Er fascismen her igjen?

Shabbat shalom alle sammen.
Onsdag denne uken feiret Israel sin 65-årsdag.  Blant de mange gode talere som markerte dagen, merket vi oss spesielt forsvarsminister Moshe Ya’alon som tok for seg de store utfordringene Israel står overfor i en tid hvor Midtøsten er i opprør og Vesten er mest opptatt av å finne løsning på sin alvorlige økonomiske krise.  Israel må være klar til å forsvare seg både mot nære og fjerne fiender, sa han samtidig som han rakte ut en hånd for fred med naboene.
Både Ya’alon og andre israelske ledere oppmuntret den arabiske verden til fred og oppfordret særskilt Palestina-araberne til å velge fredens vei frem for terror som mest skader dem selv.
Denne fredelige og rolige tonen i talene for dagen sto i sterk kontrast til de alvorlige trusler om utslettelse av Israel som stadig kommer fra Hamas, Hizbollah og Iran. Stemningen i Israel står også i kontrast til de arabiske naboene som i kjent stil skjøt raketter mot Eilat og danset og delte ut kaker i gatene i gatene i Gaza i glede over terroren i Boston.  I Egypt brukte Al-Tahrir TV tid på å intervjue den egyptiske salafisten Murgan Salem som forsikret i Allahs navn at angrepet i Boston er ment som et budskap til de vantro og at flere slike angrep er i vente, især i Frankrike.  Vestlige medier på sin side bruker mye energi på å bortforklare de tsjetsjenske jihadistenes hensikt med terrorangrepet i Boston.  De har allerede glemt terroren i Beslan.
Hvor alvorlig forvirringen i vårt samfunn er blitt ser godt illustrert i TV-Norges underholdningsprogram som oppmuntret norske jenter til å konvertere til islam for å få billetter til Justin Biebers konsert!
Vi ønsker dere alle en god helg!
Fra oss i SMA-redaksjonen

*****

Er fascismen her igjen?
Arbeidets dag, 1. mai, står for døren og oppskriften på «et vellykket demonstrasjonstog» har de norske jøder for lengst lært å kjenne.  På samme vis, og antakelig av samme grunn, som kirkelige organer har skapt en langvarig tradisjon med å oppvigle til pogromer mot jødene under påskefeiringen, har LO etablert sin egen alternative jødepogrom den 1. mai.  Vi går ut fra at hele tankegangen bak dette ideologiske surrogatet skyldes at organisasjonene ikke lenger makter å mobilisere et tilstrekkelig stort ”proletariat” (se video) til kamp for arbeidsfolks rettigheter, og søker hjelp fra det mest vulgære element i sine rekker.  På samme måte som i fjor er det et negativt budskap om boikott som også i år står på dagsorden.  Før krigen ble det satt plakater på jødiske butikker i Norge med slagord som: Palestina kaller, jøder tåles ikke i Norge.  Nå går LO med paroler som forteller at jøder heller ikke tåles i Palestina: Støtt staten Palestina – boikott Israel.  Dette er ikke et tilfeldig sidesprang fra LOs ledelse.  Det er en vedtatt politikk som har bredd seg gjennom hele organisasjonen og som helt eksplisitt vil erstatte Israel med ”staten Palestina.”

I tillegg til det vanlige slagordet om å «boikotte varer fra okkuperte områder,» tar nå LO i sitt opplegg for 1. mai-markeringen steget fullt ut og proklamerer at ”Israelske myndigheter fortsetter sin okkupasjon av Palestina, med stadig nye og ulovlige bosettinger og daglig trakassering av palestinerne.”  Det dreier seg ikke lenger om støtte til den politiske venstresiden i Israel.  Nå er LOs støtte overført til dem som vil utslette den jødiske staten, og LO går grundig til verks: ”Norge må ta initiativ til en økonomisk boikott av Israel og der salg og kjøp av våpen med Israel opphører. Oljefondet må ikke investere i israelske virksomheter. Vi støtter aksjoner mot norske firma som tjener penger på Israels ulovlige virksomhet. Forbindelsen med fagbevegelsen Histadrut må brytes så lenge organisasjonen støtter Israels okkupasjon og undertrykking av palestinere.”
LO avviser dermed at Israel er en lovlig demokratisk medlemsstat i FN som etter FN-pakten har rett til å forsvare seg, og LO legger skylden for krig i Midtøsten på Israel dersom landet forsvarer seg mot atomangrep fra Iran: «En mulig iransk atombombe brukes av Israel som en begrunnelse for et militært angrep. Skjer det, kan det bety ny krig i Midtøsten,» sier LO.  Jødene er vant med å bli beskyldt for alle verdens ulykker.  De har fått skylden for alt fra svartedauden til verdenskrigene og Holocaust.  Det er i den tradisjonen LO nå legger skylden for den islamske krigføringen mot den jødiske staten på Israel.  Uttrykt i klartekst forlanger LO nøyaktig det samme som Irans ledere: Alt som forbindes med Israel skal boikottes og ulovliggjøres.  Vi frykter at Auschwitz igjen kan vise seg å bli det eneste sted jøder tåles, og at det er helt i tråd med LOs oppfatning.
Vi har en nyhet å meddele LO: Krigen i Midtøsten er allerede i full gang.  Den er igangsatt av de arabiske regimene selv, både med og uten iransk støtte, og uten noen form for jødisk medvirkning.  Muslimene dreper hverandre daglig i Gaza, Egypt, Libya, Syria, Irak og Iran hvor blind vold og massedrap er befolknings daglige skjebne, helt uavhengig av jødene.  Den sannheten LO fortier og tilslører med sin antisemittiske propaganda er at Norge er en langt mer aktiv deltaker i og årsak til krigen i Midtøsten enn Israel.  Men også Norge har rett til å forsvare seg mot angrep av ethvert slag selv om LO synes å ville mene det motsatte. Hva er LOs motiv for å gjenopplive antisemittiske løgner?
Det norske samfunnet sliter ennå med oppgjøret etter det forrige Holocaust, mens LO er i ferd med å fyre opp under Irans plan om det neste.  Avisen Dagens Næringsliv (17.4.2013, side 50) har ved flere anledninger påpekt at Henie Onstad-museet besitter et Matisse-maleri som ble stjålet av nazistene fra en jødisk familie i Frankrike under krigen.  Tross mange henvendelser nekter fortsatt museet å gjøre opp for seg.  Dette forteller noe om den atmosfæren som ble skapt i Norge.  Den ensidig demoniserende mediedekningen om jødene og Israel bærer, i likhet med den antisemittiske propagandaen som nå strømmer ut fra LO-kontorene, frukt i form av rettferdiggjørelse av det jødehatet som Holocaust-senteret påviste i fjor.  Når LO marsjerer taktfast med paroler mot den jødiske staten Israel og anklager landet for å stå bak en krig det ikke har noe med å gjøre, velger vi å plassere LO på tiltalebenken når skylden for verdens ulykker en dag skal plasseres.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: