Hva bør boikottes – PC eller appelsiner?

Shabbat shalom alle sammen.

Snart er det påskeferie.  Jøder og kristne feirer på hver sin måte menneskehetens største mirakler.  Etter 431 år i slaveri rømte det jødiske folk fra overmakten og vandret i 40 år tilbake til fedrelandet for å gjenopprette det og leve som selvstendig nasjon.  Det er den samme striden mellom okkupanter og landets urbefolkning, jødene, vi opplever i dag.  Denne uken fikk jødene støtte fra uventet hold.
Den egyptiske dagsavisen Al-Yawm Al-Sabi ved Ahmad al-Gamal har sett seg lei på all elendigheten og striden som plager Egypt.  Han vil derfor saksøke jødene for de ti landeplagene de påførte Egypt for over 3800 år siden og som han ser som årsaken til deres miserable tilstand i dag:
«Vi ønsker kompensasjon for de plagene som ble påført [oss] som er et resultat av de forbannelsene de gamle jødiske forfedrene kastet på oss.  Vi fortjente ikke å lide for de feilene den egyptiske herskeren, Farao, har begått.»
Akkurat som araberen Ahmad al-Gamal ikke har tilknytning til den koptiske urbefolkningen som led under de ti landeplagene, men likevel krever erstatning fra jødene, har Palestina-araberne ingen tilknytning til Israels folk, annet enn at de fleste av dem i nyere tid er innvandret til landet for å få det bedre økonomisk blant jødene.  Uansett må vi takke Ahmad al-Gamal for at han er enig med oss i at jødene er det eldgamle folket som var der et par tusen år før araberne kom på tanken om å forlate sine telt i den arabiske ørkenen.
Virkelighetsfordreining er ikke noe man bare finner hos jødenes arabiske fiender.  Et eksempel på denne patologien er professor i sosiologi ved Universitetet i Nordland.  Professor Allan Sande har forsket seg frem til den oppfatning at totalitære symboler som brukes på klær faktisk kan ha den konsekvens at de motvirker ekstremisme.  Denne teorien lanserte han i forbindelse med protestene mot at den svenske butikkjeden Hennes og Mauritz brukte et SS-symbol for å selge en t-skjorte.  Han mente vel å fortelle at det var alle hakekorsene og hodeskallene på uniformene som gjorde nazistene så jødevennlige.
Vi ønsker dere alle eventyrlig godt påskevær og mye glede.  Etter påske er SMA-info i trykken.
God helg! fra oss i SMA-redaksjonen.

*****

 

Hva bør boikottes – PC eller appelsiner?

Dette spørsmålet ville Ole Brumm ment han hadde et greit svar på.  Men det er ikke like enkelt for alle.  Samarbeidet i den uhellige alliansen av kristelige grupperinger, venstreradikale organisasjoner, islamister og pr-kåte hip-hop-akademikere om å forsøke å ramme Israel med boikott og sanksjoner, vitner om at deler av den vestlige sivilisasjon er inne i en identitetskrise og ikke klarer å bestemme seg for hvordan boikotten av Israel skal praktiseres.  Vi har råd å gi dem som kan lindre den nøden. 

En presumptivt kristelig organisasjon som KFUK/KFUM som dessverre støttes av mange menigheter uten at de er klar over at de støtter en organisasjon hvis ledelse har mer ekstreme oppfatninger om jødefolkets hjemland enn SV, er et eksempel på et organ som er på leting etter ny identitet, men mangler kunnskap og etisk ryggrad som ville kunne lede den utenom det absurde.
Nylig erklærte ledelsen i denne organisasjonen fullstendig boikott av alle israelske varer som en reaksjon på det de kaller ”okkupasjon av Palestina.”  Som kristen organisasjon foretrekker de at Bibelens hjemland og kristenhetens hellige steder der skal være under islamsk kontroll ved Hamas og PLO, heller enn under det jødiske folks beskyttelse.  Blant organisasjonens nyere ideologiske grunnlagsdokumenter finner vi blant annet en forfalsket utgave av det antisemittiske smedeskriftet Kairos Palestine, hvor det ikke engang legges skjul på at det offisielle dokumentet deres er en forskjønnende gjendiktning av originalen hvor arabiske løgner og falske anklager mot Israel er blitt sminket for å tekkes et norsk publikum.
KFUK/M vil ikke boikotte PLO eller Hamas.  De tar heller ikke til orde for å boikotte Tyrkia eller Iran som okkuperer store deler av Kurdistan.  De er ikke opptatt av en rettferdig verden.  De vil kun boikotte jøder og ingen andre.  Av de mer enn 200 omstridte landområdene i verden som bidrar til konflikt mellom folk og stater, er KFUK/M utelukkende opptatt av denne ene konflikten som er deres påskudd for å angripe den jødiske staten Israel.  Dette er i seg selv en sterk indikasjon på at boikottaksjonen fra KFUK/M har et antisemittisk formål snarere enn fred mellom mennesker.
Hva er det ved Israel som gjør at KFUK/M velger en total boikott i en tid hvor de urkristne i Syria, Egypt og andre steder i den islamske verden daglig utsettes for heslige forbrytelser og er i ferd med å bli utryddet?
Man må ha både hjerte og hjerne av stein for å kunne se bort fra de folkemord som foregår i Israels nærområde og når man bare konsentrerer seg om å demonisere Israel på usant grunnlag.  Det faktum at Israel aldri i historien har begått forbrytelser som på noe vis likner det som daglig foregår i den arabiske verden, spiller ingen rolle for KFUK/M.  Det er ”jødespørsmålet” de er opptatt av å finne sin løsning på.  Vi kan ikke finne annen forklaring på en slik oppførsel enn jødehat og forakt for Bibelens ord.
Ser vi på andre boikottaktivister som streber etter medieoppmerksomhet, finner vi gjengangere som professor Gunvor Mejdell som reagerer hver gang noen prøver å samarbeide med jøder.  Hennes siste reaksjon gjaldt invitasjon av forskere til samarbeid med kolleger ved Universitetet i Oslo.
Det avisene «glemte» å fortelle oss er at hun er en gammel kjent aktivist og en støttespiller for Hamas for å få opphevet den lovlige våpenblokaden av Gaza slik at Hamas og Iran ikke behøver å smugle våpen. Slik lederne i KFUK/M misbruker den posisjon de har som representanter for 20.000 medlemmer, misbruker professor Mejdell sin betrodde akademiske stilling i jødehatets tjeneste.
Vi forventer at lederne i KFUK/M, professor Gunvor Mejdell og alle andre som hetser Israel med boikottrusler, tar sine egne ord på alvor.  Vi oppfordrer dem til umiddelbart å slutte med å bruke alle slags elektroniske og høyteknologiske hjelpemidler, som PC, mobiltelefon, iPhone, medisiner og transportmidler som har komponenter kjøpt fra israelske firma.  Dersom de har problemer med å finne ut hva de har forpliktet seg til å boikotte, skal vi gjerne stå til rådighet med nødvendig hjelp.  Du trenger bare å ha en avbitertang og vite hvor mikroprosessorene sitter, og vite hvordan du sletter programmer.  Elektrobutikker, legekontorer, flyselskaper og sykehus bør skaffe seg oversikt over alle de produktene og tjenestene de selger som har eller benytter israelske komponenter og israelsk utviklet teknologi.  Leger og sykehus bør merke medisiner, instrumenter og analysemetoder med opprinnelsesland, slik at ikke boikotterne kommer i skade for få politisk feilbehandling.
Det er dessuten på tide at boikottbevegelsen blir gjort kjent med at jøder ikke lenger dyrker appelsiner.  Appelsinene som boikottes, inkludert Jaffa-appelsinene, er hovedsakelig produsert av fattige bønder i Marokko og andre afrikanske land hvor jødene ble jaget vekk slik de sto og gikk for mange tiår siden.
Dersom KFUK/M og professor Meidell kaster sine pc-er og mobiltelefoner og i stedet kjøper en kasse appelsiner, har de handlet i pakt med sin lære.

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644