Ungarn: Antisemittismen på fremmarsj

Jobbiks "nye ungarske garde," med uniformer som ligner på "Pil Kors", nazigarden fra 1944
Jobbiks «nye ungarske garde,» med uniformer som ligner på «Pil Kors», nazigarden fra 1944

BUDAPEST, UNGARN: Myndighetene i Ungarn har nedlagt forbud mot en antisemittisk demonstrasjon i Budapest.
Demonstrasjonen skulle skje samme dag som den årlige Marsj for liv, til minne om Holocaust-ofrene, og en antirasisme-demonstrasjon.
Det var en gruppe bikere som i all sin usmakelighet hadde valgt seg navnet «Gi gass» på sin motdemonstrasjon, som altså skulle skje 21. april, samme dag som minnedagen for Holocaust.
Det var statsminister Viktor Orban som ba om forbud mot demonstrasjonen, etter at flere menneskerettighetsorganisasjoner og opposisjonspartier, samt den jødiske paraplyorganisasjonen Mazsihisz i Ungarn, hadde protestert. Antal Rogan, leder av statsministerens parlamentariske gruppe, sa at det var «ekstraordinært smakløst,» og at han «fordømte demonstrasjonen på det dypeste.»
Mazsihisz sa i en uttalelse at motdemonstrasjonen «direkte refererer til mer enn 400.000 av våre kameraters smertefulle død da de ble drept med giftig gass i Auschwitz, og det er en oppfordring til å gjenta disse rystende gjerningene.»
Politiet i Budapest vil bruke «alle lovlige midler» til å stoppe demoen, som både har et «provoserende navn, og timingen er en fornærmelse,» ifølge statsministeren. Han kalte protesten en fornærmelse mot menneskelig verdighet.
Bikerne mener seg å være «patriotiske» og kalte det en «enkel demonstrasjon.»
Antisemittismen er på fremmarsj i landet. I forrige måned fikk TV-journalisten Ferenc Szaniszlo en premie av myndighetene. Problemet var at hans program har fått bot for antisemittisme. Myndighetene ba Szaniszlo returnere prisen etter protester fra Israel og USA.
Det radikale nasjonalistpartiet Jobbik er nå det tredje største partiet i Ungarn, og Marton Gyongyosi, som har med lovene å gjøre, foreslo 26. november 2012 at det skulle lages en liste over jøder i lovgivende organer og regjeringen, som kunne utgjøre en «nasjonal sikkerhetsrisiko.» Partiet har også en paramilitær gren, «Den nye ungarske garde,» som vekker minner om de tyske nazistenes SA-mordere. Garden holder parader der målet tydeligvis er å skremme folk. Det har også nylig vært episoder der armeen har latt truslene bli virkelighet.
Jødiske grupper kritiserte ifølge Bloomberg regjeringen i landet i fjor for å ha utvidet lesepensumet på skolene til å inkludere noen bøker av Jozsef Nyiro, medlem av landets regjering i krigsårene, og en alliert av Ferenc Szalasi, tidligere leder av fascistpartiet Arrow Cross. Partiet ble dømt for krigsforbrytelser. En av talerne i parlamentet, Laszlo Kover, som var med å starte Fidesz-partiet sammen med statsminister Orban, fikk i stand en ny begravelsesseremoni for Nyiro i fjor. Regjeringen benekter at den prøver å legitimere antisemittiske synspunkter.
Statsminister Orban tenderer til ytterste høyre fløy, mener Ronald S. Lauder, som er president i World Jewish Congress i en artikkel i Süddeutsche Zeitung den 4. april. Han mener Orban har «mistet sitt politiske kompass,» og at han på en del sosioøkonomiske og politiske felt har blitt trangsynt, og ikke som de fleste andre politiske ledere, mer pragmatisk og vidsynt med årene. «I en tid hvor mange andre politiske ledere fokuserer på diplomati, dialog og samarbeid, later Orban til å legge vekt på kun én ting: Ungarns antatte styrke som et nasjonalt makthus,» skriver han.
Ungarn har etter hvert fått et rykte som økende antisemittisk og anti-roma, og slike hendelser øker i antall, og kommer til og med fra seniormedlemmer i Orbans parti eller i regjeringen, ifølge Lauder. Samtidig er ytringsfriheten under press, og TV-medarbeidere og journalister blir truet med sanksjoner dersom de presenterer stoff som ikke passer myndighetene.
WJC vil holde sin neste årskongress i Ungarn i mai, og ønsker med dette å sende et sterkt signal til landets myndigheter om at de er på feil spor. Ungarn har den tredje største jødiske befolkningen i EU.
 

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644