Selvfølgelig er det kulturforskjeller

Hans Rustad i Document.no nok en gang med en treffsikker kommentar:

At mediene steiler over at Romney sier noe alle vet, er bekymringsfullt, ikke for Israel, men for oss. Vi begynner også å få en kultur hvor det ikke er lov å si de mest opplagte ting. Sympatier og antipatier skal kanaliseres på en bestemt måte. Dette skaper store spenninger i våre egne samfunn. Vi har det paradoksale forhold at den rettferdigghetssansen man påberoper seg, slår ut i motsetninger på hjemmebane og ute, og skaper alt annet enn fred og fordragelighet. Kan det skyldes at det er virkelighetsoppfatningen det er noe galt med?
Les hele artikkelen på document.no: Romney tråkket ikke feil om kultur Israel/palestinereStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: