Krystallnatten som ble borte

Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, markerte resultatet av mange års anti-jødisk agitasjon og innledningen til Holocaust, – den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, inkludert 1,5 millioner barn.  Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagt og brent ned, 7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt, 400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.  Nesten ingen overlevde.
Søndag 9. november 2014 er det 76 år siden Krystallnatten.  Denne dagen har mennesker over hele verden årlig holdt minnemarkeringer over folkemordet på jødene.  Samtidig har dagen stått sentralt i bestrebelsen på å vedlikeholde samfunnets kamp mot antisemittismen som er et irrasjonelt og patologisk hat rettet eksklusivt mot jøder.  I senere år har det dukket opp surrogater og varianter av antisemittismen som også retter seg mot jødenes hjemland, Israel, og mot jødenes politiske uavhengighetsbevegelse, sionismen.  Men den gamle visjonen bak jødehatet i alle sine varianter er fremdeles å få utryddet det jødiske folk og deres stat, Israel.
Siden 1990-tallet har vi sett at arrangementene til minne om Krystallnatten i økende grad er blitt kapret og misbrukt av venstreekstreme organisasjoner med det formål å omgjøre markeringen til en demonstrasjon mot det jødiske folks hjemland, Israel.  Nå har også statskirken engasjert seg aktivt i kapringen av jødenes minnedag, og i Sarpsborg har en koalisjon av kirkeledere, anført av prost Kari Mangrud Alvsvåg, besluttet heller å bruke dagen til markering for forfulgte kristne.
I likhet med marxist-leninistene i den bedrageridømte organisasjonen SOS-rasisme som i samarbeid med Det mosaiske trossamfund i flere år sto for Krystallnatt-markeringer omkring i landet, hadde også prosten i Sarpsborg problemer med at muslimer kunne oppleve det som provoserende dersom bladet Dagens redaktør Vebjørn Selbekk skulle holde appell.  Som hun selv sa det til avisa Vårt Land: ”Det totale programmet var slik at Den norske kyrkja ikkje kunne stå for det. … han [Selbekk] kunne bli opplevd som provoserande av imamar og andre muslimar i Sarpsborg. Den norske kyrkja har samarbeid og dialogarbeid med desse og frykta at det gode forholdet skulle bli skada.”
Dette ble det oppstyr av.  Statskirken måtte gjøre avbikt og likevel tillate redaktør Selbekk å holde sin appell.  Men han forsto prostens dilemma og kom henne raskt i møte: ”Eg vil no løfte fram trusfridommen generelt, også situasjonen for muslimar som blir forfølgt for trua si. Eg har eit stort engasjement for alle grupper som ikkje har trusfridom. Det er difor ikkje noko problem for meg.
Redaktør Selbekk har lang tradisjon i å føye seg etter islamske krav om å uttale seg ”med påholden penn,” så denne løsningen på prostens dilemma kom ikke som noen overraskelse.  Det som overrasker er den ufølsomme frekkheten vi opplever fra kirkelige organer som ikke engang bryr seg om å legge skjul på at hele arrangementet er et tiltak for å få lagt et teppe over jødenes markering av minnet om Krystallnatten i Norge.  Det de bedrageridømte leninistene ikke klarte, det klarer prost Kari Mangrud Alvsvåg ved hjelp av ufølsom frekkhet.  Til gjengjeld viser hun sjenerøsitet overfor de bortviste og forkastede jødene når hun tilføyer at ”også jøder skal nevnes.”
I Danmark er markeringen i år også kapret av de venstreekstreme som bruker dagen til å samle inn penger til ambulanser i Gaza.  Der er stort behov for nye ambulanser i Gaza etter at Hamas har ødelagt de gamle med våpentransport til sine krigførende.  Målet, i Danmark som i Norge, er å tømme Krystallnatten fra dens jødiske innhold og misbruke markeringen til å demonisere jødenes hjemland, Israel.
Prost Kari Mangrud Alvsvåg vet inderlig vel at det ikke er jødene som forfølger og utrydder de kristne i Midtøsten.  Det er det hennes sensible venner, muslimene, som gjør over hele regionen.  Men denne erkjennelsen holder hun for seg selv for ikke å skade ”dialogen.”
Av respekt for de jøder som ble ofre for folkemord og de jøder som nå igjen er truet av et nytt folkemord, ber vi alle om å tenke nøye over hva de støtter og deltar i av markeringer i anledning Krystallnatten.
La oss igjen få oppleve anstendighet denne kvelden, – ikke fasces og støvletramp.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: