Muslimsk antisemittisme i Europa

SMA opplever stadig at det stilles spørsmål om dokumentasjon når vi peker på trenden som dessverre er for tiden: at jøder i Europa i større grad føler seg utrygge, og at en stor del av årsaken ligger i den muslimske delen av befolkningen.
En undersøkelse gjort av the European Jewish Association and the Rabbinical Center of Europe viser at så mange som 1,5 millioner av Europas jøder holder sitt jødiske opphav skjult for offentligheten. Altså: man er født med jødisk etnisitet, men holder dette skjult i 2014, etter at hele verden generelt, og Europa spesielt, skulle ha gått i seg selv nettopp på grunn av sin uhyggelige historie på dette området.
En lignende undersøkelse i fjor høst viste at 25 % av jøder i Europa unngår å bære jødiske symboler offentlig. Man kan altså regne seg frem til en forverring bare på denne korte tiden; under ett år har gått. Man peker på den siste konflikten mellom Israel og Hamas som en årsak til forverringen av forholdene.
Micheal Freund, som leder Israel Returns, en organisasjon som hjelper jøder til Israel fra alle verdens hjørner, sier situasjonen bør oppfattes som et varsel til jødene i Europa.
«Fremveksten av antisemittisme over hele Europa mindre enn sju tiår etter Holocaust er et skremmende hendelsesforløp. Synagoger har blitt brannbombet, skoler har blitt angrepet, og jøder har blitt overfalt på gatene. Det faktum at 40 prosent av europeiske jøder føler behov for å skjule sin jødiske identitet sier alt om den følelsen av frykt og forutanelse som griper jøder på hele kontinentet,» sier han.
«Europeisk toleranse og frihet er i fare for å bli noe som hører fortiden til. Lite er gjort for å stoppe den voksende antisemittismen. Det er nå på tide å lese skriften på veggen og se i øynene at fremtiden for Europas jøder ligger i Israel, landet som inneholder vårt folks historie og skjebne,» forklarer Freund. «Bare i Israel vil de være i stand til å oppdra sine barn i en atmosfære fri for antisemittisme og uten å bekymre seg for ødeleggende assimilasjon.»
I nær sagt hele Europa er trenden at jødehatet ikke bare lenger kommer som det tidligere gjorde tradisjonelt fra høyresiden, men fra muslimske innvandrere, som strømmer inn i Europa.
Uttalelser som insinuerer at diskusjon om islam i Norge ikke har noen relevans til jødenes situasjon i landet, treffer utenfor blinken for SMAs del i alle fall. Alle som driver med denne spesielle formen for rasisme må stoppes, og hendelsen må påtales og kritiseres, uansett politisk tilhørighet. Dette så vi under de uhyrlige sakene med sex-misbruk av unge ressurssvake jenter i Storbritannia, hvor man unnlot å gripe inn av hensyn til frykt for å bli stemplet som «rasist» fordi det var pakistanske voksne menn som i all hovedsak var overgriperne.
Vi ser det også når norske medier skriver om saken; selve saken nevnes ikke. Islam er blitt en «hellig ku» som for all del ikke må berøres.
Man kan heller ikke ta hensyn til at de som angripes, frykter mer hets eller hat dersom man tar fatt i problemet. Slik var det i Nazi-Tyskland, og vi vet hva denne holdningen fører til. Vi forstår imidlertid frykten, og har stor empati med ofrene.
Det er svært få som tar opp trusselen mot jødene slik den er i dag. En nettside som stadig vekk tar opp temaet, og som vi anbefaler å ta en titt innom stadig vekk, er dokument.no. For eksempel artikkelen om jødene i USA som nå får opp øynene for jødenes situasjon i Europa, og skriver om Erna Solberg, som står foran Stortinget og siterer Hadither. Man burde heller organisere en solidaritetsaksjon hvor flest mulig skulle bære Davidsstjernen, skriver Hans Rustad.
Også i artikkelen Ensomhet og hjemløshet tar han opp jødenes nye situasjon, og det offisielle Norges vegring mot alt som lukter av islamkritikk.
Det er en sammenheng i alt. Er man redd for å støte noen, blir man fort et gissel for sterke, onde krefter. Vi ser selv ledere i antirasistiske organisasjoner blankt avvise enhver sammenheng mellom islam og jødehat, selv når en jøde forteller om sine egne opplevelser. Også denne saken ble behørig plassert der den hører hjemme, av document.no. Det blir rent hykleri når man undertrykker sannheten av hensyn til forholdet til muslimer. Rustad peker på tidligere uttalelse fra Erwin Kohn som gjør at det han sier i denne saken fremstår i et ganske grovt relieff.
SMA er ikke ute etter noen, verken grupper eller enkeltpersoner. Men vi er ute etter å påvise og påvirke holdninger. Vi bringer et utdrag av hva vi står for:
SMA er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel.
SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: