Nye arkeologiske funn i Israel

Maria Magdalena
Maria Magdalena

Israelske arkeologer finner stadig nye bevis for det jødiske folks tilhørighet til Israel. Arabernes og muslimenes løgner og historieforfalskninger blir ettertrykkelig plassert der de hører hjemme når fortidens vitner forteller den sanne historien.
Miff forteller i dag historien om et funn i den sørlige delen av Gamlebyen, med blant annet 36 gullmynter og en medaljong med klare jødiske kjennetegn fra år 600. Det har tidligere blitt gjort funn fra så langt som 3000 år tilbake. Noen av disse funnene sies å kunne bekrefte de bibelske historiene om kong David.
Magdala er en liten landsby på nordvestkysten av Geneseraet-sjøen. Det er lenge siden de første utgravninger her fortalte mye om denne byens spesielle plass i historien.
Tidligere har man funnet rester etter en synagoge fra så tidlig som mellom 50 f.Kr. og år 100 e.Kr. – noe som gjør det sannsynlig at Jesus var her i denne byen. Den ligger i det området Jesus vandret (Kapernaum – Korasin – Genesaret) og Maria Magdalena, som byen er oppkalt etter, bodde her.
Magdala fra nord, ca 1900
Magdala fra nord, ca 1900

Nå gir byen enda mer av sine interessante hemmeligheter fra seg, skriver Haaretz med flere. Det er fascinerende og lite kjente opplysninger som nå åpenbares gjennom utgravninger.
Funnene av en synagoge her viser at jøder og kristne hadde gudstjenester her sammen. Det var kristne i den aller første tiden av kristendommen, som søkte tilbake til kristendommens røtter, ledet av sin pave, skriver avisen.
Nå om dagen går det en bølge av kvinnelig styrke over byen, ifølge journalisten. Dette som en følge av fornyet interesse for Maria Magdalena, Jesu disippel. Magdalas tid har kommet.
Mange av de funnene som gjøres i Magdala nå er de eldste i Israel, og i verden overhodet.
Magdala var på den tiden den eneste byen ved Genesaretsjøen. Tiberias ble grunnlagt i år 19 f.Kr. I år 67 ble byen beseiret av den romerske keiser Tiberius selv, etter en blodig kamp.

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644