God påske alle sammen!

God påske alle sammen!

Kjære venner,

Vi i SMA vil benytte anledningen til å ønske dere alle en velsignet påskehøytid og takke for all den støtten SMA og jødene får fra dere.  Uten den ville det ikke ha vært mulig for SMA hverken å drive med seriøst informasjonsarbeid i Norge eller å formidle støtte til trengende jøder i Israel.

Påsken handler blant annet om medmenneskelighet, trofasthet, frigjøring og Geula (frelse), som alle er grunnlag for vårt dyrebare demokrati.  I forbindelse med påsken får vi en ny påminnelse om å ta klart avstand fra ekstremisme, jødehat og totalitære regimer og å arbeide for at terror og undertrykkelse i verden erstattes med nestekjærlighet og det fredelige og frigjørende påskebudskapet.

Uavhengig av om man er kristen eller jøde, er påsken en symboltung høytid.  Man bruker ofte gule vårblomster, små kyllinger, egg og lignende for å pynte.  Alt sammen symboliserer nytt liv, håp og glede.

Vi ønsker våre lesere en fredfull påske med håp om en bedre og mer rettferdig verden for alle folkeslag.

God påske og Guds velsignelse i rikelig mål!

Med vennlig hilsen fra oss i Senter mot antisemittisme (SMA)

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644