IDF tømmer det iranske lasteskipet for våpen

Langtrekkende raketter beslaglagt
Langtrekkende raketter beslaglagt

Israel vil bevise for det internasjonale samfunnet at Iran står bak bevæpningen av Hamas.
Benny Gantz, stabssjef i det israelske forsvaret, kom i dag med flere opplysninger om det iranske skipet som ble stanset og bordet tidligere på dagen. Skipet ble stanset ved den maritime grensen mellom Sudan og Eritrea, rundt 1.500 km sør for Israel.
Stabssjefen gjordet det klart at Israel fortsatt kommer til å slåss mot potensielle trusler mot staten.
«Israels sikkerhet er truet av fiender rundt oss. Disse får støtte fra regimet i Iran,» informerte han under en pressekonferanse. «Iran forsyner dem med stridshoder som kan forårsake alvorlig skade på staten Israel og dets innbyggere, både i krig og ellers.»
Gantz fikk frem med all ønsket tydelighet at Israel ikke kommer til å sitte på gjerdet og vente på å bli angrepet.
«IDF er forpliktet til å forsvare staten Israel. Vi vil ikke vente med å handle til det blir krig,» advarte han. «Vi vil operere på direktiver som er gitt av forsvarsministeren for å avskjære enhver handling som dette, uansett hvilken dag det skjer, hvor det måtte skje, og vi kommer til å gjøre det så mye som vi kan.»
Når det gjelder skipet, opplyste stabssjefen at IDF har «handlet profesjonelt» og «uten bruk av massiv styrke» under operasjonen.
«Vi bordet skipet og har tatt godt vare på mannskapet. Vi kommer til å eskortere fartøyet til en plass hvor det kommer til å bli tømt. Så kommer vi til å vise verden det vi har funnet i skipet.»

 
IRAN og HAMAS NEKTER ALT
Iran nekter for at det kan ha vært våpen fra dem på skipet. Beskyldningene fra Israel er «grunnløse og falske» – som det meste av de beskyldninger regimet får rettet mot seg.
USA hevder de var klare til å stanse skipet før Israel tok på seg oppgaven. Landet skal ha vært klar til å ta «unilaterale skritt.»
Våpentransporten er et brudd på resolusjoner vedtatt av FNs Sikkerhetsråd.
Terroristregimet på Gaza var raskt ute med å benekte ethvert kjennskap til våpenforsendelsen. De hevdet at Israels beskyldninger var et «farlig trekk» for å rettferdiggjøre Israels marineblokade av enklaven ved kysten.
En talsmann for «innenriksdepartementet», Islam Shahwan ba journalistene «ikke la seg lure av det israelske narrativet om at de har kapret et skip med våpen til Gaza.»
Hamas hevder at ideen er absurd ettersom marineblokaden ville ha forhindret skipet fra å nå frem til dem uansett. Dette sier de selv om IDF mener skipet ville ha lagt til havn i Egypt, og våpnene ville så ha blitt smuglet inn i Gaza gjennom tunneler.
FN: MARINEBLOKADE «LOVLIG OG PASSENDE»
FN har konkludert med at Israels blokade er «lovlig og passende» sett i sammenheng med den trusselen demokratiet står overfor dersom araberne i Gaza får tak i nettopp slike våpen som nå er beslaglagt.
Palmerkommisjonen, som gjennomgikk fakta etter hendelsene rundt ett av skipene i flotiljen som ble arrangert for å stanse Israels marineblokade, skrev om blokaden av Gaza: “Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza. … Marineblokaden ble innført som en legitim sikkerhetsforanstaltning for å forhindre våpen fra å komme inn i Gaza sjøveien, og dens implementering er i overenstemmelse med kravene som er stilt i internasjonal lov.”
Kommisjonen uttrykte sterk bekymring for de tusenvis av raketter og bomber som er avfyrt inn i Israel fra Gaza de senere årene. Rapporten som ble laget sier at fordi Gaza ikke kan håndtere store skip, har en marineblokade liten effekt på tilførselen av sivile varer.
Rapporten var for øvrig kritisk til flotiljen og kalte den “uansvarlig.”

IsraelNationalNews
YnetStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: