På nettsiden til Helsenorge leser vi at det å ha schizofreni betyr at du i perioder har vrangforestillinger eller hallusinerer.  Du kan miste kontakten med virkeligheten.  Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med.  Denne definisjonen ligger ikke langt… Les mer
På Utenriksdepartementets hjemmeside på Internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og… Les mer
I Dagsavisen kunne vi nylig lese at «CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser.»  Ifølge avisen avviser CIA i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske arabiske organisasjoner, blant dem flere norskstøttede.  Kilden er den engelske avisen The Guardian.  I oktober… Les mer
Mens Israel forbereder markeringen av 50-årsminnet for massakren i München hvor palestinsk-arabiske terrorister drepte 11 medlemmer av den israelske delegasjonen til sommerolympiaden i 1972, feiret den tyske regjeringen sitt samarbeid med den palestinske lederen for terror-organisasjonene Fatah og PLO og… Les mer
Et sentralt punkt i norsk Midtøsten-politikk er påstanden om at Israels nærvær i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem utgjør en rettsstridig okkupasjon av et såkalt «palestinsk territorium» og derfor er et hinder for fred.  Dette har vært sagt og gjentatt uten… Les mer
Igjen har Norges FN-ambassadør lest opp for Sikkerhetsrådet sine klager over alt hva Israel er og gjør.  Sammen med sin samstemte kollega, FNs «spesialkoordinator» Tor Wennesland, holder hun en gang i måneden en tale til verden hvor hun gjentar at… Les mer
Vi har flere ganger gitt uttrykk for det syn at antisemittismen i verden, og ikke minst i Europa, ikke lar seg utrydde.  En viktig årsak er at regimer og myndigheter bruker jødehatet som middel til å vende oppmerksomhet bort fra… Les mer
Den første rapporten fra FN-inkvisisjonen som er rettet mot Israel er levert.  FNs permanente granskningskommisjon ble opprettet i desember for å forsyne FN-organene med anklager som kan brukes i fremtidige resolusjoner mot Israel.  Over 18 sider gjentar den første rapporten… Les mer
Den permanente granskningskommisjonen som i vår ble opprettet av FNs Menneskerettsråd har nå levert sin første rapport. Rapporten er ekstremt ensidig og anti-israelsk og har allerede fått sterk kritikk fra Israel. Fordi FN onsdag sperret tilgangen til rapporten, har vi… Les mer
På NRKs nettsider kan vi følge med på hvordan medarbeiderne i den skattefinansierte statskanalen indoktrinerer sine lyttere og seere med fininnstilte unøyaktigheter og løgner som gjennom årelang og hyppig gjentakelse glir inn i folkemeningen som «ugjendrivelige sannheter» som det ikke… Les mer
I skyggen av krigen i Ukraina har giverlandskomitéen for de palestinske selvstyremyndighetene holdt møte i Brussel hvor et av formålene var å finne løsninger på de voksende økonomiske problemene som de palestinske selvstyremyndighetene står overfor.  Til tross for milliardoverføringer sliter… Les mer
Det har i flere år som følge av prinsippet om offentlighet i forvaltningen vært mulig å følge med i utviklingen av norske myndigheters rause tilskudd til mer eller mindre tvilsomme organisasjoner i Midtøsten.  Pengene har flommet fra Statsbudsjettet via Utenriksdepartementet,… Les mer