Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Ukvalifisert utenrikspolitikk

I kjølvannet av Trondheim bystyres vedtak om at “Trondheim kommune skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område,” har det pågått et ordskifte i Stortinget hvor representanten Hans Olav Syversen ber om utenriksminister Brendes syn på vedtaket i Trondheim bystyre.  Utenriksministeren lovet å “se nærmere på om vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.”

Vi kan med det samme informere om at både kommunen og utenriksministeren etter vårt syn er på kant med Norges internasjonale forpliktelse til å motarbeide diskriminering og antisemittisk atferd.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Ukvalifisert utenrikspolitikk

I kjølvannet av Trondheim bystyres vedtak om at "Trondheim kommune skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område," har det pågått et ordskifte i Stortinget hvor representanten Hans Olav Syversen ber om utenriksminister Brendes syn på vedtaket i Trondheim bystyre.  Utenriksministeren lovet å "se nærmere på om vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser." Vi kan med det samme informere om at både kommunen og utenriksministeren etter vårt syn er på kant med Norges internasjonale forpliktelse til å motarbeide diskriminering og antisemittisk atferd. I begrunnelsen for vedtaket i Trondheim het det ...

Mer...

Kommunal utenrikspolitikk

Trondheim har i mange år vært et arnested for anti-israelsk agitasjon i Norge. Ved universitetet, NTNU, har det grodd fast et miljø med røtter tilbake til den venstreekstreme bevegelsen SUF-ml som allerede på 1960-tallet opererte som talerør for og formidler av Moskva-inspirert jødehat. Av mangel på politisk oppdatering er enkelte av datidens venstreradikalere fremdeles aktive når det gjelder å fremme Sovjetunionens interesser i Midtøsten-politikken. Resultatet er at den formen for antisemittisme som baserer seg på eksklusiv kritikk av alt som har med Israel å gjøre fremdeles er levende i Norge, og ikke minst i Trondheim. Boikott av Israel som tema i ...

Mer...

Når mediene styrer politikere

Det er 132 år siden Venstre-lederen Johan Sverdrup innledet parlamentarismen i Norge ved å erklære ”All makt i denne sal.” Det er lenge siden vi hadde en maktkonsentrasjon blant landets folkevalgte. I dag får vi rett som det er opplevelser av at selv parlamentet er mediestyrt etter loven om det politisk korrektes forrang. En skjellsettende erfaring om massemedienes styringsiver fikk vi i forbindelse med det nylig avholdte presidentvalget i USA. Men dette var bare ett eksempel blant mange på hvordan medienes virkelighetsbilde skiller seg fra andre menneskers og fra virkeligheten slik den er der ute. Det var ikke meningsmålingene som tok ...

Mer...

Fakkelmarsjen fortsetter

Den 9. november var det 78 år siden Krystallnatten.  I år begynte dagen med nyheten om at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget.  Vi forstår den frustrasjonen som gjør seg gjeldende på den politiske venstresiden og i alle dens massemedier som gjennom år enstemmig har rakket ned på amerikanernes presidentkandidat og unisont har utpekt taperen som vinner.  Vår største lettelse er at USAs oppkonstruerte konflikt med Russland er avlyst og at Israel kan puste lettet ut etter åtte år med trusler fra president Obama om å gi enda flere innrømmelser til arabisk terrorisme.  Vi ser frem til de neste ...

Mer...

Vi og de andre

En gjennomgående egenskap ved kulturen innenfor de imperialistiske stormaktene var en nedlatende holdning til imperiets undersåtter og deres ”eksotiske” kultur og livsførsel.  I dag kalles det gjerne ”rasisme,” en postmoderne betegnelse som er mer utbredt enn hva mediene vil ha det til.  Hvordan kommer rasisme til uttrykk når imperialismens gamle infrastruktur for lengst er borte og frasverget?  Eller er den det?  Kan det være at imperialismen og dens nedlatende atferd overfor ”de andre” er høyst nærværende og stortrives midt iblant oss? Vi tror det, for nettopp det å opptre nedlatende og tale nedsettende om andre folkeslag og nasjoner er en ...

Mer...

NRKs kamp mot ytringsfriheten

Mediemangfoldet i Norge er blant det svakeste i Europa.  De stats- og pressestøttede riksmediene dominerer og gir den norske medieverden et preg av kulturell og politisk ensretting som vi knapt har sett maken til siden Sovjetunionens dager.  Vi anser stats- og pressestøtten for å være en hovedårsak til at den forholdsvis rike flora av politiske og kulturelle stemmer i form av aviser og annet mediestoff vi engang hadde i dette landet, har tørket inn og visnet hen. Vi sitter igjen med en ulveflokk som uopphørlig er på jakt etter noen, især noen som ikke sorterer blant overklassen i Arbeiderpartiet.  De ...

Mer...

De gir ikke opp

Tanken om at antisemittismen i folket skal kunne elimineres eller i det minste dempes ved hjelp av en handlingsplan mot antisemittisme er velment, men kanskje ikke helt realistisk.  Regjeringen har nylig vedtatt en slik plan, og ønsker å utarbeide informasjon og iverksette andre tiltak mot antisemittiske holdninger og hendelser i samfunnet, men kommer det til å fungere?  Vi er ikke overbevist om det, og opplever stadig nye ting som styrker vår skepsis. De forholdsvis få nazistene vi har i Norge har i hvert fall ikke gitt opp.  Det kan vi lese av en ”høringsuttalelse” til handlingsplanen som deres talsmann fra organisasjonen ...

Mer...

Ingen fred i vår tid

Vi synes ikke lenger det er riktig å la folk leve i den tro at det fremdeles pågår en palestinsk-israelsk fredsprosess som har som mål å komme frem til en tostatsløsning hvor de uavhengige statene Israel og Palestina lever side om side i fred og sikkerhet.  Utviklingen har med overveldende klarhet vist at drømmen om dette som det jødiske folk har holdt fast ved i snart 80 år er en illusjon.  Det blir ikke en slik fred så lenge arabiske islamister forsynes med våpen og penger fra vestlige land. Det finnes hverken politikere eller eksperter som kan vise til noen som ...

Mer...

Regjeringens handlingsplan

I oktober la Regjeringen frem sin Handlingsplan mot antisemittisme.  Vi hilser tanken om en slik handlingsplan, som kom i stand etter forslag fra KrF i Stortinget i fjor, velkommen.  Bekjempelse av antisemittisme i de former som er foreslått av seks departementer i Regjeringen er ikke et kontroversielt tema i Norge. Allerede for et år siden ga vi imidlertid uttrykk for et lavt forventningsnivå til den omtalte planen, og det har vi sessverre fremdeles når det gjelder spørsmålet om å bekjempe dette ondet effektivt. Som det blant annet heter i forordet til planen som er undertegnet av hele seks statsråder, er det ...

Mer...

Kan jødehat være kunst?

Vi tror ikke antisemittisk atferd lar seg utrydde.  Den er så inngrodd i kultur og tradisjon at folk ikke engang synes å merke det når det forfektes meninger som har en fiendtlig eller dødbringende brodd mot det jødiske folk.  Jødehatet er blitt en multiresistent sykdom.  Det dukker stadig opp nye eksempler i mediene, så som under NRKs til dels nedsettende omtale av Israels tidligere president Shimon Peres etter hans bortgang.  I sending etter sending kunne vi høre Sidsel Wold og hennes kolleger massere inn den falske påstanden om at Peres ”sa ja til å bygge de første ulovlige bosetterkoloniene på ...

Mer...

Arne Bjarte-Larsson til minne

arne-bjarte-larsson-bHedersmannen og Israel-vennen Arne Bjarte-Larsson forlot oss brått og uventet lørdag 26. november, 72 år gammel. Bjarte-Larsson var inntil sin død verdsatt som medlem av styret i Israels Venner i Norge (IVIN). I de siste ti årene har Bjarte arbeidet aktivt for Israels sak i Trondheim og omegn, og var mangeårig leder i lokallaget til Med Israel for Fred (MIFF) – inntil han i år sammen med gode venner stiftet og satt i styret for den nye Israel-foreningen.

Takket være Bjarte og hans trauste og samvittighetsfulle arbeid gjennom mange år, har Trondheim fått et levende Israel-miljø. Vi som drev dette arbeidet sammen med Bjarte ble litt bortskjemte . . . → Les mer…

Israel svarer med styrke

2016-11-30_10-23-04Arabiske medier meldte onsdag morgen om to flyangrep fra Israel i Damaskus-området i morgentimene.

Rapportene melder om et treff i et våpenlager eid av den syriske hær, og senere at en bilkonvoi av biler som tilhørte den islamistiske terrorgruppen Hizbollah ble tilintetgjort.

Det kom også frem at den nevnte konvoien skal ha vært en leveranse av missiler fra Syria til Libanon. Konvoien skal ha blitt bombet like etter at den forlot flyplassen i Damaskus.

Israelske myndigheter kommenterer normalt ikke rapporter som fremkommer i arabiske medier, og heller ikke disse påstandene har blitt kommentert.

Mandag morgen angrep Israels luftforsvar IDF et anlegg som tilhørte ISIL. Anlegget befant seg . . . → Les mer…

Trump: – Israel et fyrtårn

Donald Trump og Benjamin Netanyahu i Trump Tower 25. september 2016

Donald Trump og Benjamin Netanyahu i Trump Tower 25. september 2016

Det later til at USA med sitt valg av ny president kan være forbi åtte års dårlig samarbeid med Israel.

Offisielt har USA stått for den linjen det alltid har hatt: side-by-side med Israel, det eneste demokrati i Midtøsten, og det eneste land i regionen som Statene egentlig har mye til felles med. Men i virkeligheten har president Barak Hussein Obama II hatt et svært anstrengt forhold til den sittende regjering i Israel, ikke minst grunnet sine . . . → Les mer…

Israelske forskere med mulig kur for HIV

Israelske forskere arbeider for å løse HIV-mysteriet

Israelske forskere arbeider for å løse HIV-mysteriet

Forskere ved Det hebraiske universitet i Israels hovedstad Jerusalem har funnet et protein som kan redusere HIV med 97 %, skriver Jerusalem Post.

Proteinet har fått navnet Gammorra. HIV er forstadiet til den fryktede sykdommen AIDS, og det er pr. i dag ingen medisin som stanser utviklingen av viruset. Medisinen som brukes forsinker kun viruset i dets utvikling.

“Viruset er smart og endrer seg hele tiden, slik at noen pasienter blir resistent mot medisin,” sier professor Zev Sthoeger, som leder en av de interne avdelingene . . . → Les mer…

Terrorist var palestinsk politimann

Mahmoud Abbas - en leder på overtid. Faksimile: The Tower

Mahmoud Abbas – en leder på overtid. Faksimile: The Tower

En terrorist åpnet i kveld ild mot vaktene som bevokter grensen mot de arabiske selvstyreområdene ved Ramallah. På israelsk side er det et lite samfunn som heter Beit El.

Tre personer ble skadet, en alvorlig. De tre ble bragt til sykehus i Jerusalem.

Det er arabiske medier som opplyste om at gjerningsmannen er en politimann ansatt i den palestinske selvstyremyndigheten.

Shai Elon i Beit El sier til Arutz Sheva at det nå er nødvendig å sende . . . → Les mer…

Regjeringens handlingsplan vekker nettrollene

Klikk på bildet for å se faksimilen.

Klikk på bildet for å se faksimilen.

Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme er godt mottatt blant norske nazister som fikk påskudd til å avgi en forsinket “høringsuttalelse” til Stortinget og Regjeringen.

Reaksjonen fra Vigrid avslører imidlertid at handlingsplanen ikke vil påvirke gamle antisemitter.  Vi tror dessverre heller ikke det vil skje noen bedring i venstresidens medier og forskningsmiljøer.  De stadig gjentatte løgnene om Israel avslører at antisemittismen er en multiresistent sykdom.

Vi bringer her hele e-posten. Faksimile får du ved å klikke på bildet til høyre.

Fra: tvedt@mail.com [mailto:tvedt@mail.com] Sendt: 19. oktober 2016 01:01 . . . → Les mer…

Israelsk hjelp til Haiti etter tyfon

israaid-haiti-kids-768x432Da den ødeleggende stormen ”Matthew” nådde Haiti og skapte nød og vanskeligheter, var israelske hjelpearbeidere allerede på plass. Personell fra IsraAID har nemlig vært plassert på øya i seks år allerede.

IsraAID er en non-profit hjelpeorganisasjon som opererer ved katastrofer verden over. I Haiti har de hatt et kriseteam på plass helt siden jordskjelvet som rammet det fattige samfunnet i 2010. Her har de arbeidet for å redde liv og hjelpe til med å få livet til å fungere igjen for folk. Teamet har jobbet med distribusjon av vann og mat i og rundt Port-Au-Prince.

Pressetalsmann og leder for teamet, Mickey Noam-Alon sier til ISRAEL21c at antall . . . → Les mer…

Jødisk restaurant i München må stenge

Restaurant Schmock. Foto: schmock-muenchen.de

Restaurant Schmock. Foto: schmock-muenchen.de

Den jødiske restauranten Schmock, som har servert israelske retter i München legger nå inn årene. Årsaken er jødehat.

BDS-bevegelsen, (Boycott, Divestment, Sanctions) har i mange år kjørt aksjoner i lokaler som er subsidiert av de lokale myndighetene i München, skriver Jerusalem Post.

Stedets jødiske eier annonserte nylig på sin webside at stedet nå stenger etter 16 års drift. Årsaken er økt antisemittisme i hovedstaden i Bayern.

Helt siden IDFs Operation Protective Edge i 2014 mot Hamas på Gaza-stripen, har det vært påtrengende anti-israelsk agitasjon i byen. Eieren av restauranten, Florian Gleibs, sier til avisen at . . . → Les mer…

Ber for syriske ofre

skjermbilde-2016-10-11-kl-19-46-44

– Kan du ikke gjøre noe med situasjonen, så be.

På Yom Kippur – soningsdagen – jødenes definitivt største og viktigste høytid, samler nå folk seg til en fredelig demonstrasjon. Mange hundre samles flere steder i landet.

I Beersheva, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Golanhøydene og flere steder, fører rabbier og andre ledere an, under parolen ”verden er stille, vi er det ikke”.

Demonstrasjonen er for ofrene for den grusomme borgerkrigen i Syria, som nå går på det sjette året.

”Hundrevis av mennesker, menn, kvinner og barn blir slaktet ned hver dag, og verden tier stille om det,” sier organisatoren bak demonstrasjonen, Menachem . . . → Les mer…

Oppfordring til vold eller ikke? Døm selv.

smildenGammelraddisen Jan-Erik Smilden rir igjen. Han skriver mye rart, og hans “nyhetsartikkel” om samarbeidet mellom Israel og Facebook er intet unntak. Det er så det nesten koker over av übernegativitet, – og Dagbladet gir ham spalteplass. Dette passer som hånd i hanske med deres egne mørke tilbøyeligheter.

Illustrasjonsbildet til artikkelen legger an tonen. Og her snakker vi ikke kammertone, dette er dissonans så det holder. En stresset arabisk kvinne blir åpenbart kontrollert av israelske soldater. Ingen tvil om hvem som er offeret her. Bildeteksten forklarer det hele, og allerede her begynner det. Flosklene. Talemåtene de bruker i dag, antisemittene, når de ikke kan si “Hitler skulle gjort ferdig . . . → Les mer…

Tostatsløsningen er død

Det hjelper ikke å stikke hodene sammen hvis man ikke blir enige. Abbas og Netanyahu i tidligere tider.

Det hjelper ikke å stikke hodene sammen hvis man ikke blir enige. Abbas og Netanyahu i tidligere tider.

Det er mange grunner til at tostatsløsningen for lengst er død, selv om norske myndigheter tviholder på håpet. Her kommer noen av dem.

I ukas leder skriver Rachel Suissa om de forfeilede fredsforhandlingene mellom araberne i de omstridte områdene og Israel. De skulle vært – kunne vært – avsluttet for mer en tjue år siden. Suissa avslører årsaken: fordi den palestinske part ikke vil oppfylle sin . . . → Les mer…

Nye problemer for Hamas

Gjerder for sikkerhet. Her Egypts gjerde mot Gaza, noe man ikke hører så mye om. Fra 2009.

Gjerder gir sikkerhet. Her Egypts gjerde mot Gaza, noe man ikke hører så mye om. Fra 2009.

Mens verdens stater bygger stadig flere murer for å beskytte seg mot terror eller uønsket innvandring – eller utvandring, og man knapt leer på øyelokket, er det ett gjerde som får nær sagt all oppmerksomhet. Dette i form av omtale og debatt i verdens største forum for kriminelle stater – FN, fordømmelser fra statsledere og opposisjonspolitikere, og juridiske meningsytringer (Haag-domstolen) – helt lovlige, men uten noen . . . → Les mer…

Vil du støtte oss?

Her kan du på en enkel måte velge å støtte SMA med et fast, månedlig beløp.
På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort" (nederst på siden.)
Betal enkelt og sikkert.

Eller du kan støtte oss med et engangsbeløp (betalingsknapp øverst til høyre.)

Du kan også betale inn på vanlig måte til bankkonto. Bruk konto nr. 6242 10 60644

Kan du binde deg for et fast beløp?