Anti-israelsk lege nektet adgang til Gaza for livstid

Mads Gilbert
Mads Gilbert

Mens mediene i Norge fremstiller den sterkt anti-israelske og dermed anti-jødiske aktivisten Mads Gilbert som et offer for israelsk arroganse, er det verdt noen minutter å se på saken også fra andre siden.
Fakta i saken er antagelig at den norske legen Mads Gilbert, som i en årrekke har reist til Gaza for å etter eget utsagn å arbeide for Palestina-arabere som blir såret i krig mot Israel, nå har blitt nektet innreise til Israel. Den norske ambassaden i Israel har fått opplysninger om at årsaken har med sikkerhet å gjøre. Sett fra et israelsk synspunkt kan det være greit å utestenge en person som har sterkt antijødiske holdninger, og som reiser til Gaza hver gang Israel må forsvare seg, og bruker all sin medisinske tyngde til å sverte den angrepne part i saken, nemlig Israel.
Det er grunn til å tro at han absolutt ikke hadde blitt nektet adgang dersom han hadde gjort jobben sin, nemlig å utøve sin legegjerning. Israel bidrar selv med medisinsk personell og ønsker å redde flest mulig uskyldige. Men slik han opererer, er legegjerningen en innfallsport for politisk agitasjon som i hans tilfelle går over i støtte til terrorister.
Som motvekt til den norske fremstillingen av «helten» bringer vi her Arutz Shevas artikkel om saken. Som vi ser har nyheten og personen en helt annen valør.

Anti-israelsk lege nektet adgang til Gaza for livstid
Israel viser til sikkerheten når de nekter Mads Gilbert adgang. Legen var på et sykehus hvor Hamas hadde skjulested under en operasjon. Han var også medforfatter av et antisemittisk åpent brev.
Mads Gilbert, en norsk lege med lang merittliste som anti-Israel aktivist, har av Israel blitt nektet adgang til Gaza for resten av livet, av sikkerhetsgrunner. Dette skjer etter at han i nesten 30 år har frekventert terroristenes oppholdssteder.
Gilbert fortalte det norske NRK at han arbeidet på Shifa-sykehuset i Gaza under Operation Protective Edge i sommer. Dette sykehuset ble brukt som skjulested for terroristorganisasjonen Hamas’ toppledere.
Da han prøvde å komme tilbake til Gaza i oktober for å «følge opp pasienter» og delta i forskjellige prosjekter på sykehuset, ble han stoppet, sier han.
«Jeg ble bedt av norske myndigheter om å dra ned og fortsette å arbeide i Gaza. Da vi ankom Erez-overgangen, sa de israelske soldatene at jeg ikke kunne dra til Gaza. Jeg var nødt til å dra tilbake til Norge,» sa Gilbert til norske aviser.
Ifølge artikkelen skal Norges ambassade i Tel Aviv ha søkt omgjøring av vedtaket i Gilberts tilfelle, og han sier at han vurderer andre løsninger, som å dra til Gaza via Egypt.
Legen var en av medforfatterne i et anti-Israelsk «Åpent brev til folket i Gaza» som ble offentliggjort i juli i det medisinske fagtidsskriftet The Lancet. Brevet skapte en mengde protester, spesielt etter at det kom frem at to av de fremste forfatterne, dr. Swee Ang Chai og dr. Paola Manduca, tidligere hadde offentliggjort en antisemittisk video av den hvite overopphøyde David Duke.
Den britiske spaltisten Melanie Philips har tidligere lagt merke til Gilbert og notert seg at han «er åpenbart ikke bare en vanlig lege. Han er en politisk aktivist og medlem av det norske maoist-partiet «Rødt». Ikke bare er han usedvanlig fiendtlig innstilt til Israel, og har i mange år vært aktivist i den palestinske «solidaritets»-bevegelsen, men han uttrykte også sympati for 9/11-angrepene.»

 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: