Uvanlig debatt i Libanon

Libanon - ett av verdens vakreste land
Libanon – ett av verdens vakreste land

En høyst uvanlig debatt utspiller seg i disse dager i Libanon. Diskusjonen handler om pensum i skolene i landet. Teknisk sett er Israel og Libanon fiender. Men dette er ikke nødvendigvis lærerne med på.
Det er det libanesiske utdanningsdepartementet som nå skal gå igjennom pensum for folkeskolen, noe som ikke har blitt gjort de siste 19 årene.  Det er Senter for forskning og utvikling i skolen, en organisasjon som jobber for departementet, som nå har tatt til orde for å diskutere ordlyden i de libanesiske læreverk.
I de arabiskspråklige bøkene står det satser som «fiendskap mot den undertrykkende sionist-enheten» i oversikten over de generelle mål man har med pensum. Dette blir nå heftig diskutert av lærerne som er representert.
«Vi ønsker ikke å lære ungene opp til å hate, selv om en fiende okkuperer landet vårt, tråkker på vår suverenitet og speider ved våre grenser» sier de. Grunnen de oppgir, er at de ikke ønsker å «blande inn politikk i utdanningssystemet, men at dette bør være nøytralt og ikke være bærer av noen politisk retning.»
«Hvorfor fokuserer vi kun på Israel, når vi har flere fiender?» sier noen av lærerne som er med i debatten. Libanon har som kjent flere fiender, de lister opp ISIS, det syriske regimet, og palestinerne. En av debattantene, en professor i filosofi, sier at man ikke bare bør diskutere sionister når man har så mange fiender, religiøse ekstremister, som truer de arabiske statene.
Andre igjen mener ungene ikke bare skal opplæres til å være fiendtlig innstilt, men også til «motstand» mot «sionist-enheten». Eller at man riktig nok skal lære å være positiv til lokalsamfunnet, men at dette ikke gjelder fiender. Disse må kunne behandles i pensum som «noen vi dreper og slåss mot.»
Jerusalem PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: