Virkeligheten trumfer drømmen

Yael Weissmann, 21, er nå enke. Hun og mannen hengte sammen siden 9. klasse. “Han satte alltid de andre først”, forteller hun, “helt fra vi ble kjent var han slik.”
Yael Weissmann, 21, er nå enke. Hun og mannen hengte sammen siden 9. klasse. “Han satte alltid de andre først”, forteller hun, “helt fra vi ble kjent var han slik.”

Gadi Eisenkot, som er stabssjef i det israelske forsvaret, har nå gjort om instruksen til soldater som skal ha permisjon mer enn tre dager. Den nye instruksen er at soldaten skal ha med seg våpenet hjem.
Etter mange måneder med ekstrem vold fra arabiske terrorister, med mange ofre på israelsk side, er det et voksende krav fra opinionen at det må mer våpen ut blant folk.
Stikk i strid med gjeldende oppfatning i fredelige deler av verden, og også enkelte steder hvor volden har tatt kontrollen, er mange israelere av den oppfatning at mer bevæpning skikkelige folk betyr større muligheter til å stanse vold.
Venstresiden i Israel er generelt negative til bevæpning, som de er her i Norge, og israelere generelt har alltid vært relativt sosialistisk orientert. Disse litt passive, kanskje man kunne si urealistiske, holdningene er åpenbart godt representert også oppover i forsvaret i Israel, som vi har sett det i mange år i Norge. Men det som har skjedd i politikken skjer nå også i forsvaret: når venstresiden ikke kan levere tilstrekkelig sikkerhet for folk, beveger man mer mot høyre. Folks oppfatning endrer seg når situasjonen blir tilstrekkelig truende. Høyresidens ”slemme” synspunkter fremstår ikke fullt så slemme når din egen unge er truet. Virkeligheten trumfer drømmen.
Etter at den unge soldaten Tuvia Yanai Weismann, 21 år gammel og pappa til en liten pike på 4 måneder ble stukket i hjel da han forsøkte å hindre terror mot sivile i et supermarked, har denne diskusjonen blusset opp blant folk i Israel. Soldaten var ubevæpnet og sivilt kledd, ettersom han var på permisjon. Han hadde ikke sitt våpen tilgjengelig, da reglene til nå har vært at alle som skal ha permisjon lenger enn 3 dager, skal la våpenet ligge igjen i den militære avdelingen. Dette har vært begrunnet med faren for at våpenet skal bli stjålet.
Weismann skal ha bedt om å få ha med våpenet sitt hjem hver gang han dro på permisjon, og fikk avslag hver gang. Det er ikke fremkommet opplysninger om at han gjorde noe større nummer av avslaget.
Det er heller ikke noen som beskylder noen i IDF for at soldaten ble drept. Det er på ingen måte sikkert at han ville ha overlevd om han hadde hatt et våpen tilgjengelig. Men situasjonen har likevel fremtvunget en debatt om emnet, og stabssjef Gadi Eisenkot har nå gjort om den stående ordren om å levere inn våpenet. Nå skal alle ha våpenet med hjem når de drar på perm. Årsaken er den spente sikkerhetssituasjonen.
Weismann var på handletur i et shoppingsenter med sin kone og deres lille baby da han observerte at to arabiske 14-åringer hadde gått løs på de handlende med kniv. Han løp til for å hjelpe – men ubevæpnet som han var, ble han stukket til døde av angriperne. De to unge terroristene greide å stikke enda en israeler før en sivil med våpen tilgjengelig kom til og fikk stoppet de to.
Tidligere på dagen hadde man et annet sted i forsvaret begynt å se på en klage fra noen av soldatene som bor i spesielt utsatte områder. Disse ønsket også å ta med seg våpenet hjem. Weismann var i sivil da han ble myrdet, men mange soldater ønsker å kunne bære våpen på seg også i sivil, fordi situasjonen er så usikker med alle de grusomme angrepene vi har vært vitne til de siste månedene.
”Det er på ingen måte sikkert at en forandring i disse bestemmelsene hadde endret utfallet i denne saken,” sa en talsmann for IDF. ”Men det er passende å diskutere dette på et tidspunkt hvor også sivile blir oppfordret til å bære våpen.”
Den nye bestemmelsen kommer etter sterk kritikk fra høyresiden etter en kommentar fra stabssjefen. Det er ikke lenge siden han sa at uttalte til høyskolestudenter at han ikke ønsket at soldatene ”tømmer magasinet i en fjortenårig jente med saks.”
Det kan nå imidlertid virke som om også stabssjefen har innsett at når valget er deg eller henne, så er ikke valget så vanskelig likevel.
YnetStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: