Antisemittisme – men ingen antisemitter

Aksjon mot sikkerhetsgjerdet er antisemittismeArrangøren av The Oslo Wall har satt opp en konstruksjon ved kirkeveggen ved Jacob kirke ved Akerselva. Arrangementet er i sin natur antisemittisk av flere grunner.
For det første søker arrangementet å delegitimere Israels forsvar mot terrorisme. Israels UD skriver på en informasjonsside om gjerdet følgende, som alene burde være nok til å overbevise. Man ville være enig i utsagnet dersom man virkelig ønsket sikkerhet for jøder.
Å redde liv kommer alltid først.
– Før hva da?
Definitivt før ønsket om en bekymringsløs hverdag for arabiske næringsdrivende som har behov for å krysse barrieren. Før behovet for å bevege seg som man ønsker. Og særlig før behovet for nordmenn har til å mene noe om saken. Og før en rekke andre hensyn. Liv kommer alltid først.
For det andre sprer arrangementet løgner. En sak er hva de skriver på nettsiden. En annen sak er hva de setter opp på kirkeveggen (og får lov til å gjøre det!)
Pågående forbrytelse?Pågående forbrytelse å beskytte seg med et gjerde mot selvmordsbombere? Det har aldri vært en forbrytelse, og blir det aldri. Å hevde dette er løgn.
Urett?

Er sikkerhetsgjerdet en urett? Moralsk, juridisk? At du mener det, jeg mener det, Haag-domstolen mener det – blir det en urett av den grunn? Haag-domstolen har ingen jurisdiksjon i Israel. Man viser ofte til en dom her, men disse dommerne vet godt at de ikke har noen rett til å dømme Israel, og det var derfor kun en veiledning. Ikke til Israel, men til FN.

Hvem ble fordrevet av hvem?Her kunne man skrevet en masse. Da araberne angrep Israel i 1948 flyktet en masse arabere. Årsaken var at de arabiske angriperne ba dem forlate området mens de utslettet Israel. Israel på sin side ba dem bli. De ble ikke tatt imot i sine egne land, og ble derfor flyktninger i sine egne land. Men det fortelles ingen ting om at det flyktet flere jøder den motsatte veien – ikke fordi deres ledere ba dem, men fordi araberne behandlet dem dårlig og jaget dem. Hva med disse? Er ikke dette urett? I tiden som har gått har de jødiske flyktningene blitt tatt imot i Israel, og de er integrerte og har det bra. De arabiske flyktningene har fått barn og barnebarn, og det har kommet utallige tilflyttere til, – så i dag er de opprinnelig 650.000 blitt flere millioner. Les mer om hvorfor et slikt utsagn er løgn her…

Videre – hvorfor kaller arrangøren gjerdet en «mur?» 97 % av gjerdet er IKKE mur, men et gjerde. Hele konstruksjonen er midlertidig, lett, og er ikke en grense. Som Israel uttrykker det:

Had there been no terrorism, Israel would not have been compelled to build a fence to protect its citizens.  Hadde det ikke vært noen terrorisme, så hadde ikke Israel vært tvunget til å bygge et gjerde for å beskytte sine innbyggere.

Hadde ikke vært tvunget – tygg litt på den.

Israel ønsker intet gjerde. Men araberne tvinger dem til å bygge et.

Motarbeider du Israels forsvar mot terrorisme, sier det seg selv at du har antisemittiske holdninger. Vi har mennesker som deltar på arrangementet, samtidig som de hevder de ikke er antisemitter.

Deltar du i krig for Norge i Afghanistan, så er du soldat. Og det selv om politikere kaller deg noe annet. Det er vanskelig å se argumenter for at mennesker som deler synspunktene som tilkjennegis på The Oslo Wall og deres plakater og deres nettside, ikke ser hvilke følger deres anbefalinger ville ha for israelerne, for å si det diplomatisk. Vi lever i 2014, med TV og alt.

Dessverre er det slik at antisemittismen utøves av noen. Norge har lang tradisjon for ikke å ha én eneste antisemitt. Det underlige er at jøder flytter fra landet, at jøder ikke lenger tør å gå med kippah eller Davidsstjerne. Og at landet har ry på seg, i Israel og andre steder, for å være ett av de verste.

 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: