Abbas med spenstig forslag: vil forandre historien

PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT-ABBASMannen hele verden presser på at Israel må få til en fredsavtale med uansett hva han selv vil, palestinernes president på overtid, Mahmoud Abbas, slutter ikke å forbause.
Når man trodde oppfinnsomheten hadde tatt slutt etter å ha forsøkt alle krumspring som går an, og konsekvent løyet og bortforklart alle muligheter til å slutte fred, finner Abbas en ny innfallsvinkel.
Historien bak staten Israel er en lang rekke hendelser hvorav mange er nedfelt som folkerett. En av disse er den berømte Balfour-erklæringen fra 1917, hvor Storbritannias daværende utenriksminister Arthur James Balfour erklærer at den britiske regjering “ser med velvilje på etableringen av et nasjonalhjem for det jødiske folk i Palestina [som britene hadde mandat over etter de alliertes seier etter 1. verdenskrig. Red anm].”
Balfour_portrait_and_declaration
Nå vil Abbas stille Storbritannia for retten for dette. Han mener at innvandringen av de mange hundre tusen jødene som til slutt førte til “Nakba” (katastrofen) – det Israel kaller Uavhengighetskrigen – den krigen som araberstatene startet mot Israel dagen etter at Israel ble proklamert som stat, skyldes Balfour-erklæringen.
Ideen ble lansert på en konferanse for Den arabiske liga.
Arutz ShevaStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: