Debatten om den stadig aktuelle antisemittismen tar ikke slutt.  Det gjør heller ikke jødehatet.  I mer enn 2000 år har dette vært et tema i europeisk politikk, – fra grekeren Alexander og hans generaler, via romerske hærførere og keisere, kirkefedre,… Les mer
I sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget før påske, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet at «utenrikspolitikk er ferskvare og ikke frysevare. Når verden endres, så endres også våre handlingsalternativer selv om våre grunnleggende interesser ligger fast.»  I Midtøsten ligger ikke… Les mer
En etterlengtet bok om antisemittismen på den politiske venstresiden er nylig utgitt i Norge.  Forfatteren, professor Torkel Brekke, som selv har bakgrunn fra et venstreorientert miljø, har presentert et omfattende resymé av hovedtrekkene i den sterke og voksende bølgen av… Les mer
En av FN-systemets mest ytterliggående antisemitter, Francesca Albanese, som er FNs «spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte palestinske områder,» har nylig sendt brev til Norges utenriksminister hvor hun anklager Norge for kategorisk å «nekte å treffe tiltak nedfelt i FN-pakten til… Les mer
Samtidig med at israelske myndigheter stilles overfor nye alvorlige trusler fra fremmedfinansiert terror innenfor sine grenser, har politikerne i EU på ny satt internasjonal rett til side og blandet seg inn i landets indre anliggender.  Mandag 13. mars ga EUs… Les mer
Mange betrakter med undring det dramaet som utspiller seg omkring regjeringskontorene i Oslo hvor norske samer krever at myndighetene overholder nasjonale og internasjonale forpliktelser de har inngått til å verne om minoriteters rettigheter.  Men det som utspiller seg er slett… Les mer
Mens ettårsdagen for Russlands invasjon i Ukraina markeres den 24. februar, finner FN også plass til å reise kritikk mot Israel.  FNs ledere setter på mange måter Israel i samme kategori som Russland, – en okkupasjonsmakt som med militære midler… Les mer
Ingen blir vel forbauset over at formannen for de palestinske selvstyremyndighetene fortsetter med å fortelle verden at det jødiske folk ikke har noen historisk tilknytning til Israel, og at kolonimaktene opprettet Israel for å bli kvitt jødene.  Under et møte… Les mer
Vi har i mange år kunnet påvise at der er en sammenheng mellom utbrudd av jødehat og interne problemer i de landene hvor det skjer.  Fenomenet er kjent gjennom europeisk historie.  Uttrykksformen endrer og fornyer seg med samfunnsutviklingen og de… Les mer
Siden freden i Westfalen i 1648 har siviliserte stater vært enige om en rekke prinsipper og kjøreregler for fredelig sameksistens.  Disse har gjennom århundrene utviklet seg til det vi i dag kaller folkeretten.  Den omfatter internasjonale avtaler, konvensjoner og traktater,… Les mer
I en situasjon hvor verden står på randen av en katastrofe og økonomien er på kanten av stupet, er det ikke overraskende at lederskapet ønsker å avlede folks oppmerksomhet bort fra den elendigheten de har skapt.  Den spesielle oppmerksomheten omkring… Les mer