Terrortrussel og hjernevask

Shabbat shalom alle sammen
Når det nå nærmer seg 200-års-jubileet for Riksforsamlingen på Eidsvoll, og Norge skal pusses opp i sin fineste stas, med nymalt Eidsvollsbygning og monument over Christian Fredrik, har også eiendomsinvestor Christian Ringnes meldt seg med sine visjoner om å pynte opp Ekebergåsen med en park fylt med kvinneskulpturer, noe som kanskje ville trekke publikum til stedet.  Nå er imidlertid prosjektets grunntanke avslørt: Ringnes vil også restaurere ruinene av monumentet som nazistene bygde der under krigen, og hvor både Goebbels og Himmler lot seg feireDet ligger i kortene at dette igjen vil bli et nazistisk kultsted i Norge.  Bit for bit søker man å restaurere minnene om nazistenes tilstedeværelse i Norge.  Slik var det med Quislings Villa Gimle hvor mange millioner skattekroner ble brukt på å gjenoppbygge fru Quislings smykkelager, og hvor ”hirdsalens” dekorasjoner på ny skal inspirere dem som har legning for slikt.  Det skaper forvirring hos dem som prøver å finne grenser mellom det sinnssyke og det moralske.
Vi ønsker dere en god helg
Fra oss i SMA-redaksjonen

******

 
Terrortrussel og hjernevask
Vi har fått et nytt byråkrati som skal overvåke terrortrusselen i Norge.  Nå skal politiets sikkerhetstjeneste, PST, og forsvarets etterretningstjeneste faktisk samarbeide om å holde oss underrettet om farene.  Den største trusselen sies å komme fra ekstreme islamister, men mye energi brukes også på å kartlegge høyre-ekstreme miljøer.  Dette høres vel og bra ut.  Mediene kan fortelle at PST endog har rekruttert en venstre-ekstrem person for ikke bare å overvåke det høyre-ekstreme miljøet, men også for å opprette det, slik at PST skal ha noe mer å skrive rapport om enn sine egne mislykkede forsøk på å verve islamister.
Vi skal ikke se bort fra at alle disse intrigene som mest minner om en såpeopera fra Oslos bakgater, kan gi myndighetene innsikt i noe som truer det norske samfunnet, men vi velger å tvile.  For de gjenværende jødene i Norge er det vi hører egentlig ganske dårlige nyheter.  Man satser på pest for å hindre spredning av kolera og glemmer at de begge er like dødelige.  Det er fortsatt et poeng å ha mulige reisemål i tankene.
Det er ikke lenger en enkel sak å avgjøre hva som er sannhet og hva som er propaganda og løgn i det vi får høre gjennom mediene.  At muslimer ber seg fritatt fra å gå på besøk i synagoger, har vi forståelse for.  Hvorfor skulle de tvinges til å besøke noen som de avskyr og anklager for ikke å ville dem vel?  Noen imamer tror at det er jødenes skyld at de får dårlig dekning i våre medier.  Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam? spør imamen og styreformannen i Norges største moské.  Det er ”fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene – det er det som ødelegger,” svarer han med største selvfølgelighet.  Det er nesten som å høre Johan Galtung.
Det er et tankekors at man kan hevde at det er jøder som står bak all den antisemittiske propagandaen og grunnløse kritikken av jødenes hjemland Israel som fremføres i norske medier, men dette paradokset er strengt tatt ikke mer ufattelig enn våre sikkerhetsmyndigheters tro på at man kan bekjempe høyre-ekstremister ved hjelp av venstre-ekstremister.  Det er alt sammen produkt av den ideologiske forvirring i samfunnet vårt som er skapt gjennom årtiers vedvarende propaganda og hjernevask.  For et par år siden fikk vi se et underholdningsprogram i NRK som faktisk het ”Hjernevask.”  Det avslørte hvordan akademiske institusjoner innretter sine bevilgninger mot arbeidet for å ”dekonstruere” (det vil si ”rive ned”) omtrent alt hva vi har av kulturelle fellesverdier i samfunnet vårt, inkludert språket.  Er det ingen som husker at slagordet om å ”rive ned det bestående” var selve kjernen i det marxist-leninistiske aksjonsprogram fra 1968?
I dag kan vi observere resultater av denne politikken.  Det er skremmende paralleller og koplinger mellom NRKs indoktrineringsprosjekter og slike ytringer som kommer fra moskeene og Islamsk Råd. Både i NRK og hos imamene ser vi at sannhet og løgn bytter plass.
Et eksempel på hvor langt denne utviklingen har kommet ser vi i NRKs visning av Oliver Stones sterkt anti-amerikanske program om USAs skjulte historie, som gjennom 10 lange episoder gir et kraftig forvrengt historisk bilde av amerikanske presidenter og deres politikk.  Dette falskneriet føyer seg inn i forfatterens lange serie av perverterte løgner om historiske personer og hendelser, inkludert hans hyllest til kommunistiske diktatorer og folkemordere, hans antisemittisme og narkotikamisbruk.
Men NRKs ledelse har ingen betenkeligheter med å bruke Oliver Stone til indoktrinering av det norske folk uten å presentere så mye som en setning med motforestillinger og bakgrunnsinformasjon.  Hele dette programinnslaget er eksempel på hvor selvsikre de er blitt på ytterste venstrefløy i våre medier: Det finnes ingen i NRK eller andre riksmedier som tør åpne munnen i protest.
NRK som i mer enn 40 år har levert ensidig og demoniserende propaganda mot Israel og landets jødiske innbyggere, retter nå enda tydeligere fingeren mot USA og oppgaven med å omskrive verdenshistorien.  Programmene blir sendt uten forklarende kommentarer eller debatt hverken før eller etter sendingene.  Det er derfor åpenbart at NRKs ledelse mener at Oliver Stones forvrengninger gir et faglig seriøst og historisk riktig bilde av USAs og verden.  Ingenting blir nevnt om at Oliver Stone er en meget omstridt og ustabil person som har uttalt støtte til både Stalin og Hitler.
I forbindelse med denne serien som nå vises av NRK ble Stone intervjuet av avisen Sunday Times der han sa at hans mål med denne serien er å sette Josef Stalin og Adolf Hitler inn ”i en mer korrekt historiske sammenheng.”  Under intervjuet angrep han jødene, og hevdet at de overdriver hendelsene under Holocaust.
Vi har ingen grunn til å tro at dette har gått NRK-redaksjonen hus forbi.  Valget av denne propagandafilmen kan ikke være tilfeldig, og NRK har et troverdighetsproblem når de velger et program som så til de grader tar sikte på å indoktrinere uforberedte seere i en ideologisk konstruert historiefremstilling gjennom ren hjernevaskteknikk.  Hvor hører vi protestene?



Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: