Holocaustoverlevende over hele verden: En demografisk oversikt

Oversatt for SMA av Elisabeth Berg

https://www.claimscon.org/demographics/

En demografisk rapport om Holocaust-overlevende, enestående i sitt slag, indikerer at det lever ca. 245.000 jøder av den nevnte kategorien i verden i dag.

Claims Conference står bak denne demografiske studien, som har identifisert jødiske Holocaust-overlevende i mer enn 90 land. 49% bor i Israel, 18% i Nord-Amerika.

New York, 23. januar 2024:

Komiteen for jødiske materielle krav overfor Tyskland (Claims Conference) utgir i dag Global demografisk rapport om jødiske Holocaust-overlevende, en demografisk studie over jødiske Holocaust-overlevende omkring i verden. Studien viser at det fortsatt lever ca. 245.000 slike i mer enn 90 land.

Gideon Taylor, president i Claims Conference, sier “Dataene vi har samlet, viser oss ikke bare antall overlevende og hvor de bor; de viser også tydelig at de fleste overlevende er i en periode av livet hvor deres behov for omsorg og tjenester er økende. Nå er tiden inne for å styrkeinnsatsen og oppmerksomheten overfor denne gruppen, som stadig minker i omfang. Det er nå de trenger oss mest.”

Claims Conference har hatt som formål å sikre en høy grad av rettferdighet for jødiske Holocaust-overlevende helt siden organisasjonen ble grunnlagt i 1951. Som et resultat av pågående forhandlinger med Tyskland har Claims Conference oppnådd flere kompensasjonsprogram som de nå også administrerer. Disse sørger for direkte utbetalinger til overlevende globalt, gir tilskudd til over 300 sosialtjenester verden over og sikrer at overlevende mottar sårt tiltrengte tjenester som omsorg i hjemmet, mat, medisiner, transport og sosialisering.

Tilretteleggingen av programmene, finansieringen og tjenestene har ført til global innsamling av informasjon om Holocaust-overlevende. Denne informasjonen, selv om den ikke er den eneste kilden, har tjent som grunnlag for Den globale demografiske rapport om jødiske Holocaust-overlevende. Rapporten sammenfatter alle data om den demografiske sammensetningen av Holocaust-overlevende verden over. Den spesifiserer hvor hver enkelt er født, samt hvor de bor nå, alder og kjønn og prosentandelen av overlevende som mottar ulike former for kompensasjon og tjenester.

Greg Schneider, viseadministrerende direktør i Claims Conference sier “Tallene i denne rapporten er interessante, men det er også viktig å se bak tallene for å se individene de representerer. Dette er jøder som ble født inn i en verden som ønsket å se dem myrdet. I sin ungdom utholdt de Holocausts grusomheter og ble tvunget til å gjenoppbygge et fullstendig nytt liv på asken av leirene og ghettoene som gjorde slutt på deres familier og samfunn. Disse dataene tvinger oss til å akseptere den realiteten at Holocaust-overlevende ikke er blant oss for alltid, vi har faktisk allerede mistet de fleste av dem.”

Global demografisk rapport om jødiske Holocaustoverlevende kartlegger slike jøder i over 90 land. Nesten halvparten (49%) bor i Israel, mens 18% bor i Nord-Amerika og 18% i Vest-Europa. Da rapporten ble publisert, var de overlevende mellom 86 og over 100 år gamle med en gjennomsnittsalder på 86; og med fødselsår helt tilbake til 1912.

Holocaustoverlevende Reha Bennicasa, datter av Rose Girone, som i henhold til Claims Conferences kjennskap er den eldste som er i live i dag, sier “Som overlevende og datter av en overlevende kan jeg ikke få understreket sterkt nok hvor viktig det er  at vi deler våre historier. Jeg er personlig glad for at min mor er blitt 112 år, og også for å få høre at hun er den eldste av dem som overlevde Holocaust. Min mor og jeg overlevde tysk og deretter japansk undertrykkelse. Styrken hennes gjennom disse fryktelige erfaringene og alle andre prøvelsene hun måtte gjennomgå, er fantastisk. Hun er et herlig forbilde for meg, og forhåpentligvis for hele verden. Siden antallet overlevende minker og antisemittismen øker, trenger vi å oppmuntre verden til å lære mer om vår kollektive historie slik at Holocaust aldri får gjenta seg.”

I tillegg til Global demografisk rapport om jødiske Holocaust-overlevende, har Claims Conference utgitt en demografisk rapport over New York. I løpet av noen uker vil det også bli utgitt en demografisk rapport for hele USA.

Gjennom lenkene nedenfor kan rapportene leses/lastes ned.

Holocaust Survivor Demographic Reports

 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: