SPCJs rapport om antisemittisme i Frankrike 2013

Ilan Halimi (23) som ble torturert i ukesvis i 2006 av mange arabere like ved Paris. Han døde av skadene.
Ilan Halimi (23) som ble torturert i ukesvis i 2006 av mange arabere like ved Paris. Han døde av skadene.

SPCJ publiserer statistikk og analyse om antisemittisme i Frankrike i 2013.
Antisemittiske handlinger på fransk jord blir samlet og analysert av organisasjonen SPCJ i samarbeid med innenriksdepartementet i Frankrike.
Last ned rapporten her… (engelsk)
INGEN NEDGANG ETTER 2012
Den forventede nedgangen i antisemittiske handlinger etter ekstreme tall i 2012 kom aldri, som man håpet det ville gjøre.
SPCJ skriver at det høye nivået av antisemittiske hendelser skapte et fiendtlig miljø. Det er nå vanligere enn før å komme med anti-jødiske utsagn. Det er også mer vanlig enn før å oppfordre til handling.
NETTET NY ARENA
Rapporten er enkel – den måler antall hendelser, og de øker. Imidlertid er det verre, skriver organisasjonen, å måle det som skjer på nettet, av websteder, blogger, forum, og e-poster som blir sendt rundt omkring.
Etter år 2000 har antall antisemittiske handlinger i Frankrike vært svært høyt. Etter 2000 har antallet hendelser økt med omtrent 7 ganger. I samme periode har seks mennesker blitt myrdet fordi de var jøder. Tre av disse var små barn.
Man kan ikke lenger se på antisemittismen i Frankrike som en forbigående, midlertidig situasjon som følge av forholdene i Midtøsten. Det er et strukturelt problem som man ikke har tatt opp kampen mot, og det er derfor ikke stoppet.
RASISME OG ANTISEMITTISME: MINDRE ENN 1 % BLIR 40 %
40 % av rasistisk vold i Frankrike i 2013 rammet jøder. Når jødene utgjør mindre enn 1 % av den franske befolkningen snakker vi om en svært sterk overrepresentasjon. Med andre ord er mindre enn en prosent av befolkningen rammet av 40 % av rasistiske fysiske angrep i Frankrike.
Som foregående år er de franske byene Paris, Marseilles, Lyons. Toulouse, Sarcelles, Strasbourg og Nice hardest rammet av antisemittismen også i 2013.
JØDENE FØLER SEG ALENE
Dette tilbakeblikket hvor man ser på fakta om antisemittisme og hvorden utviklingen har vært de siste fjorten år, viser med all ønskelig tydelighet at volden har tatt bo i samfunnet, skriver SPCJ. Men det virkelig urovekkende er at de franske jødene føler seg isolert og alene i kampen mot antisemittisme. Er ikke dette hele nasjonens sak?
SAMFUNNET ER SYKT
Siden angrepene er forbrytelser, skjer kampen mot dem først og fremst i rettssalene. Men dette er ikke nok dersom man skal få bukt med denne samfunnssykdommen, skriver organisasjonen videre.
Man må arbeide på tvers av departementene, skriver de videre. Dette er noe som angår hele samfunnet, og enhver må derfor være med i kampen mot antisemittismen, med mange forskjellige midler og metoder, både i skolene og ellers i samfunnet. Alle franske borgere må være våkne når de ser slike handlinger, og reagere.
Les om hvordan Ilan Halimi (23) ble torturert i ukevis fordi han var jøde.
Offisiell link til rapporten
SPCJStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: