RIBA om eget boikottvedtak: – Vi misforsto

Royal Institute of British Architects (hovedkvarteret i London)
Royal Institute of British Architects (hovedkvarteret i London)

RIBA omgjør boikott-vedtak.
RIBA (Royal Institute of British Architects) vedtok 19. mars at man skulle be Den internasjonale arkitektforening (UIA) om å utestenge den israelske arkitektforeningen som var medlem, inntil de «handlet for å gjøre motstand mot prosjekter på ulovlig okkupert land og retter seg etter internasjonale lover og avtaler.»
I dag har instituttets styre overstyrt vedtaket, og det er herved erklært ugyldig. Det er Architects’ Journal som skriver dette.
Det omstridte vedtaket ble opprinnelig foreslått av RIBAs forrige president Angela Brady, skriver arkitekttidsskriftet. Vedtaket ble fattet etter 23 stemmer for, 16 imot, og hele 10 som avsto fra å stemme.
Instituttet sier nå at saken aldri skulle kommet opp til avstemning i det hele tatt, at den var irrelevant for RIBA, og langt utenfor dets virkeområde.
For en måned siden var en gruppe under ledelse av Sumita Sinha and Peter Oborn, sistnevnte er visepresident i den internasjonale delen, og hadde samtaler med både IAUA (the Israeli Association of United Architects) og the Association of Architects in Palestine. Det var etter denne gruppens innstilling at RIBA nå gjør kuvending.
«Dette er ikke riktig forum for slike saker,» konkluderte Oborn med etter reisen.
Saken ble tatt opp i styret tidligere i dag (4. desember), og man konkluderte med å tilbakekalle det originale vedtaket.
Presidenten i RIBA, Stephen Hodder, sa: «Jeg er glad for at arkitekter engasjerer seg positivt i denne saken. Styret i RIBA har en viktig rolle når det gjelder å ta del i vanskelige og kontroversielle saker. Men det er bred enighet om at resolusjonen i mars om IAUA ikke hadde noen konstruktiv virkning på situasjonen.»
«Å engasjere seg i denne saken på en slik konfronterende måte – ved å søke om utvisning av den israelske arkitektforeningen fra UIA – var galt. Disse anbefalingene overstyrer rådets tidligere resolusjon av 19. mars 2014, og som resultat av dette er denne policyen nå omstøtt.»
Han la til: «Vi misforsto.»
Hodder innrømmet at beslutningen hadde skadet RIBAs rykte, og at det hadde «hatt en finansiell effekt», men han ville ikke gå nærmere innpå hvor mye det hadde kostet organisasjonen.
Så langt Architects’ Journal.
The Jewish Cronicle Online skriver imidlertid om saken, og i tillegg til at det vil ta år for RIBA å gjenvinne sitt gode rykte, så anslår tidsskriftet at saken har kostet rundt £100.000 – omkring 1,1 million kroner, i tapte inntekter fra jødiske grupper og supportere som har avlyst barmitzvah og andre arrangementer i organisasjonens prestisjefylte hovedkvarter i London.
De noterer seg også at Hodder riktig nok informerte om beslutningen, men at han avslo å komme med en formell unnskyldning overfor britiske jøder. De nevner også at RIBAs advokater hadde vært inne i bildet, og at disse hadde advart om at resolusjonen var utenfor organisasjonens virkeområde og mandat, og kunne få uheldige følger.
Architects’ Journal
The Jewish Chronicle OnlineStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: