Dagbladet publiserer jødehat

Jøder drepes av nazister i Ivangorod (nå Ukraina) i 1942. Foto: ukjent. Først publisert i Zwiazek Bojowników o Wolnosc i Demokracje, 1959
Jøder drepes av nazister i Ivangorod (nå Ukraina) i 1942

Igjen senker ett av riksmediene terskelen for jødehat. Er det under parolen «ytringsfrihet for alle» at ikke en gang sammenligning mellom Israel, dette lysende fyrtårn av demokrati og menneskerettigheter, og Hitlers nazi-Tyskland er for simpelt?
IKKE NOE ER TABU
Det er Hege Ramson, «skribent», som får bruke Dagbladets spalter på denne måten. At «noen mener» det er tabu, hindrer ikke Ramson. Her skal det anklages. Vi får litt Jostein Gaarder-følelse av dette. Her skal noen settes på plass! Her skal ikke Israel komme her og komme her. Det blir noe litt infantilt og opphausset. Hvem er denne Hege Ramson? Har Ramson hørt om at det finnes etablerte lover og overenskomster mellom stater, på et uendelig høyere nivå enn Dagbladet-lesernes? Dagbladets desk har selvsagt det. Så hvorfor får dette passere?

Menneskeforakten er ikke forbi. Noen mener det er tabu å sammenlikne Israels politikk med nazismen, men assosiasjonene blir uunngåelige når Netanyahu erklærer han aldri vil godta en palestinsk stat, men heller utvide bosettingene, som undergraver palestinernes livsgrunnlag.

NAZI-SAMMENLIGNING ER ANTISEMITTISME
Vi minner om at European Forum on Antisemitism har en arbeidsdefinisjon på antisemittisme som blant annet innebærer følgende:

Tatt den helhetlige kontekst i betraktning kan eksempler på hvordan antisemittisme manifesterer seg med hensyn til staten Israel være:

  • Sammenlikning av aktuell israelsk politikk med nazistenes politikk.

Innholdet for øvrig er svada, en komplett, bevisst misforståelse av Israel og politikerne der. Et eksempel er påstandene hennes om at landets nye justisminister Ayelet Shaked «mener at fienden er hele det palestinske folket. Eldre, kvinner, palestinske byer og landsbyer, eiendommer og infrastruktur må også destrueres, hevder Shaked. De er godt i gang. I sommer myrdet Israel…»
FORLENGST TILBAKEVIST
Hele dette tankesettet er godt innarbeidet i norsk presse, også Aftenposten har ytret seg slik.
Hvorfor ønsker man at det skal være slik? Document.no har grundig forklart sammenhengen og tilbakeviser Aftenpostens «manipulerende tilsvining av en israelsk politiker«, – men det fortsetter.
Vi forstår at her hjelper det ikke med argumenter. Det er også vår egen erfaring etter årtier med debatter. Man har bestemt seg. Israel skal svertes, det meste av det jødene driver med, er pure fandenskap. Man hisser seg opp, man blir usaklig og uredelig, – men det kommer på trykk. Hele denne artikkelen er et oppkok av det skribenten mener staten Israel og dens politikere har i sinne. I debatt kaller man det å tillegge motparten motiver. Mange trekker seg fra slike debatter. Det blir for useriøst for skikkelige folk å argumentere mot påstander om uhederlige motiver.
UHEDERLIGE MOTIVER
Hvorfor vil Dagbladet publisere slikt? Vi tror det kommer av at innlegget treffer dem som sitter i desken. Innlegget får gjenklang. En streng i noen av oss mennesker er stemt etter denne uhyggelige, dødelige tonen som heter jødehat. Den felles tanken som drev seks millioner uskyldige mennesker i forbrenningsovnene for bare en menneskealder siden.
Det kan med rette kalles uhederlig motiv.
Dagbladet: «Du må ikke sove» av Hege RamsonStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: