Bydel Grorud vil boikotte Israel

 

Grorud håper nok på at ingen får Altzheimer i bydelen. For da måtte man nyttiggjøre seg israelsk forskning på området.
Grorud håper nok på at ingen får Altzheimer i bydelen. For da måtte man nyttiggjøre seg israelsk forskning på området.

Osloby.no skriver om bydel Grorud, som vil boikotte Israel.
Forslaget kom ikke overraskende fra Rødt, som med sin ene representant i bydelsutvalget ønsker å gjøre verden til en mer, om ikke rettferdig, så i hvert fall mindre demokratisk. For ved å boikotte regionens eneste demokratiske stat bidrar sosialistene til en utvikling i retning fra demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet, og til udemokratiske og muslimske religiøse spilleregler, knebling av meningsmotstandere, med all den vold som følger med.

Ja, vedtok bydel Grorud. Nei, mener bydelsdirektøren og byrådet. Onsdag stemmer bystyret om saken.
18. september vedtok bydelsutvalget i Grorud en boikott av Israel, etter et forslag fremmet av Rødt. De oppfordret bydelens tjenestesteder og administrasjon om ikke å kjøpe varer produsert i Israel og på israelske bosetninger i Palestina.
Forslaget ble vedtatt mot én stemme fra Arbeiderpartiet, to fra Høyre og to fra Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet har åtte representanter, Høyre har to, Frp har to, Rødt har én, SV har én. I tillegg er det én uavhengig representant.

– BOIKOTT DEMORATIENE, FÅ FRED OG FRIHET
Logikken går ikke opp.  For i Rødts øyne er boikott av Israel det samme som «fred og frihet». Vi kunne føye til: – slik vi ser i hele den muslimske verden som ikke grenser til Israel. Selvsagt ironisk, for også Rødt vet at der araberne selv styrer, blir det det motsatte, nemlig ufred og tvang. Uhygge og ufred. Uro og spetakkel.

«Ved å boikotte israelske varer vil en sende en tydelig beskjed til de israelske makthaverne: Israel må trekke seg ut av de palestinske områdene og sørge for grunnleggende menneskerettigheter for det palestinske folket. En boikott vil ramme Israel økonomisk, men først og fremst viser vi israelske styresmakter at vi støtter det palestinske folkets rett til fred og frihet», heter det i vedtaket.

MOT FOLKERETTEN
Det er nå andre gang Rødt forsøker seg. Bystyret vedtok i 2009 at bydeler ikke kan boikotte stater, ettersom saken er av utenrikspolitisk karakter. Saken har også vært oppe i Finanskomiteen. Der ble det konkludert med at en boikott av israelske varer i forbindelse med offentlige anskaffelser er i strid med norske folerettslige forpliktelser.
AP støttet ikke forslaget den gang, men «viste forståelse.» SV derimot, stemte for boikott.
Osloby.no: Bydel Grorud vil boikotte Israel, men byrådet sier neiStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: