Om SMASMA er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel.

SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak.

SMA arbeider for rettferdighet også for andre minoriteter (ca.  100 millioner) som undertrykkes av islamsk imperialisme i Midtøsten, Nord-Afrika og Sudan.

Brobygging er bærebjelken i SMAs arbeid: Et godt samarbeid mellom kristne og jøder for fremme av felles interesser og mål.

E-post: [email protected]

Organisasjonsnr: 984 595 948

Adresse:

Senter mot antisemittisme (SMA)
Postboks 104
0216 OSLO

IBAN
Elektronisk format: NO0762421060644
Papirformat: NO07 6242 1060 644
BIC: NDEANOKKStøtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644