Obama: Palestinerne fortjener en slutt på okkupasjonen

Barack Obama - gaper han over for mye denne gangen? (Faksimile: nydailynews.com)
Barack Obama – gaper han over for mye denne gangen? (Faksimile: nydailynews.com)

USAs president Barack Obama sa tirsdag i et intervju med den arabiskspråklige London-avisen Asharq al-Awsat, at han «aldri vil gi opp håpet» om en tostatsløsning, skriver Ynet News i Israel. Mye tyder imidlertid på at han gaper over for mye.
Obama ga uttrykk for at han ser vanskelighetene med å komme til enighet. Men hans egen holdning i spørsmålet er nok i favør av arabernes syn. «Palestinerne fortjener en avslutning av okkupasjonen, og de daglige tilfellene av skammelig behandling. Det er derfor vi har arbeidet så hardt i mange år for en tostatsløsning, og for å utvikle innovative måter å ivareta Israels sikkerhet og palestinernes behov for suverenitet.»
Barack Obama har, sett fra vår side, på mange måter utmerket seg som en av de mer uvennlige presidenter USA har hatt, sett fra Israels side. Han har forsøkt seg helt siden han ble innsatt med å etablere et godt forhold til flere av Israels fiender, imidlertid uten å lykkes nevneverdig. Årsaken er muligens den mangelen på styrke han utviser.
I denne delen av verden ses et ønske om dialog fort på som svakhet. Obamas trussel om maktbruk overfor Syrias president Assad dersom han bruke kjemiske våpen bidro antagelig for eksempel ikke til økt respekt, ettersom det som kjent ble brukt nettopp kjemiske våpen. Like kjent er det ikke ble brukt makt fra USAs side.
Obamas kommentarer kommer kort tid før han skal møte seks av lederne i den arabiske verden, i GCC, Samarbeidsrådet for Gulfen.
Men om han har et håp fremdeles, så er det ifølge den amerikanske presidenten «ingen hemmelighet at vi har en veldig vanskelig vei fremover. Som følge av dette, tar USA nå en grundig gjennomgang av vår egen tilnærming til konflikten,» noe Ynet tolker som et tegn på at USA kan komme til å følge EU når det gjelder å stramme til for samarbeidet med Israel.
«De vedvarende følgene i Gaza av konflikten i fjor sommer bør være et sentralt tema uansett hva som gjøres,» konkluderte Obama med ifølge avisen. «Til syvende og sist er det ikke bare Gazas umiddelbare humanitære og bygningsmessige behov som må ses på, men også de viktige utfordringene Gaza har i fremtiden i forbindelse med en tostatsløsning. Dette gjelder ikke minst reetablering av forbindelsen til Vestbredden, samt å reetablere sterke kommersielle bånd til Israel og til den globale økonomien.»

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644