«PR-krig med uklar bevisførsel»

Skjermdump, NRK, Dagsrevyen 21, 24.11.2023, 0.45 min. https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/202311/NNFA21112423/avspiller

 

NRKs deltakelse i terrorkrigen mot Israel har vært synlig og hørbar i halvannen måned.  I denne perioden har NRKs kommentariat bestått av personer med et fiendtlig, eller i beste fall tvilsomt og uklart, forhold til den jødiske staten.  Gjennom et hundretalls sendinger med kommentarer og debatter har disse menneskene fått råde grunnen alene.  Ikke i noe sentralt program har NRK sluppet til en kommentator som har kunnet tale Israels sak.  Det er kun den gamle forslitte forsamlingen av Israel-kritiske røster vi får høre.

De få redigerte klippene som har kommet fra den israelske siden bærer preg av at noe vesentlig må være klippet bort.  God journalistisk dekning av en konflikt tilsier at man lar begge sider komme til orde.  Det gjelder ikke NRKs dekning av denne konflikten, og heller ikke de øvrige statsfinansierte mediene.

Etter at Israel begynte å få kontroll over sentrale deler av bykjernen i Gaza hvor de raskt avslørte at Hamas hadde plassert militære anlegg med våpenlagre og ammunisjon i moskéer, skoler, barnehager, på lekeplasser for barn, og i sykehus – ble reportasjene konsentrert om lidelsene til sivilbefolkningen og mangelen på drivstoff, vann, mat og medisiner.  NRK var kjapt ute med å rapportere at Israel hadde bombet Al-Ahli-sykehuset i Gaza, og at 500 mennesker skulle være omkommet.  Det ble like raskt avkreftet at Israel ikke stod bak, men det ble ikke nevnt av NRK.  Det hele var en Hamas-løgn.  Ansvar for lidelsene til de sivile i Gaza ble plassert på Israels skuldre.  Men hvor er Hamas’ medansvar for det som skjer?  Hadde ikke Hamas utført en pogrom på om lag 1200 sivile jøder den 7. oktober, hadde denne krigen aldri funnet sted.

NRK lot være å meddele at Hamas hadde samlet store drivstofflagre til eget bruk – som de ikke delte med sykehusene eller med sivilbefolkningen.  NRK lot også være å informere om at israelerne avdekket et voksende antall militære støttepunkter, lagre og anlegg, som i stor grad var lokalisert nettopp i eller ved sykehusene, og at utskytningsramper for raketter var plassert i sivile anlegg.  NRK påstod tvertimot at Israel rettet angrep mot sivile mål, noe som ikke stemmer.  Angrepene var rettet mot Hamas’ ledere, avdelinger og anlegg.  Dette til tross for at opplysningene er blitt bekreftet og verifisert av internasjonale nyhetsbyråer og organisasjoner.

Da sannheten ikke lenger kunne holdes tilbake, selv ikke av NRK, dukket NRKs velbrukte «ekspert» Sidsel Wold opp i Dagsrevyen 23. november og insinuerte at Israel driver «en PR-krig med uklar bevisførsel.»  Vi er etter hvert blitt vant til at NRK er et politisk medium, og i denne krigen er det klarere enn noensinne: NRK tar aktivt del i krigen som desinformasjonsformidler rettet mot Israel.  Teknikkene er velkjente.  Det som siteres fra arabiske medier kalles ikke «PR-krig med uklar bevisførsel. »

Dette skjer mens NRKs øverste ledelse på desperat vis forsøker å appellere til seerne om fornyet tillit etter en skandale med en høyt profilert programserie.  Denne saken, i likhet med den ensidige dekningen av Hamas-krigen mot Israel, avslører hvorfor tilliten til NRKs virksomhet er svekket.

Det er nærmest blitt en politisk floskel at sannheten er krigens første offer.  Vi er smertelig klar over at denne som alle andre kriger og konflikter som rammer Israel, er gjenstand for vurdering, nasjonalt som internasjonalt, i lys av en årtusenlang praksis med å legge ansvar og skyld på jødene, ikke på Hamas.  At denne mekanismen er i virksomhet også i denne krigen, er synlig for enhver som har er ærlige overfor seg selv.

Slik vi beklager og sørger over de lidelser som mennesker både i Gaza og i Israel er rammet av på grunn av den ondskapen som Hamas representerer, beklager vi også de bidragene til folks lidelser, uvitenhet og usikkerhet som skapes av de utspekulerte halvsannheter som formidles av statseide og skattefinansierte medier.  Det finnes ingen unnskyldning for å villede publikum.  Den uvennlige og agiterende nyhetsformidlingen vi både i denne og tidligere kriser har opplevd fra norske riksmedier, sammen med den politiske ledelsens kritiske holdning til Israels eksistensielle kamp, er til Israels eksistensielle kamp, er en medvirkende årsak til økningen i antisemittismen i landet.  At det er blitt greit å høre demonstranter i Oslos gater skrike «Drep jødene!,» må nå de få gjenlevende jødene i Norge betale en pris for. Hvorfor reagerer ikke våre myndigheter på slike straffbare ytringer?

Etter det vi har kunnet observere av mediefaglig middelmådighet, inkompetanse og politisk hykleri fra institusjonens ledelse i det siste, har vi ikke lenger forventning om forbedring.  Vi advarer folk mot å la seg lede politisk og sosialt av slike formidlere som NRK.  NRK har ikke krav på tillit fra dem som tvinges til å betale mer enn seks milliarder kroner for virksomheten.

NRK må være klar over at deres politiske agenda om å skape en opinion mot Israel i Norge, ikke påvirker Israel på noe vis.  Vi kan heller ikke se hvorledes støtten til Hamas hjelper de sivile i Gaza som er fanget av en brutal terrororganisasjon.  Ofrene for NRKs politisk agenda er sannheten og de få jøder som fremdeles finnes i Norge.  Man kan lure på hvor langt NRK er villig til å fortsette med denne politisk agitasjonen.  Om befolkningen i Norge ikke ønsker et jøderent Norge så haster det med å si ifra før det er for sent.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: