IS og Hizbollah prøver seg

IS-terrorister arrestert i Haifa
IS-terrorister arrestert i Haifa

Israelske myndigheter har arrestert syv menn som skal ha vært i ferd med å begynne et angrep mot israelere, ifølge nettstedet Dailymail.
ØVDE SEG PÅ DYR
Gruppen brukte dyr for å øve seg på, slik at de best skulle kunne hugge hodene av sine ofre, som skal ha vært drusiske israelere. Drusere er en gruppe israelere som lever i områdene nær Golan. De er hovedsakelig sjiamuslimer.
Alle de syv har innrømmet at de er en del av IS, og at de deltok i et plott for å ramme drusiske israelere, politi og sikkerhetsstyrker.
TATT INNE I ISRAEL
Gruppen ble arrestert i Haifa. Det er første gang IS-medlemmer er tatt inne i Israel. De er anklaget for medlemskap og forsøk på medlemskap i terroristorganisasjon, samt for forsøk på å kontakte terrororganisasjoner i utlandet. Det antas at de var i ferd med å bygge opp et terrornettverk i landet.
Mennene var i alderen 22 til 40, en av dem var en advokat fra Nasaret.
Israelske sikkerhetsstyrker sier terroristene hadde planlagt å flykte til Syria for å slåss der etter at et angrep i Israel var gjennomført.
SYRISK HIZBOLLAH-GRUPPE ELIMINERT
Israel er i tillegg på tå hev, spesielt i nord, etter de siste dagers angrep mot grupper som utgjorde en fare i nærheten av Golan-høydene. Som kjent ble den unge Hizbollah-lederen Jihad Mughniyeh drept i et slikt angrep. I tillegg tok man ut av sirkulasjon Ali Reza al-Tabatabai, som ledet Radwan-styrken i revolusjonsgarden i Libanon. Al-Tabatabai var iraner, og ble drept sammen med seks andre Hizbollah-medlemmer.
Gruppen fra Hizbollah var også, som IS-gruppen, i ferd med å angripe Israel i nord, og Hizbollah er i ferd med gjengjeldelsesangrep.
HØYNET TERRORBEREDSKAP
Israel har hevet terrorberedskapen i nord, og flere Iron Dome-batterier er utplassert for å forsvare seg dersom de mange Hizbollah-kontrollerte soldatene på syrisk side av grensen skulle angripe med raketter.
Det spekuleres i om Israel har fått informasjon om gruppen fra sunni-muslimske syriske opprørere, som er bitre fiender med sjia-muslimske Hizbollah.
Angrepet ses på som en stor suksess for Israel, både etterretningsmessig og militært sett. Og tilsvarende nederlag for Hizbollah, som på sin side både har bekreftet tapene, også med navn, – og har lovet å hevne dem.
HIZBOLLAH FORVENTES Å HEVNE SEG
Sikkerhetsstyrker mener Hizbollah ikke «har råd til» å la være å respondere på angrepet. «Æres»-kodeksen er slik i disse kulturene. Så Israel sitter igjen med en relativt stor risiko for et større terrorangrep i tiden som kommer.
Amos Yadlin, tidligere sjef for etterretningen i Israels forsvar, sa i et radiointervju denne uken at man antagelig ikke var ute etter Hizbollah som sådan, men at man måtte respondere på terrortrusler som kan medføre andre trusler ved senere anledninger. Og Hizbollah foretrekker å operere fra Syria, grunnet den store mangelen på et styre, og dermed et stort handlingsrom. Dette til tross for at den muslimske terrororganisasjonen hevder de kun er «Libanons beskyttere,» og at de ikke vil operere ut fra andre land.
HIZBOLLAH IKKE LENGER KUN I LIBANON
Søndagens angrep beviste derimot at Hizbollah er internasjonalt og har forgreninger. Kommentatorer mener dette kan koste Hizbollah tilhengerer i Libanon, fordi disse ikke ønsker at Libanon skal bli skyteskive hvis Israel slår ned på Hizbollah for å gjengjelde angrep.
Når det gjelder hevnangrep mener man Hizbollah drøfter dette nøye med sin «mentor» Iran. Spørsmålet er om de ønsker å dra med seg hele regionen i et voldelig oppgjør. De vet at Israel vil slå kraftig tilbake dersom det blir utført angrep av større skala. Hizbollah støtter Assad i Syria, og har vært sterkt involvert i kamper der, med store tap. Om de nå åpner en ny front mot Israel, blir det store spørsmålet om de har kapasitet til begge. Noen mener Hizbollahs rakettsystemer som uansett er beregnet for, og rettet mot, Israel, ikke er berørt av kampene mot Assads fiender, og at det derfor er et mulig scenario.
ANGREP MOT ISRAEL, ELLER ISRAELERE I UTLANDET
Disse rakettene kan ramme Israel fra Libanon eller fra Golan-området, og dette kan kanskje gjøres uten en veldig stor respons fra Israels side. En annen mulighet er å ramme israelere i utlandet. Det var en Hizbollah-terrorist som sprengte seg om bord i en buss full av israelske turister ved flyplassen i Burgas i Bulgaria 18. juli 2012.
Nå er Europa og USA imidlertid i forhøyet beredskap på grunn av terrorangrepene nylig, og man mener derfor at muligheten for et slikt angrep her er mindre akkurat nå.
Al-Akhbar, en Hizbollah-vennlig avis, skrev nylig at Hizbollah vil avfyre mellom 4 og 5000 raketter mot Israel, og ramme hundrevis av mål hver eneste dag. Denne og lignende trusler kommer hele tiden fra den sjia-muslimske gruppen.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: