Gaza, Berlin og NRK

 

Den moralismen som nå serveres fra politikere, medier og organisasjoner for å forsøke å skape en opinion mot Israels kamp for å utslette terror-organisasjonen Hamas, er falsk.  Hamas, i likhet med de vestlig finansierte organisasjonene Fatah, PFLP og PLO har som mål å utslette Israel og det jødiske folk.  De har dessuten ingen planer om å stanse der.  Frittalende representanter for Hamas innrømmer åpent at det endelige målet er å utslette alle, verden over, som ikke er som dem.  Det betyr: Også oss.

Men Israels rett til å forsvare seg er ikke bare ubetinget, – den gir israelerne den samme retten til å utslette dem som truer deres eksistens som vi selv har, og som Norge benyttet til fulle da landets forsvar deltok i ødeleggelsen av den tyske hovedstaden Berlin i 1945.  Da ble denne byen, som huset det nazistiske regimet, forvandlet til en grushaug, med hundretusener av kvinner og barn som ofre.  Dette har Norge siden feiret med flaggheising hver 8. mai.

Artikkel 51 i FN-pakten sier at: «Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner, inntil Sikkerhetsrådet har truffet de tiltak som er nødvendige for å opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet.»  Sikkerhetsrådet har ikke løftet en finger for å opprettholde mellomfolkelig fred i dette tilfellet.  Sikkerhetsrådet har faktisk med sin Resolusjon 2334 som Norge støttet da den ble gjentatt i Hovedforsamlingen, i realiteten usatt Israel for en eksistensiell trussel som store deler av verden, inkludert EU og Norge, står bak, men som de offisielt ikke innrømmer.

Organisasjoner og regimer som utgjør en trussel for andre folks og staters eksistens og som med våpenmakt forsøker å utrydde andre folk og stater, har ingen internasjonal rettslig beskyttelse for sin virksomhet.  Det gjelder Hamas så vel som det tyske nazi-regimet og regimet til Saddam Hussein.  Vår kamp mot slik ondskap har ingenting med «kollektiv avstraffelse» å gjøre slik mediene nå forsøker å skape inntrykk av at Israel begår i Gaza.

Det rettes anklager mot Israel for å ha innført «total blokade» av Gazastripen som hindrer tilførsel av drivstoff og mat.  NRKs mange medarbeidere er flittige til å fortelle og gjenta dette.  Det de ikke forteller er at noe av det første Hamas gjorde lørdag morgen var å angripe grensepasseringene hvor de drepte de ansatte som daglig har ekspedert dusinvis av lastebiler med mat, drivstoff og andre humanitære forsyninger til Gaza.  Det var ikke Israel som skapte denne «totale blokaden,» det var Hamas.  Hvorfor forteller ikke NRK dette?

NRK og andre medier legger skylden på Israel.  De tåredryppende innleggene fra Sidsel Wold om de stakkars legene i sykehuset i Gaza som ikke har strøm, hvor hun retter en pekefinger mot Israel, er ingenting annet enn en bevisst forfalskning av den situasjonen som Hamas selv har skapt.  Og når muslimen Wolasmal forteller om en «brutal blokade» av Gaza, så fortier han at sjøblokaden gjelder militær kontrabande og at den er godkjent av FN.  Det er Hamas som i 16 år har holdet befolkningen fanget i «verdens største utendørs konsentrasjonsleir,» men Wolasmal legger skylden på Israel.

Men disse er ikke alene om å formidle løgner gjennom NRK.  I programmet Urix sist mandag sto en representant for den norske Forsvarsstaben frem og fortalte på en nedlatende måte at Israel ikke er et land man kan ha fred med.  På NRKs spørsmål om det kan bli en fredelig løsning, svarte Forsvarsstabens rådgiver Hanne Eggen Røislien blant annet: «Det er jo et spørsmål om hva vi mener med fred i denne regionen her da.  Husk at Israel har for eksempel ikke grenser.  Det Israel vi kjenner er våpenhvileavtaler fra de krigene som ble utløst rett etter at Israel ble etablert, sånn at det sier jo noe om hva slags region vi forholder oss til, altså det er jo interessant det at Israel forholder seg verken til grenser eller nødvendigvis til Palestina-spørsmålet som utelukkende et Israel-Palestina-spørsmål. …»  Hvis dette er representativt for kunnskapsnivået i Forsvarsstaben, er vi mer bekymret for det norske forsvaret enn for det israelske.  NRKs ledelse overskrider en rød linje når de publiserer slike løgner.

Den regimetro organisasjonen Faktisk.no har publisert en veileder om hvordan vi skal vurdere informasjon om situasjonen i Israel og Gaza. Vi er enige i at det i krisesituasjoner kan være ekstra vanskelig å vite hva som er sant og ikke.  Vi vil imidlertid supplere Faktisk.no med å advare leserne mot den informasjonen som nå strømmer ut fra Marienlyst.  Vi finner knapt en sending derfra som ikke er forsynt med gjentagne usanne opplysninger om at Israel ulovlig okkuperer «Palestina,» utøver en brutal blokade, teppebomber boliger og er årsak til «motstandskampen» som massakrene til Hamas er en del av.  NRK og de som ukritisk finansierer NRK, er dermed også medskyldige i strømmen av falske nyheter om situasjonen i Israel og Gaza.  Men det forteller ikke Faktisk.no.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: