Netanyahu: Vi har bare oss selv

Barack Obama - ikke nødvendigvis Israels mann
Barack Obama – ikke nødvendigvis Israels mann

Vi har bare oss selv å stole på
I rundt tolv år har det vært en stillingskrig mellom Iran og Vesten vedrørende det islamske styrets forsøk på å produsere kjernefysiske våpen. Landets ledende muslimer har truet med å utslette Israel fra jordens overflate. Så viktig er dette for dem at de sier seg villig til å bruke kjernefysiske våpen også selv om de innser at viktige steder som f. eks Jerusalem ikke kan befolkes igjen på mange tiår etter et slikt angrep.
I kveld sender israelsk TV et intervju med USAs president Barack Obama på Channel 2, der han egentlig sier at USA riktig nok forstår Israels bekymring og frykt – men USA kan ikke love noe militær støtte.
Egentlig ikke så overraskende. Barack Obama entret den storpolitiske manesje med å true Syrias president Bashar al-Assad med militærmakt dersom han tok i bruk sitt arsenal av kjemiske våpen. Assad gjorde dette, og vi vet hvilken reaksjon det medførte. Nemlig – ingen.
Det er denne mangelen på handlekraft, eller mangel på samsvar mellom ord og handling, som preger det syn lederne i Midtøsten har på Obama. Befolkningen i USA er antagelig krigstrøtt etter årelang tilstedeværelse med store tap i Afghanistan, Irak og andre steder, og det er vanskelig for en president å mobilisere til nok en krig.
Resultatet er at Iran i praksis kan gjøre det maksimale ut av hvert eneste punkt i avtalen – som egentlig ikke er noen avtale – uten å risikere verken ytterligere sanksjoner, eller bruk av miltærmakt. I tillegg resulterer mangelen på prinsippfasthet i et atomvåpenkappløp blant de andre statene i Midtøsten – de sunnimuslimske statene med Saudi Arabia i spissen.
Avtalen som nå er under arbeid, er den eneste metoden å legge press på Iran så de ikke fullfører sitt arbeid med å få en kjernefysisk bombe, mener Obama i intervjuet. Og «en militær løsning vil ikke løse dette.»
En militæraksjon mot landet vil ikke hemme dets kjernefysiske ambisjoner, sier han i intervjuet med den erfarne journalisten Ilana Dayan. Han mener å kunne bevise at en «verifiserbar» avtale med Iran er det beste sporet å følge.
«Jeg tror jeg kan bevise at den beste måten å forhindre Iran fra å oppnå kjernefysiske våpen, er en verifiserbar, tøff avtale. Dette er ikke basert på noe håp, men på fakta, beviser og analyse,» sa presidenten.
«En militær løsning vil ikke gjøre det. Selv om USA deltar, vil det bare forsinke Irans kjernefysiske program. Det vil ikke eliminere det,» sa han videre.
Israels president Benjamin Netanyahu er ikke begeistret for avtalen. Han avviste kommentarene fra Obama, og sa at avtalen tvert om vil «bane veien for» Iran, slik at de kan produsere sine kjernefysiske våpen. Ikke bare det, men avtalen vil også styrke Irans økonomi, og på den måten sette landet i stand til enda mer deltagelse i terror. Dette er synspunkter han mange ganger har lagt frem i forskjellige fora.
Forholdet mellom de to er i øyeblikket nokså vanskelig, og Dayan spurte også presidenten om muligheten for at Israel vil kunne slå til mot Iran uten å informere USA på forhånd. Dette ville Obama ikke spekulere i. «Men jeg forstår deres bekymring og frykt,» sa han. Den amerikanske presidenten har flere ganger i det siste henvendt seg til bekymrede israelere i et forsøk på å berolige dem. Spørsmålet er om han er deres mann.
Søndag hadde Netanyahu et møte med den tyske utenriksministeren Frank-Walther Steinmeier, og sa i den forbindelse at «Iran er den største trusselen for Israels sikkerhet, og for stabiliteten i regionen, og også for verdensfreden. Avtalen skal etter planen være ferdig 30. juni, og USA leder forhandlingene, som står mellom de seks ledende stormaktene på den ene siden, og Iran på den andre.
Benjamin Netanyahu talte noen timer før intervjuet skulle sendes i Israel, til de militære lederne i Hjemmefrontkommandoen, og sa her at langt de fleste våpen som i dag er en trussel for Israel, kommer fra nettopp Iran. «Når vi snakker om Israels sikkerhet, stoler jeg først og fremst på oss selv. Beviset for dette er nettopp den avtalen som i disse dager blir til, mellom verdens stormakter og Iran.»
Avtalen vil dessuten gi Iran milliarder av dollar ekstra, påpekte han. «Med de pengene kan de fortsette å forsyne våre fiender med raketter med høy bane, og andre våpen, og pengene forsyner også deres egen hær og terrormaskin, som er rettet mot oss og mot Midtøsten. Denne er mye farligere enn den terrormaskinen Islamsk Stat har, selv om denne også er farlig.»
Fra Israels side er en militær aksjon definitivt enda på bordet.
Ynet
IsraelNationalNews
Jerusalem Post
Times of IsraelStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: