Abbas med spenstig forslag: vil forandre historien

PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT-ABBASMannen hele verden presser på at Israel må få til en fredsavtale med uansett hva han selv vil, palestinernes president på overtid, Mahmoud Abbas, slutter ikke å forbause.

Når man trodde oppfinnsomheten hadde tatt slutt etter å ha forsøkt alle krumspring som går an, og konsekvent løyet og bortforklart alle muligheter til å slutte fred, finner Abbas en ny innfallsvinkel.

Historien bak staten Israel er en lang rekke hendelser hvorav mange er nedfelt som folkerett. En av disse er den berømte Balfour-erklæringen fra 1917, hvor Storbritannias daværende utenriksminister Arthur James Balfour erklærer at den britiske regjering «ser med velvilje på etableringen av et nasjonalhjem for det jødiske folk i Palestina [som britene hadde mandat over etter de alliertes seier etter 1. verdenskrig. Red anm].»

Nå vil Abbas stille Storbritannia for retten for dette. Han mener at innvandringen av de mange hundre tusen jødene som til slutt førte til «Nakba» (katastrofen) – det Israel kaller Uavhengighetskrigen – den krigen som araberstatene startet mot Israel dagen etter at Israel ble proklamert som stat, skyldes Balfour-erklæringen.

Ideen ble lansert på en konferanse for Den arabiske liga.

Arutz Sheva

Balfour_portrait_and_declaration