Nytt opplæringstilbud om antisemittisme og rasisme

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har gitt Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i oppdrag å utvikle opplæringstilbudet. Det er satt av 6 millioner kroner til dette oppdraget, som strekker seg over 3 år. Tilbudet er et samarbeid mellom HL-senteret, Det europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS).
Les mer på Kunnskapsdepartementets webside…Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: