Mye antisemittisme på universiteter i USA

Fra en anti-Israel demonstrasjon i Texas, USA
Fra en anti-Israel demonstrasjon i Texas, USA

Ikke bare i Europa merker jødene nå økt fiendtlighet. En undersøkelse viser at også USA er kraftig befengt med denne sykdommen.
Vi har lenge skrevet om europeerne, som til tross for sin betente fortid med hundreår med direkte pogromer i mange land, en diskriminerende lovgivning, og det store, tragiske forsøket på å utrydde dette folket ved å gå systematisk til verks, og alle statene som til tross at de var i krig med eller ufrivillig underlagt nazistene, hjalp til administrativt ved å gå morderne til hånde.
Og det må vi fortsette med. Europa blir bare verre og verre. Symbiosen som ble mulig ved EU og Schengen, og ideen om at Europa skal frelse de nødstedte i Midtøsten, har virket som en katalysator på antisemittismen i vår verdensdel. Europeernes antisemittisme gjennom mange århundrer, en sykdom som kom inn i den kristelige verden ganske kort tid etter Jesu død, finner og vinner gjenklang i arabernes kulturelt og ideologisk funderte jødehat.
MER ENN HALVPARTEN OPPLEVER ANTISEMITTISME
Men en undersøkelse gjort på 55 universiteter over hele USA nylig, viser at mer enn halvparten av alle jøder har opplevd antisemittisme selv. Altså hat og diskriminering fordi de er jødiske.
MEST HAT FRA ADMINISTRASJONEN SELV
Totalt 54 % av de spurte (1157 personer) har opplevd antisemittisme, enten fra andre studenter (29 %), i studentforeninger (10 %), i klassen (6 %), i studentunionen (4 %), fra den akademiske administrasjonen (38,3 %), eller i andre sammenhenger (10 %)
FLERE KVINNER ENN MENN
Brutt ned på detaljnivå viser undersøkelsen at så mye som 59 % av kvinnelige jøder opplever selv å bli utsatt for antisemittisme, mens 51 % av den mannlige delen av de spurte meldte om slike hendelser.
GEOGRAFISKE FORSKJELLER
De største forskjellene gjelder imidlertid geografisk plassering. Også type universitet har mye å si. 70 % av studentene i offentlige universiteter i sørlige deler av USA opplever antisemittisme, mens bare 48 % sier det samme i private skoler i de samme områdene. I Midtvesten er tallene 65 % i de offentlige mot 45 % i de private universitetene. I vest er tallene 60 % i offentlige, og 44 % i private. Reiser man til nordøst i USA er trenden motsatt: 56 % av studentene i private universiteter har opplevd antisemittisme, mens 50 % har opplevd det i offentlige.
Det var ingen stor forskjell mellom dem som var åpen om at de var jødiske og dem som tiet om det, eller mellom religiøse eller ikke-religiøse jøder. Alle hadde lignende opplevelser.
Kun 8 % av de spurte hadde ytre, synlige tegn på at de var jødiske, så som klesdrakt, hårfrisyre etc. Det var ingen forskjell på dem som rapporterte at de hadde vært utsatt for antisemittisme som hadde slike synlige kjennetegn, og dem som ikke hadde det.
IsraelNationalNewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: