Virkelighetsflukt som offisiell politikk

En historisk dom ble nylig avsagt i New York, hvor ofrene etter en rekke terrorangrep utført av de palestinske selvstyremyndighetene ble tilkjent erstatning.  PLO-regimet ble funnet skyldig og ofrene, hvorav mange var amerikanske statsborgere er tilkjent erstatning på til sammen 218 millioner dollar eller 1,6 milliarder kroner.  Det tilsvarer to ganger det norske årstilskuddet til PLO-regimet.
Aftenposten har omtalt saken, men synes ikke å begripe at man kan tilkjenne ofrene erstatning for «gamle terrorangrep.»  Det Aftenposten og andre norske medier heller ikke forstår er at dette er en test på hva PLO-regimet og dets støttespillere vil ha i vente.  For det har samlet seg opp ganske mange slike mulige rettskrav gjennom årene.  Det spørsmålet norske myndigheter må stille seg er hvorvidt de som mangeårig finansiell støttespiller for PLO-regimet og dets terrorvirksomhet vil føle seg forpliktet til å være med og dekke de erstatningskravene som nå kan forventes å komme.  Norsk støtte til palestinsk terrorvirksomhet har vært en kjent del av Utenriksdepartementets virksomhet i mange år.  Nå får vi se om Regjeringen vil anse seg forpliktet til å erstatte de skadene den har vært med på å forvolde.  Det samme gjelder frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen som hvert år har støttet det palestinske terror-regimets angrep på det jødiske samfunnet i Israel med store millionbeløp.
De islamske terrorangrepene mot jøder i Europa har blitt møtt med klar fordømmelse fra flere europeiske ledere.  Talene til Frankrikes statsminister Manuel Valls, og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, vitner om at man erkjenner alvoret ved dagens antisemittisme som preger Europa.  Det er interessant å merke seg at EU-byråkratene, som er blant de ivrigste støttespillerne for PLOs terror mot jødene i Israel, nå står samlet for å bekjempe den samme terror som retter seg mot EUs jødiske borgere.  Men det er enda et stykke igjen til disse folkene forstår at terrorens formål også omfatter dem selv.  Fra norsk side har reaksjonen på den anti-jødiske terroren vært heller lunken.  Det viktigste budskapet vi hører fra våre politiske ledere er at ”dette har ingenting med islam å gjøre.”  Men her tar de alle sammen feil.  Det er dette som er islam, – innbefattet mullah Krekar.  Den historiske reformasjonen av islam som etterlyses, er i dag i full gang med Den islamske staten IS og det globale kalifatet.  Det er dit utviklingen går for islams del.
I Norge luller man seg inn i forestillinger om at bare man slår ring om de passive muslimene, vil de aktive jihadistene forsvinne.  Det er en farlig illusjon.  Vi så et grelt eksempel på denne forvirringen i forbindelse med den såkalte fredsringen rundt en synagoge i Oslo.  Ifølge mediene skulle det bli en enorm oppslutning om tiltaket fra det islamske miljøet i Norge som ville strømme til arrangementet fra alle kanter.  Det mediene unnlot å fortelle var at dette stuntet tiltrakk seg om lag 20 muslimer, ca. 30 jøder og et par hundre andre nordmenn som kom for å vise solidaritet.  Mange av de fremmøtte var kristne venner av Israel som gjerne støtter jødene.  At hele arrangementet var en fiasko i forhold til de oppblåste forventningene, var det bare mediene som greide å skjule.
Det som var mer iøynefallende mens dette pågikk, var den anti-israelske kampanjen som ble ført i NRK og Dagbladet, hvor de gamle løgnene ble gjentatt om at norsk krigsmateriell ble brukt mot sivile i Gaza, om ulovlig okkupasjon og blokade.  De som er ansvarlige for denne villedende propagandaen er fullt klar over at det nettopp er slike løgner som til stadighet fremsettes av Mette Nord, Leder av Fagforbundet og Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, som skaper slike antisemittiske holdninger som gjør livet vanskelig for jøder i Norge.  Ingen av dem kommenterer at det er deres palestinske samarbeidspartnere som hindrer gjenoppbygging av Gaza og at de nå er dømt for terror og drap.  De er kun opptatte av å gjenta sine demoniserende anklager og løgner om Israel.
Norsk Folkehjelp er blant de norske organisasjoner som innkasserer de største millionbeløpene som brukes til å undergrave Israels omdømme og legitimitet.  Det er ingen tvil om at denne organisasjonen er blant de fremste bidragsytere til utbredelsen av jødehat i Norge.  På tross av det engasjementet Norsk Folkehjelp har i Midtøsten, er det likevel vår konklusjon at deres ensidige demonisering av Israel, skader jødene her i landet mye mer enn den skader jødene i Israel.
Den største utfordring jødene står foran i dag er den iranske atomtrusselen som knapt omtales i Norge.  Ingen islamske stater er så åpent antisemittiske som Iran og ingen er mer tydelig på at målet er utryddelse av staten Israel.  I årevis har USA og EU forsøkt å forhandle med det iranske regimet om å avslutte landets atomvåpenprogram.  Forhandlingene har vært mislykket og er i realiteten oppgitt.  Den realpolitiske situasjonen er at USA aksepterer Iran som atommakt og landets uttalte mål om å utslette Israel.
Det spillet som nå pågår i full offentlighet i USA er at President Obama med makt forsøker å hindre statsminister Netanyahu i å fortelle sannheten om Iran til den amerikanske Kongressen i neste måned før avtalen er ferdig undertegnet.
Spørsmålet er hvorvidt president Obama helt bevisst ofrer jødenes sikkerhet og Israels eksistens for med iransk hjelp å få fremgang i sin krig mot ISIL.  For jødene spiller det liten rolle om de blir utslettet på den ene eller andre måten.  Dette forstår statsminister Netanyahu, og det er dette han vil snakke med den amerikanske Kongressen om.
I skyggen av dette dramaet later norske myndigheter som om de er helt uberørt av utviklingen.  Utenriksminister Brende får overdådig skryt av sin amerikanske kollega for sin vilje til å bla opp stadig mer penger til palestinerne.
Det store spørsmålet blir om han vil være like villig til å bla opp erstatning til ofrene for den terrorvirksomhet han har bidratt finansielt til når det spørsmålet blir aktuelt.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: