OSSE med sterk kritikk av Norges holdninger

Aftenposten skriver i dag om OSSE-delegasjonens funn i Norge. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa reagerer sterkt på flere av de samme punktene som SMA i årevis har påpekt.

I sommer besøkte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Norge for å undersøke hvordan det sto til med integrering og toleranse i verdens rikeste land, særlig i etterkant av 22. juli.
OSSE-delegasjonen fikk seg noen overraskelser, selv om de ikke ligger skjul på at Norge «er en eksemplarisk stat når det gjelder menneskerettigheter og likhet»: 

 • Noe av det som forbauset OSSE mest i Norge, var nordmenns syn på Israel og Midtøsten-konflikten.
 • Delegasjonen reagerer også kraftig på hvor lite politiet gjør for å bekjempe hatkriminalitet i Norge.
 • Samtidig konkluderer rapporten med at det er på høy tid at Norge opphever kosher-forbudet fra 1929.
 • Som SMA stadig påpeker, er det ikke mulig å ha en ensidig negativ holdning til Israels politikk, uten samtidig å komme i fare for å utvikle jødehat. Israel er verdens eneste jødiske stat, og klimaet i Europa etter krigen, samt de arabiske og muslimske statenes undertrykkelse av religiøse og etniske minoriteter, i særdeleshet jødene, har gjort at Israel i dag er det eneste trygge oppholdsstedet for en jøde. Disse synspunktene bekreftes i stor grad av OSSEs rapport.

  I sin Norges-rapport reagerer OSSE-delegasjonen særlig på holdningene til jøder. En undersøkelse i regi av Holocaust-senteret tidligere i år viste at 38 prosent av befolkningen mener Israels behandling av palestinerne er sammenlignbar med handlingene til nazistene. 12,5 prosent ga uttrykk for sterke antijødiske holdninger.
  OSSE-delegasjon mener dette er «urovekkende», og advarer mot at sterke antiisraelske holdninger kan utvikle seg til en form for antisemittisme.
  «Utenriksministeren bør fremme en sivilisert diskusjon om Midtøsten-konflikten, og reagere overfor dem som i debatten demoniserer staten Israel», konkluderer OSSE.
  – Dette er et alarmerende resultat ikke bare for Norges lille jødiske miljø, men også for ledere i regjeringen som gjennom sin hyppige kritikk av Israel kan ha bidratt til dette, sa OSSEs representant for bekjempelse av antisemittisme i Europa rabbi Andrew Baker under et OSSE-møte i Warszawa i begynnelsen av oktober.

  KULTUR FOR ANSVARSFRASKRIVELSE
  Samtidig som mediene ynder å fremstille Norges reaksjon på Breivik-terroren som mønsterverdig, ser vi etter Gjørv-kommisjonen at nivået er heller labert når det kommer til gjennomføring av planer. Ingen vil ta personlig kritikk, så å si alle som hadde ledelsesansvar gikk av i god tid før Gjørv-kommisjonen presenterte sin rapport.
  Den samme ansvarsfraskrivelse ser vi når det gjelder pågående hatkriminalitet. Her snakker vi etter SMAs syn om en kultur, ikke nødvendigvis bare sviktende personlig ansvar.

  OSSE-delegasjonen er også kritisk til at politiet gjør for lite for å kartlegge omfanget at hatkriminalitet og rasistisk motivert vold.
  De tolker de lave tallene som om politiet ikke har kommet langt nok i å ta denne typen kriminalitet på alvor.
  Samtidig etterlyses økt støtte til å styrke sikkerhetstiltakene rundt det jødiske miljøet i Norge.

  Forbudet mot rituell «koscher»-slaktning, som Norge innførte i 1929 etter press fra det daværende Bondepartiet ved leder Jens Hundseid, forøvrig fire år før Tyskland innførte samme forbud, kalles av OSSE «et gufs fra mellomkrigstiden.» «En fortsettelse av forbudet vil være en flekk på Norges rykte for å vise toleranse og inkludering.» OSSE viser til at både samer og jegere har fått unntak fra reglene.

  «Vi har ingen forpliktelser til å utlevere våre husdyr til jødenes grusomheter».
  Slik formulerte leder for Bondepartiet – Jens Hundseid – hvorfor det som i dag er Senterpartiet – gikk inn for at koscher slakting burde være forbudt i Norge i 1929.
  «Vi har ikke invitert jødene hit til landet og vi har ingen forpliktelser til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier», fortsatte Bondeparti-lederen. Ved en senere anledning gjorde han det klart at «en god del av disse utlendinger som kommer inn i landet, er rasemessig sett av mindreverdig kvalitet».
  Forbudet ble vedtatt i Norge i 1929, fire år før Nazi-Tyskland innførte et tilsvarende forbud.

  NORGE BEST, MEN MEST I EGNE ØYNE
  Det kan nok nå være på sin plass å slå fast at det offiselle Norge slett ikke er noe foregangsland når det gjelder toleranse og integrasjon, slik man gjerne ynder å fremstille seg. Tvert imot har vi altså forhold her på berget som karakteriseres som «alarmerende» og «en flekk på Norges rykte,» og som har ført til at mange jøder i Norge frykter for sin egen sikkerhet.
  Aftenposten: Reagerer sterkt på holdninger til jøder  Støtt SMA-Norge

  Liker du det du leser?

  Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

  Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

  Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

  Vipps: 84727
  Bankkonto: 6242 10 60644

  Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: