General: Hamas samarbeider (litt) med IDF

Khalil Al-Hayya (til venstre)
Khalil Al-Hayya (til venstre)

I serien «nyheter du aldri vil høre om i norske medier» bringer vi brigadegeneral Mickey Edelsteins opplysninger til Channel 10 i Israel om at det faktisk er et visst samarbeid mellom IDF (Israels forsvar) og Hamas.
Dette altså til tross for at Hamas er en terroristorganisasjon som er opprettet med det formål å utslette Israel.
«Hamas har problemer og ser at de er isolert,» sa Edelstein i samtale med innbyggere i Gaza sist mandag.
Han poengterte at lederne i Hamas, både de på politisk side, men også de militære, «gjør alt de kan nå for å holde situasjonen rolig.» Han hevdet at «Hamas-soldater har blitt hindret i å skyte mot eller avfyre sprengstoff mot IDF.»
Det er IsraelNationalNews som skriver dette.
«Hamas stopper samtlige terroristangrep mot Israel nå,» sa sjefen for Gaza-divisjonen. «Hamas har blitt politi i Gaza, men dette garanterer ikke at det vil fortsette sånn i fremtiden.»
Det er et belte på rundt hundre meter mellom Israel og Gaza som er «ingenmannsland», og hvor IDF opererer. Her forteller IDF med jevne mellomrom Hamas hvor de finner nestemann, og ber dem å holde området fredelig. Edelstein forteller at Hamas følger opp disse henvendelsene.
Men fremdeles er Hamas en terroristorganisasjon, påengterer han. «Under overflaten forbereder Hamas fremdeles sin neste konflikt med Israel,» konkluderte han.
Hamas har hatt store problemer med økonomien etter at Egypts regjering ble styrtet tidligere i år. Det muslimske broderskapet er som kjent organisasjonen som skapte Hamas.
Disse problemene har gjort at Hamas har begynt å samarbeide noe med Israel, i praksis. Blant annet kjøper de elektrisitet av Israel via de palestinske selvstyremyndighetene, og som SMA har skrevet om tidligere, har Hamas-leder Ismael Haniyeh sendt barnebarnet sitt til erkefienden for medisinsk behandling.
Men samarbeidet er ikke fordi man anser Israel som en samarbeidspartner. Snarere er det grunnet samme logikk som en viss en bruker når nøden er stor: Noe må han spise. Så han spiser fluer.
Til tross for ovenstående, fortsetter Hamas derfor å true Israel i offentligheten. De tar til orde for folkemord, og sier helt åpent ting som vi aldri vil få høre i pressen i Norge. Det kunne jo gi et annerledes bilde av konflikten enn hva mediene ønsker vi burde ha. De mener maktbalansen vil forandre seg hvis de reier å angripe sivile i store befolkningssentra som Tel Aviv og Jerusalem.
«Dere sionister har ingen plass i Palestina, vi skal jage dere fra landet vårt, og vi skal slåss mot dere i landet. Vi skal drepe dere eller jage dere når dere er underdanige. Jihad og Allahs måte er vår vei og vårt spor. Her skal vi fullbyrde vår triumf og beskytte vår muslimske nasjon,» heter det i en tale av Khalil Al-Hayya, en av de øverste lederne i terroristorganisasjonen.
En annen, ikke navngitt leder for Al-Kassam-brigadene sa at «det vil ikke bli noe gjenoppstandelse av denne islamske nasjonen med mindre den tar bort denne kreftsvulsten fra sin kropp, og starter en alvorlig operasjon. Hvis ikke, vil ikke historien ha noen barmhjertighet med dem som ga opp eller forhandlet og sa fra seg stedet hvor Allahs budbringer (profeten Muhammed) steg opp til Himmelen (området hvor Al-Aqsa-moskeen står nå), fred være med ham. Dette stedet ble stjålet av Allahs og menneskehetens bitreste fiender.»
I et direkte budskap til Israel sa samme talsmann: «Dere står overfor en dom hvor de virkelige dommerne er historien, det palestinske folk, og den islamske nasjon. Alle vil dømme dere til en avsluttende og høyst merkbar bortvisning. Dere kan ikke stoppe denne dommen, bare flykte. I dag har dere muligheten, men det er ikke sikkert det vil være slik i fremtiden.»
 

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644