Ingen palestinsk stat i FN

Kan Israel stole på disse som fredspartnere?(Getty images)

Norske myndigheter er positive til fullt medlemskap i FN for «staten Palestina».  Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) åpner for norsk støtte til fullt FN-medlemskap for Palestina hvis FNs sikkerhetsråd sier ja til det.  Dette er ikke noe nytt.  Arbeiderpartiet har hatt det som programfestet politikk i mange år, og utenriksministrene både i denne og i den forrige regjeringen har erklært tostatsløsningen som den eneste veien til fred.  I november ble standpunktet bekreftet av et bredt flertall i Stortinget.

Et problem norske myndigheter må finne en løsning på, er hvem de i så fall skal få engasjert til å lede arbeidet med tostatsløsningen på palestinsk side.  Både de palestinske selvstyremyndighetene i Rām Allāh og deres kolleger i Hamas har for lengst forkastet tanken om en tostatsløsning.  De krever en enstatsløsning.  Deres uttalte mål er å utslette staten Israel og dens jødiske befolkning – det som i folkeretten kalles folkemord.  Den 7. oktober i fjor avslørte de hvordan de planlegger å gå frem for å nå dette målet.

Nå viser det seg at det slett ikke haster med å finne svar på dette spørsmålet fordi det forslaget i FN som Norge støtter, ikke har fått den nødvendige støtten i Sikkerhetsrådet.  USA har nemlig satt ned foten og lagt ned veto mot det norsk-støttede forslaget om medlemskap i FN for denne «staten.»  Det eksisterer ingen slik stat og det er heller ingenting som tyder på at den kommer til å eksistere innenfor Israels anerkjente statsgrenser.  USA viser til at dette eventuelt er et forhandlingsspørsmål mellom Israel og representanter for den palestinsk-arabiske befolkningsgruppen.  FN har ikke myndighet til å opprette stater.

Med sitt sterke politiske og finansielle engasjement i bestrebelsen på å få «staten Palestina» opptatt som fast medlem av verdensorganisasjonen, burde Norge heller konsentrere sin virksomhet om hvordan vi eventuelt kunne hjelpe de palestinske araberne med å klare å leve opp til FN-paktens humanitære og politiske formål og prinsipper, inkludert opptakskravene til medlemskap i FN.  De er nemlig ganske krystallklare slik det er formulert i FN-paktens Artikkel 4 som lyder slik: «Medlemskap i de Forente Nasjoner står åpent for alle andre fredselskende stater som påtar seg de forpliktelser som inneholdes i denne pakt, og som i organisasjonens øyne er villige til og i stand til å oppfylle disse forpliktelser

Dette er vilkår som både Norge og Israel for lengst har oppfylt. Men det ville nok gjenstå en del arbeid for ledelsen i en eventuell påtenkt palestinsk stat dersom den skulle ha mulighet for å slippe igjennom nåløyet i New York.  Vi oppfordrer derfor utenriksministeren til, i samarbeid med Stortinget og andre gode krefter i landet, å avvise det ugjennomførlige kravet om et nytt FN-medlem innenfor Israels grenser.  Den tanken er i seg selv i utakt med FN-paktens formål og prinsipper.

Dersom norske myndigheter vil bistå med noe som sosialt og politisk er til gagn for den Palestina-arabiske folkegruppen i Israel, bør de først slutte med å støtte opp under de kreftene som fortsatt har krig og konflikt med den jødiske staten som formål.  Slik disse selvstyremyndighetene har fått utvikle seg, er de hverken i stand til å skape fred med Israel eller å ivareta sin befolkningsgruppes grunnleggende sosiale og politiske behov.

Slik de palestinske selvstyremyndighetene både i Judea, Samaria og på Gazastripen har sviktet de menneskene de var satt til å lede, har vi ingen grunn til å tro at de noen gang vil kunne representere en medlemstat i FN.  Det ville være å øve vold mot FN-paktens formål og prinsipper.  Det er urovekkende at norske myndigheter ikke ser ut til være seg dette bevisst.

FN-pakten var ikke ment å skulle være et politisk leketøy som man kunne bruke til å manipulere verdenssamfunnet.  Den ble utferdiget av mennesker som nettopp hadde opplevet et av historiens verste folkemord, og som de trodde at menneskeheten ved å legge godviljen til kunne hindre en gjentakelse av.  Norge var med på FN-prosjektet helt fra begynnelsen av, og har i tiden etter satt varige spor etter seg i organisasjonens utforming og virke.  Det er vårt håp at denne rike tradisjonen vil bli opprettholdt fra norsk side og at man ikke misbruker medlemskapet til å påføre et annet medlem skade.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: