Europeisk omskjæring

Shabbat shalom alle sammen,
Denne uken ble hele seks jøder tildelt Nobel-pris i henholdsvis medisin, kjemi og fysikk.  Det er dobbelt så mange som i fjor.  Det er et faktum at jøder som utgjør om lag 0,2 % av verdens befolkning har blitt tildelt godt over 20 % av Nobel-prisene.  Det er mange som bemerker dette forholdet, men selv der har NRK problemer med å anerkjenne åpent de uforholdsmessig store jødiske og israelske bidragene til vitenskapen.
Til NRK kan vi si at drivkraften bak kreativiteten hos disse jødene og de mange andre som år etter år vinner Nobel-priser ikke er penger, men en 4000-årig kulturell arv som går helt tilbake til den tiden jødene var slaver i Egypt, rømte gjennom Sinai og oppfant en forløper for det alfabet som NRK i dag benytter til antisemittisk propaganda mot Israel og jødene.  Jødene, i motsetning til NRK, fortsetter med det de alltid har vært gode til: Å hjelpe verdens befolkning med utvikling av kultur, teknologi, forskning og oppfinnelser som berger liv, helse og miljø, og forbedrer våre felles levekår.
Vi gratulerer også i år Israel og jødene med stadig nye Nobel-priser.
Og ønsker dere alle en strålende helg.
Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Europeisk omskjæring
Etter Holocaust hvor europeere samarbeidet om å utrydde over 6 millioner jøder, hvorav 1,5 millioner barn, trodde vi at drømmen om å gjøre Europa jøderent var lagt død.  Men slik ble det dessverre ikke.  Jødeforfølgelsene fortsatte umiddelbart i Øst-Europa, og da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948, satt det ennå flere hundre tusen jøder innestengt i de gamle tyske konsentrasjonsleirene.  De fikk ikke lov til å reise tilbake til sine hjemsteder.  Bare Israel ville ta imot de hjemløse jødiske flyktningene.  Det tok deretter mindre enn 20 år før også Vest-Europa så seg om etter måter å bli kvitt resten av jødene og Israel på.  Da det såkalte «palestinske folk» med god hjelp fra spesialorganene i Moskva ble oppfunnet på 1960-tallet, ble disse menneskene hensynsløst brukt som verktøy i kampen mot den jødiske staten.
De samme løgnene som en gang skulle rettferdiggjøre folkemord på jødene, brukes helt til i dag for å rettferdiggjøre ødeleggelse av jødenes eneste hjemland, Israel.  Og folk lar seg lede.  Nær 40 prosent av det norske folk har latt seg innbille at Israel okkuperer palestinsk land og behandler det palestinske folk slik nazistene behandlet jøder.  Aldri i historien har mennesker investert større ressurser for å undergrave en legitim demokratisk stat enn hva man har gjort de siste 40 år for å skade Israel.
Tross den alvorlige økonomiske krisen Europa befinner seg i med millioner av mennesker som daglig står i kø ved landenes mange suppekjøkken, har EU øremerket milliarder til terrororganisasjoner som Hamas og PLO.  Det anti-israelske Palestina-prosjektet er altså høyere prioritert av EUs ledere enn europeiske arbeideres sysselsetting og deres barns utdannelse og velferd.  Det blir ingen kutt i bekjempelsen av jødenes land.
Situasjonen i Norge er ikke så mye bedre.  Også hos oss øker antallet fattige barn, til tross for (eller kanskje på grunn av?) åtte år med venstresosialistisk regjering.  Fattige barn eller ei: Nordmenn er uten tvil de som har gitt flest milliarder til bekjempelsen av den jødiske staten.  Nå som Midtøsten og Afrika er i full jihad-krig, noe som ikke engang Aftenposten fortier, og som både den muslimske befolkningen i Norge og NAVs budsjett etter alt å dømme gir et betydelig bidrag til, håper vi at drømmen om å utrydde Israel kanskje kan legges til side.  Men vi tok feil etter Holocaust.
Anstrengelsene for å bli kvitt jødene har tatt mange former opp gjennom tidene, men det er noen trekk som går igjen.  Til akkompagnement av en stadig mer hysterisk strøm av anklager og beskyldninger om alle slags forbrytelser og umoral, opplever jødene systematiske og målrettede  inngrep for å gjøre deres tilværelse mest mulig vanskelig og uutholdelig.  Selv om det aldri sies, er hensikten åpenbart å signalisere til jødene at deres tid er omme.  Vi opplever dette nå på nøyaktig samme måte som i årene forut for Holocaust.  Den gang opplevde vi også en gradvis tilstramming av lov- og regelverk som skulle gjøre det vanskelig for jøder å leve i land som Norge.  I tråd med dette blir vi nå møtt med økende krav om å forby jødiske skikker, så som omskjæring av guttebarn og kosher slaktemetode.
Men denne bestrebelsen på å gjøre livet vanskelig for jødene begrenser seg ikke til Norge.  Det er nå blitt til en felles europeisk kampanje som fører til vedtak både i det nordiske samarbeidet og i Europarådet som ledes av Thorbjørn Jagland.  Det er ingen grunn til å regne med at Europas voksende muslimske befolkning vil bry seg om disse vedtakene.  De få jøder som er tilbake og som har en sterk tradisjon for lovlydighet, vil imidlertid måtte innse at deres tid i Europa er omme.  Thorbjørn Jagland har ikke gitt avkall på sin drøm om å bekjempe Israel.
Påstanden om at omskjæring er et overgrep motsies av det faktum at dette ”overgrepet” mangler ofre.  Det er ikke omskårne jødiske eller amerikanske menn som har klaget til Anne Lindboe og Thorbjørn Jagland.  Påtrykket kommer fra norske og europeiske venstresosialister som i likhet med deres oldeforeldre anser slike forbud for å være en mer pyntelig måte å bli kvitt jødene på enn gasskammer.
Omskjæring av guttebarn har vært praktisert i den jødiske kulturkrets i om lag 4000 år, og det er frem til i dag ingenting som tyder på at dette har vært til skade for barna eller deres liv i voksen alder.  Tvert om: Det er godt dokumentert gjennom moderne forskning at omskårne menn har færre infeksjoner, mindre kreft og mindre HIV.  Kvinner som har omskåret partner er betydelig mindre utsatt for smittsomme og alvorlige sykdommer som HIV og livmorkreft. Allerede i 2006 kom Verdens helseorganisasjon, WHO, med en klar anbefaling om omskjæring som forebyggende tiltak mot AIDS.
Påstanden om at omskjæring er et overgrep uansett kjønn er i beste fall et resultat av uvitenhet. Slik omtale av kulturelle og etniske minoriteter vekker også tanker om rasisme og diskriminering, men da bør barneombudet heller ta saken opp under innvandringsdebatten.  Vi sitter igjen med spørsmålet om hvorfor dokumenterte fakta befinner seg på den ene siden og Lindboe og Jagland med flere på den andre?
De parallelle kampanjene som pågår i Norge, Norden og Europa er så godt koordinerte at de må sees i sammenheng, ikke bare med hverandre, men også i sammenheng med de pågående europeiske bestrebelsene på å svekke Israel i landets kamp for å overleve. Midtøsten står i brann i et politisk og religiøst kaos som de europeiske stormaktene selv har et direkte ansvar for å ha både skapt og vedlikeholdt.  Det er nå åpenbart viktig for europeiske ledere å søke å vende kameralinsene bort fra deres egen feilslåtte Midtøsten-politikk.  Da viser det seg enda en gang at de velger den klassiske utveien det er å skylde på jødene.  Hensikten med de europeiske aksjonene mot jødene kan ikke være annen enn deres logiske konsekvens: At jødene fordrives fra hele det europeiske kontinent.  Det eneste europeiske land som ennå en stund kan fungere som fristed for jøder er Tsjekkia.
Tilbake står vi med spørsmålet om hvor jødene skal gjøre av seg når de samme politikerne krever at de også skal fjernes fra sitt eldgamle fedreland og stues sammen i en getto på Middelhavskysten.  Hvor går ferden derfra, Anne Lindboe og Thorbjørn Jagland?

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644