Palestinerne distribuerer våpen i Tsjekkia?

Jiri Sedivy
Jiri Sedivy

Det er den tsjekkiske nyhetstjenesten České Noviny som skriver dette. Den tidligere tsjekkiske stabssjefen, viseforsvarsminister og NATO-representant Jiri Sedivy er intervjuet om funnet av de uregistrerte våpnene som ble funnet i den splitter nye palestinske ambassaden etter at ambassadøren ble drept onsdag, angivelig ved at en gammel safe ble flyttet.
DISTRIBUSJON AV VÅPEN
«Kanskje saken vi snakker om, dreier seg om et velorganisert nettverk for distribusjon av våpen og eksplosiver,» sier Sedivy, som nå leder avdelingen for sikkerhetsstudier ved CEVRO Institut, et universitet i Praha.
Han sa han ikke mente terrorisme, men at de samlet våpen og militært utstyr med tanke på et fremtidig behov.
«Dette er det verst mulige av de alternativer jeg kan se for meg,» sa han.
70 UREGISTRERTE VÅPEN
Ifølge den informasjon man sitter med nå, er det funnet 70 våpen som ikke hadde blitt registrert av tsjekkiske myndigheter. Alt ble funnet i den nye ambassadebygningen i bydelen Praha 6 – Suchdol.
«Jeg er skremt. Dette er ikke bare en arrogant overtredelse av diplomatiske normer og skikker, men også av sikkerhetsregler som gjelder for å lagre et slikt arsenal. Så drepte det også tragisk nok ambassadør Jamal al Jamal,» sa Sedivy.
VÅPEN OGSÅ I EUROPA OG USA?
Han sa at han fryktet for at det finnes lignende hemmelige våpenarsenaler rundt om på palestinske ambassader både i Europa og i USA.
«Etter min mening er dette veldig sannsynlig. Eksplosjonen [i Praha] som skjedde ved en ren tilfeldighet, kan ha avdekket noe helt utrolig – noe som er på grensen til uhyrlig,» fortsatte han.
Han sa at de palestinske myndighetene til nå har spilt teater med etterforskerne i denne saken.
SAMARBEIDER IKKE MED POLITIET
«Forklaringen de har gitt om at våpnene er til forsvar av ambassaden er helt uakseptabel. Ingen har plaget palestinerne i Praha,» sa Sedivy.
KOMPLEKS SAK MED INTERNASJONALE KONSEKVENSER
«Denne saken har helt fra begynnelsen av vært en hendelse med internasjonale dimensjoner, og ikke en liten lokal skandale som snart ville være over.»
Han sa at funnet av våpnene på den fremtidige palestinske ambassaden er en langt mer kompleks sak enn slik myndighetene har presentert det.
Sedivy tror heller ikke noe på at ambassadøren skal ha blitt drept av en eksploderende safe.
«Dette er det absolutte vås… Etter min oppfatning døde han som et resultat av ukyndig omgang med eksplosiver,» sa Sedivy, og la til at ambassadøren antagelig ikke respekterte sikkerhetsreglene som gjelder for håndtering av eksplosiver.
Politiet i Tsjekkia undersøker nå hvordan våpnene kan ha kommet inn i landet. En mulighet er at det dreier seg om uregistrerte våpen fra kommunisttiden. En annen mulighet er at de kan ha blitt smuglet inn i diplomatenes bagasje, som ikke gjennomgår vanlig sikkerhetskontroll. Antallet rapporterte våpen varierer, det er usikkert og kommer fra forskjellige kilder. Man arbeider ut fra teorien at det ikke er bevisste brudd på loven, opplyses det. Kommunalråden i Praha er opprørt over at diplomatene har hatt ulovlige våpen i sin besittelse. Bekymringen deles også i departementet.
Den palestinske ambassadørens residens i Praha-Suchdol
Den palestinske ambassadørens residens i Praha-SuchdolStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: