Bevisst usant

Børtveit har stilt et spørsmål til journalisten Thomas Vermes i www.abcnyheter.no vedrørende en formulering i en artikkel hvor Vermes skriver: «Regjeringen vil forbeholde de nye boligene som skal reises utenfor grensene Israel fikk godkjent i 1967, for jøder. Det kunngjorde det israelske boligdepartementet i dag ifølge avisa Jerusalem Post.»
Vermes nekter å forklare hva han mener med uttrykket « grensene Israel fikk godkjent i 1967,» idet han viser til at hans oppgave er å «[drive] med nyhetsproduksjon.»  Thomas Vermes har i mange år produsert «nyheter,» ikke minst da han var journalist i Klassekampen.  «Nyheter» han produserer ligger, som i dette tilfellet, godt innenfor definisjonen av desinformasjon hvor poenget er å villede lesere gjennom å legge feilaktige detaljopplysninger inn i tekster som tilsynelatende har en troverdig kilde (i dette tilfellet et oppslag i The Jerusalem Post) og som på den måten blir «forvandlet til fakta.»
Det står ingenting i artikkelen i The Jerusalem Post som dekker påstanden fra Vermes om godkjenning av grenser i 1967, noe som heller ikke fant sted.  I 1967 var Israel det eneste landet i verden som ikke hadde grenser.  Jerusalem Post omtaler derfor overhode ikke grenser, men taler, helt korrekt, om «the pre-1967 lines» som er demarkasjonslinjene for våpenhvilen fra 1949.
Denne måten å forfalske historisk fremstilling av den israelsk-arabiske konflikten på er i dag alminnelig, noe man finner betenkelige eksempler på i den pågående programserien i NRK om «fredsprosessenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: