Kreftsvulsten (i) Dagbladet

Det finnes nok av beskyldninger om at Israel er kreftsvulsten
Det finnes nok av beskyldninger om at Israel er kreftsvulsten

Lederartikkelen Dagbladet leverte 26. august, under tittelen «Kreftsvulsten som sprer seg«, er umulig å ta seriøst. Kommentarene under artikkelen er langt mer seriøse og innsiktsfulle enn lederen.
Kreftsvulsten er nok til stede. Men den er nok et helt annet sted enn hvor Dagbladets ikke navngitte artikkelforfatter tror.
Kort sagt setter skribenten den sekteriske og blodige volden i Midtøsten i sammenheng med den territorielle konflikten mellom Israel og PA-araberne, eller «Israel-Palestina-konflikten», som han kaller den. Han sammenligner konflikten med en kreftsvulst som sender «tynne fangarmer inn i friskt vev andre steder i hjernen», og vi er nå angivelig inne i «en fase der spredningen ser ut til å gå med hurtigtogsfart.»
Det nevnes ingen steder hvor disse eventuelle «fangarmene» skulle befinne seg, eller hva de består i. Artikkelen mangler fullstendig substans og argumenter, og er egentlig ingen ting å henge seg opp i. Men den er likevel nyttig fordi den til fulle eksponerer det skakkjørte synet på konflikten som en viss gruppe i media kjører frem, godt hjulpet av en del naive politikere.
MIFF tok opp saken, og påpekte en uttalelse fra Norges utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med Jerusalem Post. Han påpeker det innlysende faktum som alle ser, nemlig at det i Midtøsten finnes to små landområder som er fredelige, nemlig Israel, Samaria og Judea – eller Vestbredden som man kaller det jødiske området.
Conrad Myrland stiller noen enkle spørsmål som fullstendig blottstiller artikkelskriveren. Konfliktene i Midtøsten har vart mye lenger og dreier seg om helt andre ting enn jøder, og de bittesmå landområdene rundt Israel.

Har konflikten mellom shia og sunni-muslimer oppstått etter 1948, eller går den tilbake til Muhammeds fetter Ali på 600-tallet? Oppstod konflikten mellom muslimer og koptere i Egypt da jødisk innvandring begynte til Palestina på 1800-tallet, eller går den over tusen år tilbake, til tiden da Egypt hadde kristent flertall og muslimene kom inn som fremmede erobrere? Har drusere, alawitter, arabere og beduiner levd uten problemer og kriger før jødene fikk sin egen stat? Det finnes utallige og lange konfliktlinjer i hele det store Midtøsten som har ingenting med Israel å gjøre. Og flere kunne lett ha blitt mye mer blodige dersom Israel ikke hadde blitt opprettet. Ta som to eksempel Israels innsats for å forhindre massemorderne Saddam Hussein (1981) og Bashar Assad (2007) fra å få atomvåpen.

Også avisen Dagen tar opp saken. I forbindelse med den nye boken KonspiraNorge av John Færseth, påpeker avisen at man ikke trenger å gå lenger enn til dagspressen for å finne konpirasjonsteorier. Som i middelalderen da jødene hyppig ble assosiert med sykdommer, smitte og kreft, har på mange måter Israel tatt over denne rollen. Kritikk av Israel er svært ofte kamuflert antisemittisme.
Lederartikkelen i Dagbladet kan ikke vurderes på noen annen måte enn som et naivt og primitivt eksempel på antisemittisme. I en seriøs debatt er artikkelen ikke farlig. Som nevnt over er det meget lett å påpeke mangelen på substans. Men den er likevel et utslag av de hatefulle, negative og baktalende holdningene mot jøder som dette folket har sett i alle år. En mengde mennesker leser aviser, og tar det for gitt at en journalist som skriver slik, har dekning for uttalelsene. Kanskje man ikke en gang tenker over saken. Gradvis blir man selv farget av jødefiendtlige eller Israel-fiendtlige holdninger. Man møter relativt ofte mennesker som er ytterst negative til jødene og Israel uten selv å kjenne en eneste jøde, og uten å ha den minste kunnskap om konflikten mellom jøder og arabere.
Fra kommentarene under artikkelen:

Dagbladet har derimot servert ein usannsynleg påstand, utan å bry seg med å underbyggja han med argumentasjon. Av ein eller annan grunn ser avisa ut til å tru at rota til alt vond – «alle konflikters mor» – ligg i det vesle landområdet mellom Jordanelva og Middelhavet. Kanskje bør dei som skriv leiarartiklane, setja seg ned og tenkja gjennom to spørsmål: Kor kjem han frå, denne påstanden om at konflikten i Israel/Palestina er mor til «alle» andre konfliktar i området? Korleis kan det ha seg at nokon trur på ein slik påstand? Forklaringar som inneheld samanhengande argumentasjon blir mottekne med takk.
Arve Kjell Uthaug
Må være tidenes verste og minst begavede samtidsanalyse.
Er det oversatt fra iransk og skrevet av landets tidligere leder, mon tro…
Lars Erik Larsen
Og som andre her har nevnt, det ville vore veldig fint å vita kva for ein av Dagbladets «ledere» som har skrive denne artikkelen, for den personen burde personlig fått seg ein tur til Israel og sett korleis det egentlig er der borte… Har sjølv vore der, og den tålmodigheten som Israel viser er heilt ekstrem, kva hadde Stoltenberg meint me skulle gjort dersom det daglig hadde komme hundre rakettar frå Sverige inn over Norge? Det er enkelt å sjå at Palestina er gode på propaganda, berre å sjå til hendelsane der Hamas har skutt rakettar på det Israelske kraftverket som forsyner Gaza med strøm for så å klage til resten av verden om at Israel behandlar dei dårlig og nektar dei straum…
Lars Inge Stautland
Er jo som Hitler sku sagt det i 38 detta her. (…)
Detta her kunne jo like gjerne vært endel av Nazi propagandan i 38 så jaggu bør redaksjon signere med forfatter slik att vi veit hvem faenskapen er.
perberge
Jada, det er jødenes feil at shia og sunni har drept hverandre siden muhammed trakk sitt siste pust uten å være tydelig nok på neste leder. De som dreper hverandre har intet ansvar for sine handlinger, alt skyldes israel og jødene. At islamister i egypt dreper koptere, israels feil. At saddam gasset kurdere, israels feil. At iran henger homser, israels feil. At sudan har drept kristne, animister osv, israels feil.
3iN4r
Her hadde Dagbladet en unik mulighet til å se at Palestina/Israel konflikten nettopp IKKE er problemet i midtøsten. Likevel faller man ned på at dette er i kjernen for arabernes notoriske sivilsasjonsproblemer. #Epic Fail
Nils_Svendsen
Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller grine når Israel får skylden for volden i Libya, volden i Egypt, volden i Syria, volden i Tyrkia og volden i Libanon.
Julius Embretsen

Kreftsvulsten er nok til stede. Men den er nok et helt annet sted enn hvor Dagbladets ikke navngitte artikkelforfatter tror.
Dagbladet: Kreftsvulsten som sprer segStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: