Nederlandsk sosialistleder: den palestinsk-israelske konflikten årsak

Jan Marijnissen mars 2006. Foto Govert de Roos / SP (Creative Commons)
Jan Marijnissen mars 2006. Foto Govert de Roos / SP (Creative Commons)

Er den palestinsk-israelske konflikten årsaken til jihadist-angrepene i Paris? Det mener lederen for det nederlandske sosialistpartiet.
Jan Marijnissen, som leder det nederlandske sosialistpartiet, viser at anti-jødiske holdninger muligens er noe som kleber ved nettopp denne delen av samfunnet. Vi skrev i går om Sveriges utenriksminister, Margot Wallström fra Socialdemokraterna, som langt på vei gir uttrykk for at hun aksepterer den jihadistiske volden fra muslimer, eller i alle fall unnskylder den, med sin påstand om at gjerningsmennene har to valg: “Acceptera desperat situation eller ta till våld”.
I dag er det altså leder for sosialistene i Nederland. Han mener at «når det kommer til stykket, er oppførselen deres forbundet med den palestinsk-israelske konflikten. Mennene – jeg antar det var menn – som utførte angrepet, kom antagelig fra en en gruppe mennesker fra de franske forstedene som var blitt tråkket på. Det er den palestinsk-israelske konflikten som er grobunnen for et slikt angrep.»
Jerusalem Post
Jan Marijnissen på web
I en artikkel fra 2006 skriver JTA (Jewish Telegraphic Agency) om den økende antisemittismen i Europa. Gaarders famøse artikkel er nevnt som eksempel, sammen med maskingeværskuddene fra den muslimske jihadisten Arfan Qadeer Bhatti. Her nevnes en uttalelse av Marijnissen som er noe spesiell. Han sammenligner islamsk terrorisme med hollendernes motstand mot nazistene under Den annen verdenskrig.
Dette kan langt på vei forklare hva som skjer i hodet på mennesker som tolker hendelser de observerer slik disse to sosialistiske politikerne.
Han sier selv i intervjuet, lagret på hans egen webside, for dem som kan nederlandsk (Google-oversettelse lenger ned):

Hoe staat u tegenover de ‘War on Terror’?
Terrorisme is iets van alle tijden en overal, en heeft vaak tot doel het de bezetter zo onaangenaam mogelijk te maken. In de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlanders hier gemeentehuizen opgeblazen om zand in de vernietigingsmachine van nazi-Duitsland te gooien – bij de burgerlijke stand stonden de joden geregistreerd. In het Midden-Oosten is het niet veel anders. Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten. Kijk, ik ben tegen geweld, maar het is toch wel een beetje dom als je niet kunt begrijpen hoe dat mechanisme werkt.
Hva synes du om den «krigen mot terror»?
Terrorisme er i alle tider og overalt, og ofte som mål å gjøre okkupanten så ubehagelig som mulig. I andre verdenskrig, til nederlandske oppsvulmet rådhusene kaste sand i ødeleggelsen maskin av Nazi-Tyskland – registrert med sivil status av jødene var. I Midtøsten er det ikke mye annerledes. Islamsk fundamentalisme, inkludert terror vingen, er et svar til okkupasjonen av Palestina av Israel, den amerikanske tilstedeværelsen i Midtøsten, og støtte fra Vesten til udemokratiske regimer i Midtøsten. Se, jeg er imot vold, men det er ganske litt dum hvis du ikke kan forstå hvordan det mekanismen fungerer.

Sett i lys av alle terrorhendelser fra islamsk hold de siste 1400 år virker det noe historieløst å skylde på den bittelille konflikten om noen områder som i tillegg er høyst diskuterbare. Som tidligere nevnt i det uendelige, kan ikke massakre på jøder, kristne og andre gjennom utallige okkupasjoner og kriger og enkeltstående terrorhendelser forklares slik. Sammenligningen med motstand mot nazismen blir platt.
Men slik tenker nok mange i dette systemet. De har arvet et mønster, en tankerekke, som plasserer skylden der en antisemittisk holdning alltid vil plassere den: hos jødene. At det ikke passer med tid og sted, spiller ingen rolle.
Derfor vil all terror Europa og resten av verden nå må gjennomleve, slik deres hjerner tolker det, være forårsaket av jøden.
At dette samsvarer med nettopp nazistenes argument for å utrydde samtlige jøder i Europa, streifer dem ikke.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: