Sionismen som hatobjekt i NRK

NRK greidde å finne frem til Victor Lind, som tok på seg oppgaven å sverte sitt folk, Israel og sionismen. skjermdump: NRK.

I en kronikk i Aftenposten 9. april forklarer redaktør Vebjørn Selbekk hvorfor han oppfatter seg selv som en sionist.  Hans utgangspunkt er at «sionisme er blitt et skjellsord, men burde være en hedersbetegnelse.»  Blant Selbekks grunner til å støtte Israel som sionistisk stat er at «å støtte Israel er å fremme demokrati og vestlige frihetsverdier.  Israel er Midtøstens eneste virkelige demokrati, den eneste rettsstaten, det eneste landet med ytringsfrihet og en fri presse,» og at «Israel bærer de tyngste byrdene i vår felles kamp mot terror og ekstrem islamisme.  De som hater Israel, hater også oss

Dette har falt regjeringsorganet NRK tungt for brystet.  I NRK gjaller fremdeles slagordet «ingen sionister i våre gater« mellom veggene slik det gjorde i Oslos gater under markeringen av kvinnedagen den 8. mars.  Gjennom et halvt år har NRK fra morgen til kveld, uten stans fremstilt den jødiske staten som en pariastat som hensynsløst bomber og sulter ut barn på Gazastripen, i strid med alt som finnes av humanitær folkerett.  For NRK og den politiske venstresiden måtte Selbekks kronikk oppfattes som ren provokasjon.

For å underbygge sin avstandtaken til sionismen hadde NRK greidd å grave frem en ytterliggående anti-sionist, Victor Lind, som med sine mulige jødiske aner av NRK oppfattes som et perfekt vitne mot både redaktør Selbekk, staten Israel og sionismen.  Victor Lind som støtter seg på gamle venstre-ekstreme antisionister som Ilan Pappé, mener at den jødiske sioniststaten er en illegitim apartheidstat som knapt har etterlevd en eneste paragraf i folkeretten, og som derfor ikke har krav på støtte i noen form.  Victor Lind leste høyt fra et manuskript han hadde med seg, og en kan lure på om han egentlig forsto hva det var han leste opp.

NRKs vedvarende agitasjon når de rakker ned på og bakvasker den jødiske staten er uten grenser når det gjelder utspekulerte og sjofle virkemidler.  Når NRK slutter seg til gatedemonstrantene og hakker løs på sionistene, kunne man falle for fristelsen til å tro at heller ikke NRK ikke vet hva ordet står for.  Men det gjør NRK.  NRK vet at sionismen er en betegnelse på den selvstendighetstrangen som på 1800-tallet oppsto blant verdens, og især Europas forfulgte jøder som gjennom mer enn 2000 år hadde måttet lide under europeisk okkupasjon, sosial og religiøs fornedrelse, pogromer, etnisk rensing, utdrivelse fra sitt eget fedreland og Holocaust.  Sionismen var jødenes svar på europeernes mange forsøk på å utrydde dem og holde dem i slaveri.

Som vi har forklart tidligere, var det jødiske folk blant de første nasjonene i nyere historie som reiste kravet om nasjonal selvbestemmelsesrett etter nærmere 2000 års landsforvisning og undertrykkelse.  Det norske folk gjorde det samme i 1814 etter 400-årsnatten.  Jødenes ønske om å få vende tilbake til kjernen i sitt eget fedreland – Sion – ga dem tilnavnet «sionister.»  Å fremstille dette i dag som illegitimt, avslører ikke bare utbredt kunnskapsmangel: Det avslører ondskapsfull antisemittisme.  Det jødiske folks rett til å gjenopprette sin nasjonalstat i sitt historiske fedreland ble av de allierte sikret gjennom vedtak i San Remo i 1920, av Folkeforbundet i 1923 og videreført i FN-paktens Artikkel 80.

Nasjonenes selvbestemmelsesrett er i århundret etter gitt en fast forankring i en rekke av folkerettens dokumenter, så som Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 som Norge gjorde til norsk lov i 1976.  Den slår i Artikkel 1 fast: «Alle folk innehar retten til selvbestemmelse.  I kraft av den retten bestemmer de fritt sin politiske status og utøver fritt sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. …»  Retten til selvbestemmelse forutsetter ikke at ethvert folk har krav på å få den oppfylt gjennom en statsdannelse.  Vi har et nærliggende norsk eksempel på dette i det samiske folk som åpnet Sametinget så sent som i 1989.

Den uforstandige behandlingen norske myndigheter, aksjonister og medier i dag gir det jødiske folks nasjonalstat og den jødiske minoriteten i Norge, er en skamplett på landet og avslører en alvorlig svikt i deres humanitære og internasjonale realitetsforståelse.  Dette gir seg også utslag i manglende evne til å ta vare på utsatte minoriteter i Norge.  Opptrinnet i Oslo 8. mars hvor jødiske kvinner ble nektet å markere kvinnedagen med trusselen «ingen sionister i våre gater,» viser tydelig hvordan offisielle utsagn og holdninger på myndighetsnivå og i mediene skaper atferd på gatenivå.

Akkurat det samme opplevde vi i Dagsnytt atten den 11. april hvor NRK på ny forsøkte å delegitimere jødisk selvbestemmelsesrett i jødenes nasjonalstat, Israel.  Hele den offisielle norske fortellingen om konflikter i Midtøsten er falsk, og den har slike konsekvenser som vi ble vitne til.  Det jødiske folk hadde akkurat like stor rett til å få tilbake herredømmet over sitt historiske fedreland som nordmenn hadde.  Det lar seg ikke lenger bortforklare at NRK agiterer for å ulovliggjøre det jødiske folks rett til selvbestemmelse, eller sionisme som jødene selv kaller denne retten.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: