Vårt Land: Dommedagsprofeti? Lucifer?

Helge Simonnes, sjefredaktør og administrerende direktør for avisen Vårt Land.
Helge Simonnes, sjefredaktør og administrerende direktør for avisen Vårt Land.

Oppdatert (se nederst i artikkelen).
Det er lov å undres når en av Norges største kristelige aviser ordlegger seg slik. Har Israels statsminister plutselig blitt «profet»? En som profeterer «dommedag»? Har Iran noe med Bibelens beretning om Lucifer å gjøre, eller har Benjamin Netanyahu nevnt noe om at Iran er Lucifer? Har talsrøret for store deler av norsk kristenhet fått en unge som får boltre seg på forsiden? Eller er det bare et utslag av en gjennomgripende mangel på respekt for regjeringen i landet, mangel på respekt for den trussel som 7 millioner israelere faktisk står overfor? Litt sånn «stakkars deg, gamle redde mann, vi vet bedre»?

Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte
Hvis Iran får atombomb vil det true ikke bare Israel, men også Italia, Europa og hele verden, mener Israels statsminister

sraels[sic] statsminister Benjamin Netanyahu har kommet til Roma for å møte paven. Men først raste han mot sin Lucifer: Iran.

– Jeg vil gjerne få fordrive alle illusjoner: Iran vil bygge en atombombe. Det vil derfor ikke bare true Israel, men også Italia, Europa og hele verden, sa han da han tente lys i Romas største synagoge.
Vårt Land, forsiden

Aha. De kopierte alt fra NTB (her fra NRK), men fikk ikke med navnet på staten det gjalt. Vi mangler vel ord, egentlig….
03.12 kl 17:00: NRK har endret sin tittel og ingress etter henvendelse på mail (har ikke fått noe svar, derfor uvisst hva som er årsaken, men det er naturlig å tenke at det er en sammenheng.)
Fra
Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte
Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kommet til Roma for å møte paven. Men først raste han mot sin Lucifer: Iran.
Til
Netanyahu med dystre spådommer før pavemøte
Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kommet til Roma for å møte paven. Men først raste han mot sin fiende: Iran.

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644