Tidligere Mossad-sjef: – endre spillereglene

Rami Igra
Rami Igra

De tre unge guttene som har forsvunnet i nærheten av Hebron reiser en del spørsmål og problemstillinger som slett ikke blir tatt opp i mediene i den vestlige verden. Det er annerledes når tre jødiske unggutter bortføres. Da gis det ikke ved dørene. Empatien er på frysepunktet.
Israelske medier er, naturlig nok, svært opptatt av saken. Hele det jødiske folk venter i spenning på nyheter om de tre. Mange tusen var ved Vestmuren og ba for dem for et par dager siden, og nasjonalforsamlingen, Knesset, var også samlet i bønn. Det går innpå et samfunn omtrent på Norges størrelse, når tre unggutter forsvinner slik.
Jerusalem Post har intervjuet Rami Igra, en tidligere avdelingsssjef i den berømte etterretningstjenesten Mossad, om forsvinningen. Han setter et spørsmålstegn ved statsminister Benjamin Netanyahus påstander om at Hamas er ansvarlig for forsvinningen. Han tilbakeviser ikke på noen måte at Hamas kan være ansvarlig, men mener påstanden fra Netanyahu er mer et politisk utspill enn faktabasert.
Rami Igra har jobbet spesielt med lete- og redningsaksjoner for bortførte personer, og har derfor kunnskaper om emnet som vanlige folk ikke har. Han mener man må vente med å trekke slutninger til an har beviser for hva som har skjed.
Disse barna har blitt borte mot sin vilje. Men ingen har tatt på seg ansvaret, og det er ikke funnet noen lik. Det har ikke blitt presentert fakta for offentligheten som beviser at de har blitt bortført av Hamas. Så det vi trenger, er korrekt informasjon.
Det faktum at han [Netayahu] navngir dem som bortførte disse barna, er mer politisk enn faktabasert.
Netanyahu sier at de menneskene som gjorde dette er en del av en terrorisorganisasjon, det er vi alle enige i. Men på det nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, selv om det kan være sant.
Igra sier at man til nå bare har indikasjoner på at de har blitt bortført, men ingen beviser. Det pågår en intens politisk kamp for å få USA og verden generelt til å innse at en anerkjennelse av en «palestinsk» regjering hvor Hamas er med, er anerkjennelse av at terrorister kan drive lovlig politisk virksomhet. Og denne kampen er reell og legal. Men det må mer til enn politikk.
De kan ha blitt drept. Vi håper dette ikke er tilfelle, men at de er bortført. Men det har vi ingen beviser på.
Rundt 20.000 mennesker; soldater og offiserer fra IDF, politiet og etterretning leter etter de forsvunne guttene. Igra mener taktikken de bruker, har tre hovedpunkter.
For det første, så bruker disse avdelingene alle tenkelige kilder for å finne ut hvor guttene befinner seg. For det andre bruker IDF makt for å «gynge båten» på vestbredden for å få ut informasjon. De arresterer og avhører Hamas-ledere.
Det siste punktet, sier Igra, er «å gjøre livet vanskelig» for palestinerne i leteområdet.
Den israelske regjering sier til den palestinske befolkningen: «det dere har gjort er imot reglene, så nå kommer vi til å gjøre livet vanskeligere for dere.» Palestinerne har levd i frihet på vestbredden. Alt dette har endret seg over natten, for å gjøre livet så vanskelig som mulig for dem, for å gjøre det klart at det som har skjedd ikke aksepteres.
Igra sier at selv om det ikke finnes noe bevis i øyeblikket på at Hamas bortførte de tre tenåringene, så er det uunngåelig at terroristorganisasjonen vil følge med på de forhandlingene som skjer med den israelske regjering. Hamas vil derfor styre det som skjer. Det er det ingen annen organisasjon som kan. Han viser til at borføringen av den israelske soldaten Gilad Shalit, som ble frigitt etter forhandlinger etter flere år, ikke ble gjort av Hamas.
De fleste bortføringer gjøres ikke av store palestinske terroristorganisasjoner, men av små, ekstreme islamistiske grupper som prøver å selge eller forflytte fanger til en større palestinsk enhet.
Igra slo fast at den israelske regjering har skapt en uholdbar presedens ved å gå med på massefrigivelse av palestinske fanger for å få fri enkelte israelske fanger.
Regjeringen har i de siste tjue årene skapt sin egen demon. Det faktum at de har løslatt over 1000 drapsmenn [for Schalit] har skapt en situasjon hvor palestinerne vet at de kan få tusenvis av fanger løslatt hvis de bare kidnapper en israeler.
Denne måten å operere på har skapt et stort insentiv blant palestinerne for å kidnappe.
Faktisk har Mossad og andre israelske sikkerhetsstyrker avverget hundrevis av kidnappingsforsøk etter utvekslingen av Schalit i 2011, sier Igra til avisen.
Hvis du ser på det palestinske samfunnet akkurat nå, så er det fullstendig konsensus om at de skal prøve å bortføre israelere for å få fri sine fanger.
Vi trenger en leder som kan endre spillets regler. En som kan vise dem at bortføring av en israeler ikke vil føre til at en mengde palestinere blir løslatt.
Han hevdet at en komité allerede for tre år siden konkluderte med at policyen med masseløslatelser for enkeltsoldater må endres for å unngå at terrorister blir oppmuntret til å prøve på å bortføre flere israelere. Høyesterettsadvokat Meir Shamgar skal ha ledet denne komiteen.
Selv om komiteens konklusjoner ikke resulterte i formelle endringer, så hadde komiteen ifølge Igra konkludert med at regjeringen burde innføre følgende regler: «Soldat for soldat, lik for lik, fange for fange.»
Den politikken vi fører nå vil på lang sikt skade oss.
Jerusalem Post: Rami Igra, former head of Mossad MIA unit, questions PM’s Hamas abduction claimStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: