Vi har flere ganger omtalt den fellen Utenriksdepartementet gikk i på 1990-tallet da de påtok seg oppgaven med å lede innsamlingen av penger til støtte for «statsbyggende» prosjekter i regi av de palestinske selvstyremyndighetene.  Det var den gang den politiske… Les mer
  I januar ble det gjort et stort nummer av at den «blå» fløyen i Kristelig folkeparti gikk av med seieren i et indre oppgjør mellom to fløyer i partiet. Resultatet førte til at Erna Solberg kunne danne flertallsregjering med… Les mer
Gjennom mange år har vi observert de stadig tilbakevendende og sesongpregede angrepene i norske medier på det som har med jøder og Israel å gjøre.  Det har særlig vært merkbart når det nærmer seg Jul og Påske, samt i agurktiden… Les mer
Vi husker den tidligere israelske utenriksminister Abba Ebans karakteristikk av de palestinske arabernes atferd: «De lar aldri en anledning gå fra seg til å la en anledning gå fra seg.»  Sjelden har vi sett denne egenskapen tydeligere illustrert enn i… Les mer
I juni arrangeres det etter initiativ fra president Trump et arbeidsmøte i Bahrain hvor målet er å drøfte en rekke tiltak for å skape økonomisk fremgang for den Palestina-arabiske befolkningen.  Den bakenforliggende tanken er at genuin fred mellom den israelske… Les mer
I Regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget denne sesjonen fikk vi på ny høre utenriksministeren uttale det velkjente standpunktet at: «det internasjonale giversamfunnet er tydelig i sin støtte til to-statsløsningen. En framforhandlet avtale mellom israelerne og palestinerne er eneste måten å… Les mer