På Utenriksdepartementets hjemmeside på Internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og… Les mer
Den permanente granskningskommisjonen som i vår ble opprettet av FNs Menneskerettsråd har nå levert sin første rapport. Rapporten er ekstremt ensidig og anti-israelsk og har allerede fått sterk kritikk fra Israel. Fordi FN onsdag sperret tilgangen til rapporten, har vi… Les mer
Simon Wiesenthal Center har publisert en rapport om de ti verste antisemittiske hendelser i 2020. From the earliest stages of the pandemic in February 2020, far-right extremists across social media platforms blamed Jews and Asian Americans for the virus. A… Les mer