Kerry til Senatet: – Ikke bry dere om Israels bekymring for Iran

John Kerry
John Kerry

USAs utenriksminister John Kerry sa onsdag at eventuelle nye sanksjoner mot Iran ville kunne sette de pågående samtalene med Iran om landets påståtte kjernefysiske våpenprogram i fare. Dette ifølge den konservative avisen Arutz Sheva.
Dette volder naturlig nok israelerne uro, siden Israel er Irans uttrykte hovedfiende, og de muslimske lederne i landet har gjentatte ganger truet med fullstendig utslettelse av Israel.
Les mer på SMA om trusselen fra Iran
Ikke bare israelerne, men amerikanske senatorer, både politiske motstandere og medlemmer av Obamas eget parti er dypt bekymret for det de kaller «Iran-avtale á la Chamberlain» og «Anti-israelske uttalelser.» Israelske kilder skal ha sagt til en av senatorene at avtalen som nå nesten ble inngått med Iran, «knapt ville forsinket det kjernefysiske programmet deres med 24 dager.» Kerry på sin side ba senatorene «ikke tro på det israelerne har sagt til oss.»
En av senatorene, Mark Kirk (R-IL), ga uttrykk for at han trodde Israels etterretning var til å stole på. Han sa også at «denne administrasjonen bidrar akkurat som Neville Chamberlain til en stor og blodig konflikt i Midtøsten, en konflikt som involverer et Iran med kjernefysiske våpen, og som vil bli en del av den fremtiden våre barn blir en del av.» Han ga tydelig uttrykk for at han ønsket at sanksjonene skulle fortsette.
Sjef for etterretningsavdelingen i Israels forsvar, Amos Yadlin, sier imidlertid i Jerusalem Post at det neppe er noen forskjell på hva de to landene ser som eneste muligheten til å holde Iran borte fra kjernefysiske våpen: økonomiske sanksjoner og trusler om militær aksjon; men at det er store forskjeller i de to lands oppfatning av når disse skal iverksettes, hva de skal omfatte, og hvor effektive de vil være.
Samtalene mellom P5+1-landene og Teheran, og resultatet av dem, er av uhyre stor betydning for Israel, og Yadlin legger derfor tydeligvis alle sine diplomatiske evner til, og sier at samtalene ikke hadde som mål å etablere noen endelig avtale, men snarere var ment som en innledende enighet. Amerikanske kilder sa at de i alle fall kunne brukes til å oppmuntre «de moderate elementene» i Iran. At partene ikke kom til noen enighet, var ikke desto mindre en skuffelse, om enn resultatet ikke kom overraskende.
John Kerry sa til Senatets bank-komité onsdag at USA vil kunne miste sin forhandlingspartner dersom man innførte økonomisk straff nå.
Panelet vurderte en ny pakke med sanksjoner, men lovgiverne var delt i sin mening om dem. Obama-administrasjonen har presset på Senatet for å holde tilbake nye sanksjoner mot Iran, slik at diplomatiet kan gjøre jobben sin.
Den lovgivende forsamling hadde på forhånd blitt enige om å vente til dette møtet før de eventuelt la nye sanksjoner på Iran.
Topp-diplomater skal ha sagt til senatorene bak lukkede dører, ifølge BBC, at «vi ba alle å roe ned dette nå, og ta en grundig titt på hva vi kan oppnå, og hva realitetene er.» Ingen av de tiltakene som USA, UK, Frankrike, Kina og Tyskland strides om, er or viktige til at vi kan bli enige,» har Kerry sagt om saken tidligere.
Samtalene kulminerte sist helg uten at man kom til noen enighet. Planen er at de skal fortsette 20. november. Kerry sa at de likevel var bær ved å komme til enighet. «Vi var veldig, veldig nær. Faktisk ekstremt nær.»
Noen meldinger lyder på at samtalene mislykkedes fordi Frankrike ville legge strenge restriksjoner på Irans tungtvann-anlegg i Arak, mens BBC siterte «Amerikanske diplometer» på at det var Iran som insisterte på formell anerkjennelse av deres «rett» til å anrike iran, og at samtalene derfor strandet.
Dette har Iran benektet. Landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif skal ha sagt via Tvwitter at det var USA, ikke Iran, som trakk seg fra avtalen.
Israels etterretningssjef Yadlin tok til orde for transparens og tett oppfølging av etterretningsinformasjon mellom Israel og USA, slik at politikere på høyt plan kan bli enige om hvordan de best skal presse Iran. Han er redd for at usikkerheten og tilbakeholdenheten rundt sanksjonene bar vil få Iran til å fortsette med sitt kappløp med resten av verden for å lage seg kjernefysiske våpen.
Han mente også at USA bær gjenopprette den avskrekkende militære trusselen, slik at dersom samtalene skulle mislykkes, så vil Iran løpe en betydelig risiko, i tillegg til nye økonomiske sanksjoner.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: