Vi ønsker dere alle God Jul og et riktig godt nytt år

Kjære venner.

Høytiden står for døren, og når julefreden senker seg vil vi benytte anledningen til å takke deg hjerteligst for ditt bidrag til driften av Senter mot antisemittisme (SMA) i året som gikk.  SMA er vårt viktigste forum for å identifisere og motarbeide jødehat i Norge.  Vår hovedoppgave er å formidle sann informasjon som korrektiv til medienes negative omtale av jødene og deres eneste trygge hjemland, Israel.  Vi bruker alt vi har av ressurser til å fortsette vårt arbeid for å motvirke den politiske undergravningen av Israels og jødenes renommé, heder og ære.

Oktober-pogromen har dannet et tideverv i Israels forhold til det internasjonale samfunn, Norge inkludert.  I Norge opplever vi antisemittiske demonstrasjoner med et klart krav om å utrydde jødene og Israel, og vi er bekymret for Norges tause holdning til denne alvorlige utbrøt av jødehatet i Norge.

Vi innser at SMA må utvide sitt arbeid, og vi er avhengige av at hver og en tar ansvar og sikrer at SMA har midler til dette viktig virksomhet.  SMA kan ikke konkurrere mot mediene og de såkalte frivillige organisasjoner som Stortinget finansierer med milliarder av våre skattepenger, derfor er det viktig at vi konsentrerer oss om kvalitet og fakta som ingen kan si noe imot.

Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt problemer jødene opplever i Norge, og søker stadig å rette ansvarlige myndigheters oppmerksomhet mot forholdene.  Vi er fortsatt bekymret for de mange Israel-kritiske uttalelsene som kommer fra ledende politikere mens Israel kjemper mot Hamas som åpent erklærer at målet er å utrydde samtlige verdens jøder.

Det aller meste av dette er uriktige og urettferdige karakteristikker og insinuasjoner som setter seg i folks minne og leder til utbredelse av antisemittiske meninger og holdninger hos mennesker som mangler alternativ informasjon.  Vi har spesielt merket oss de mange vrangforestillinger om den jødiske staten som preger uttalelser fra Utenriksdepartementet og som blant annet leder til at Norge i FN unnlater å forsvare Israel når landet utsettes for åpenbart urimelige, diskriminerende og usanne anklager fra fiender i Midtøsten.

Vi er overbevist om at den ”dialogen” med diplomatisk og økonomisk støtte til terrororganisasjoner som Utenriksdepartementet har fortsatt med – uansett regjering – er direkte til skade, ikke bare for Norges internasjonale omdømme på lang sikt, men også for ethvert håp om fred i Midtøsten.  En ”fredsprosess” som benyttes til å spre jødehat og terror bør ikke støttes av Norge.

For å motvirke denne utviklingen må vi styrke det arbeidet Senter mot antisemittisme gjør med folkeopplysning rettet mot politiske organer, massemedier, meningsformidlere, skoler og forsamlinger.  Vi trenger flere medarbeidere i senteret vårt som kan vie tid og engasjement til dette viktige formålet.  SMA drives utelukkende ved hjelp av frivillige gaver og er derfor 100 % uavhengig av de politiske hensyn som statsstøttede medier i praksis tar.

Den statsstøttede rikskringkastingen, NRK, har valgt en informasjonslinje som er egnet til å skape tvil om hvem som er skyldig i terror, – Hamas’ morderne eller ofrene.  Gang på gang ser vi hvordan drap på jøder misbrukes av norske medier til å fyre opp under en latent antisemittisme.

I Norge er mediene mer opptatt av å finne politisk korrekte ”forklaringer” på terroren enn å vise respekt for ofrene.  Det synes ofte mest bekvemt å klandre Israel for terroristenes ugjerninger.

Oppfordringen til våre lesere er:

  • Vær med og gjør en forskjell! Ta et klart standpunkt mot demonisering av Israel og medienes antisemittiske utfall ved å støtte Senter mot antisemittismes viktige opplysningsarbeid.
  • Vi ber alle om å være på vakt og sørge for at deres nærmeste og bekjente beskyttes mot det dryppende jødehatet ved å gi dem sann informasjon.
  • Vi foreslår derfor at du fører opp abonnement på SMA-info på gavelisten din.
  • Vi anmoder også menigheter om å finne anledning til fortsatt å samle inn kollekt til støtte for SMAs arbeid.
  • Vær med på å formidle til alle dere kjenner at jødiske barn i Norge må få leve som andre barn – uten å være redde.

Vi takker for din støtte i visshet om at mindre jødehat i Norge betyr et bedre og tryggere samfunn for oss alle.

Vi ønsker dere alle God Jul, et riktig godt nytt år og mye velsignelse i alt dere gjør i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen,

Senter mot antisemittisme, SMA

 

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644