Benjamin Netanyahu om det palestinske FN-initiativ

Erklæring fra statsminister Benjamin Netanyahu om det palestinske FN-initiativ:
Ingen av de livsviktige interessene for fred er dekket av den resolusjonen som vil bli lagt frem for Hovedforsamlingen i dag, og det er årsaken til at Israel ikke kan godta den.
Statsminister Netanyahu kom i dag, torsdag 29. november 2012 med følgende erklæring ved Menachem Begin Heritage Center in Jerusalem:

Israel er beredt til å leve i fred med en palestinsk stat, men for at freden skal være varig, må Israels sikkerhet beskyttes.  Palestinerne må anerkjenne den jødiske staten og de må være beredt til å avslutte konflikten med Israel endelig og fullstendig.
Ingen av disse livsviktige interessene, – disse vitale interessene for fred, – ingen av dem fremkommer i den resolusjonen som vil bli fremlagt for Hovedforsamlingen i dag, og det er årsaken til at Israel ikke kan godta den.
Den eneste måten å oppnå fred på er gjennom avtaler som partene selv har kommet frem til direkte gjennom gyldige forhandlinger dem selv imellom, og ikke gjennom FN-resolusjoner som fullstendig ser bort fra Israels vitale sikkerhet og nasjonale interesser.  Og fordi denne resolusjonen er så ensidig, fremmer den ikke freden, men skyver den tilbake.
Når det gjelder det jødiske folks rett til dette landet har jeg et enkelt budskap til de mennesker som er samlet i Hovedforsamlingen i dag: Intet vedtak i FN kan bryte det 4000 år gamle båndet mellom Israels folk og landet Israel.

Israelsk UDStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: