på lag også i Norge hvor den politiske uforstand er minst like stor som i EU. Nylig opplevde vi at FNs organisasjon for fremme av utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, etter arabisk initiativ og med entusiastisk støtte fra bl.a. Frankrike og Sverige, vedtok en resolusjonstekst som fornekter det jødiske folks historiske tilknytning til Landet Israel.  Både den ...

Mer...

Hundreårskrigen

De fleste kjenner begrepet Seksdagerskrigen som betegner Israels frigjøring av de delene av det britiske mandatområdet som ble ulovlig okkupert av Jordan og Egypt i 1948.  Opprinnelsen til mange av de konfliktene vi i dag opplever i Midtøsten går imidlertid tilbake til rettsoppgjøret etter den første verdenskrig, hvor de allierte stormaktene, og i første rekke kolonimaktene Frankrike og Storbritannia, på forhånd hadde avtalt hvordan Midtøsten skulle inndeles i deres respektive interesseområder når krigen mot aksemakten Tyrkia var vunnet.  Det tyrkiske imperiet hadde da okkupert og kontrollert det meste av regionen i fire hundre år. En av de avtalene som lå til ...

Mer...

Vi gratulerer Israel og Norge med dagen

Da Norge den 17. mai feiret sin 202. uavhengighetsdag, skjedde det i visshet om at vi er et folk blant de mange som er anerkjent og respektert som en fri og uavhengig nasjon.  Denne årlige feiringen er en viktig markering som bidrar til å befeste nasjonens og den uavhengige statens fremtid.  Den samme feiringen hadde det jødiske folk i år den 12. mai.  Den nye tidsregningen for jødenes mange tusen år gamle stat begynte for 68 år siden etter at det internasjonale samfunn allerede i 1922 hadde vedtatt å la det jødiske folk få gjenopprette sin nasjonalstat i det opprinnelige ...

Mer...

Norges uryddige Midtøsten-politikk

De siste ukenes avsløring av vedvarende norsk finansiell støtte til palestinske terrorister er symptom på en større skandale enn hva Utenriksdepartementet har villet innrømme.  Det er viktig både for freden og for Norges internasjonale omdømme at man viser vilje til å stille krav til hva norske bistandsmidler brukes til, men vi er slett ikke blitt overbevist om at departementets ansvarlige har villet gå til kjernen av problemet.   Vi er heller ikke overbevist om at Utenriksdepartementet har forlatt en mer enn tyve år gammel myk holdning til den harde kjerne av islamske terrororganisasjoner.  Det virker snarere som om man frykter at ...

Mer...

Utenriksdepartementet gikk i Oslo-fella

På 1990-tallet levde utøverne av norsk Midtøsten-politikk i en euforisk rus av glad optimisme over å ha prestert det umulige i å bringe sammen Yitzhak Rabins israelske arbeiderparti-regjering og den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, under ledelse av Fatah-lederen Yasser Arafat til forhandlinger om en fredsavtale basert på opprettelsen av en palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen.  Oslo-avtalene ble holdt for å være et mesterstykke i diplomatisk kløkt som gjorde Norge til ”fredsnasjon,” en betegnelse noen fremdeles søker å holde fast ved, – ikke minst våre utenriksministre. Den hovedrollen Norge påtok seg i gjennomføringen av den avtalte fredsprosessen var å lede den såkalte ...

Mer...

Tysk universitet sprer klassisk antisemittisme

877618-002Det er Jerusalem Post som bringer nyheten om et seminar ved det tyske universitetet HAWK sprer falske og klassisk antisemittiske løgner som at Israel høster organer fra palestinere, og at den jødiske staten er ansvarlig for et folkemord.

“Våre sønner ble frastjålet sine organer” var tittelen på en del av materialet på seminaret. Det er Rebecca Seidler som varslet om saken i en tysk-jødisk avis.

Kurset har tittelen “Situasjonen for de palestinske ungdommene”. Seidler skulle bidra i seminaret, og klaget til universitetet. Rektor for fakultetet som var ansvarlig for fagområdet, benektet hele problemstillingen. Det var Seidler som var “oversensitiv” . . . → Les mer…

UK: jødiske studenter nektes innflytelse

Malia Bouattia

Malia Bouattia

Da SMA sist skrev om britiske National Union of Students (NUS) og organisasjonens nye leder Mali Bouattia i april, skrev vi at sionistføderasjonen i UK var ”bekymret for hva valget av en slik leder kan føre til for jødiske studenter.

Bekymringen har vist seg å være berettiget. Aktivisten Bouattia, som tidligere har vært blitt beskyldt for åpen antisemittisme, har nemlig akkurat brukt noe av sin makt som leder for unionen i form av en dobbeltstemme – i disfavør av jødiske studenter.

Tidligere har det alltid vært slik at de jødiske studentene i UK . . . → Les mer…

Mercedes innleder samarbeid med israelsk start-up firma

gauzyEt israelsk start-up firma har nylig annonsert at de i praksis har fått en avtale med Mercedes-Benz. Avtalen er inngått etter tre års samarbeid i all hemmelighet, og er en stor glede for firmaet det gjelder, Gauzy.

Det relativt nystartede firmaet har funnet opp en teknologi som ved bruk av flytende krystaller kan gi andre materialer nye egenskaper. Innbakt i glass kan oppfinnelsen gi brukeren kontroll på gjennomsiktigheten og fargen på glasset. Det er denne egenskapen Mercedes nå ønsker å gi sine kunder. Lyst glass kan bli mørkt ved å trykke på en bryter, eller det kan bli ugjennomsiktig.

Også muligheten til å . . . → Les mer…

Israels FN-ambassadør: – Hizbollah er ikke stanset. Det er Sikkerhetsrådets ansvar.

Kart over Chaqra som viser hvordan terrororganisasjonen Hizbollah har etablert seg mellom sivile

Kart over Chaqra som viser hvordan terrororganisasjonen Hizbollah har etablert seg mellom sivile

Israels FN-ambassadør Danny Dannon presenterte etterretningsopplysninger fra IDF i et møte med FNs Sikkerhetsråd.

Det var i et møte i forbindelse med 10-årsdagen for resolusjon 1701 som avsluttet den andre Libanon-krigen at Dannon blant annet viste et overvåkningsbilde av byen den libanesiske byen Chaqra, som demonstrasjon av hvordan Hizbollah har gjort hele Sør-Libanon om til en Hizbollah-festning.

Saken demonstrerer i all sin overtydelighet hvordan FN driver. Organisasjonen oppfyller på ingen måte sine plikter, spesielt ikke overfor Israel. . . . → Les mer…

Abbas vil boikotte kvartetten

Abu Mazen vil boikotte sine venner

Abu Mazen vil boikotte sine venner

Vi har ikke forhåpninger om at verden skal bli mer empatisk overfor jøder som drepes av sine fiender. Egentlig tvert imot. Vi er for realistisk orientert for det. Men det er likevel interessant å se de faktiske hendelser i strømmen av nyheter som kommer fra dette landet som på mange måter er sentrum i tilværelsen – Israel.

På den ene siden har det i månedsvis vært en bølge av ikke-nyheter. Det vil si grusomme angrep mot jødiske barn og voksne, sivile og uniformerte. Ett av de siste var da 13 år . . . → Les mer…

Israels venner i Norge

israels_venner_i_norgeI forbindelse med stiftelsen av Israels Venner i Norge offentliggjør vi her organisasjonens brev:
Kjære Israel-venner i Norge. Takk for all interesse og vennlig henvendelse.
Israels Venner i Norge ble stiftet 9. juni 2016 av seks forhenværende medlemmer i styret i Miff-Trondheim.
Vårt overordnede mål er at jøder skal få leve i fred i Israel.
Vi ser det som viktig at Israel-venner får fri tilgang til kunnskap som belyser Israel og jødenes . . . → Les mer…

Kristne hjelper Israels fiender

eitanFølgende hendelse bekrefter at ikke bare Israels svorne fiender, de palestinske araberne som er ute etter jødene, men også visse deler av kristenheten – akkurat som under Holocaust. Og akkurat som i Norge.

Et fransk firma som leverer deler til israelske droner, blir nå stevnet av en såkalt palestinsk familie. Vi formoder familien er palestinsk-arabisk, ikke palestinsk-jødisk.

Det dreier seg om en rakett som skal ha truffet et hus under Protective Edge i 2014. Fem barn skal ha vært på taket da raketten traff, og tre av dem ble drept, de andre såret. Familien insisterer på at det ikke fantes militære . . . → Les mer…

De Unevnelige

Hallel i 2015 med sin mor

Hallel i 2015 med sin mor

Enda en gang har Den unevnelige talt. Noen måtte dø. Denne gangen var det 13 1/2 år gamle Hallel-Yaffa bat Rina Devorah. Hun hadde vært på en dansekonkurranse den kvelden, så hun sovnet sent. Slik lykkelige barn noen ganger gjør. “Vi sørger alle sammen og har en ubeskrivelig smerte. Det er vanskelig for oss å fatte det som har skjedd.”

Men slik er det altså. Den Unevneliges (fred være med ham) tilhengere har slått til igjen. Denne dødskulten, som er helt åpen på at de hater oss, ikke fordi vi gjør . . . → Les mer…

Leit med disse trafikkulykkene, dere

kiryat_arbaFredag ble et par i 50-årene skadet da en arabisk kvinne i bil forsøkte å kjøre på dem.

Etter en periode med roligere tider etter en høst og vår preget av tallrike terrorangrep, – drapsforsøk med kniv, skrutrekkere, øks, brannbomber, steiner, man tager hva man haver bare hatet er sterkt nok, herunder biler – er det nå oppsving igjen. Kanskje de troendes faste går ut over humøret, hva vet vi.

Noe er det i alle fall som forårsaker at mordlysten går opp og ned i bølger, mange ganger i påfallende takt med fredagsbønnen eller hva de kaller den fanatiske drapsoppfordringen noen imamer presterer . . . → Les mer…

Israelsk annektering av Golan: – både lovlig og rettferdig

Militær kommandopost på Golan. Herfra har man god oversikt inn i Syria (mot fotografen).

Militær kommandopost på Golan. Herfra har man god oversikt inn i Syria (mot fotografen).

Israelsk herredømme over Golanhøydene bør anses som “rettmessig og rettferdig”, og burde støttes av USA og det internasjonale samfunnet, hevder Peter Berkowitz i en analyse for Real Clear Politics. Berkowitz er seniorpartner ved Hoover Institution, en tenketank tilknyttet Stanford University.

Israel erobret Golanhøydene i Seksdagerskrigen i 1967. Før det hadde høydedraget blitt brukt av Syria som en plattform for å skyte mot de israelske landsbyene som ligger nedenfor, og . . . → Les mer…

Israels venner i Norge

Det er med stor glede vi har fått melding om at den landsomfattende foreningen Israels venner i Norge er opprettet.

SMA gratulerer initiativtakerne og ønsker alle sanne venner av den jødiske staten og det jødiske folk lykke til med arbeidet.

SMA oppfordrer alle som er opptatt av åpen informasjonstilgang, saklighet, sannhet og fakta og som ubetinget støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet, om å slutte seg til og støtte den nye foreningen som ledes av gode Israel-venner som i ulike fora har arbeidet for jødenes sak i mer enn en mannsalder.

Samme hvor du bor i landet kan du melde deg inn som medlem av foreningen Israels venner i Norge, og du kan i samråd med foreningen ledere også være med og danne lokal frivillig . . . → Les mer…

SMA-info 2-2016 er sendt trykkeriet: Fredsprosess – et hinder for fred

Kjære sannhetsvenn,

I morgen begynner trykkingen av SMA-info 2-2016 med tittelen Fredsprosess – et hinder for fred.  Vi fortsetter med å si sannheten som den er, noe vi i SMA har gjort i snart 17 år.

Vi lever i en tid hvor det dukker opp stadig flere blant oss som er faktaresistente, og stadig flere irrasjonelle vrangforestillinger om jødene og deres fiender finner veien inn i nasjonens kollektive bevissthet.  Mer enn noen gang er derfor SMAs stemme viktig.  Vi tror på noe så enkelt som at jødehatets viktigste motgift er fakta, – kort og godt.

Den anti-israelske agitasjonen har nådd et punkt her i landet hvor det selv blant jøder og jødevenner nå gjør seg gjeldende en frykt for å bli utstøtt fra det gode selskap i den venstreradikale . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?