Nytt fra Israel

Nyhetsbildet i Israel er noe annerledes enn på våre trygge hjemtrakter. Riktig nok har vi ordnet oss med en importert økning i kriminalitet, så folk ikke lenger føler seg trygge på gaten i hovedstaden, og rett nok er det alltid en viss fare for å bli skutt om du praier en pirattaxi på Bislet.
Men i forhold til faren for å få raketter direkte inn i boligblokkene i Tel Aviv, eller risikoen for at en hatefull islamist skal sprenge seg og omgivelsene i filler på dine fredelige handlegater, er våre selvvalgte spenningsmomenter peanuts. Til og med trusselen om fullstendig utslettelse av hele staten må jødene leve med.
IRAN PÅ FRIERFØTTER
Irans forsøk på å skaffe seg allierte i den nye arabiske verdensorden preger avisforsidene. Mens vi hjemme fortelles at Det mulimske broskaps representant, president Morsi i Egypt er relativt moderat, forteller israelske aviser at Irans åpent jødehatende president Mahmoud Ahmadinejad nå besøker Egypt for første gang siden Den islamske republikk ble opprettet. Dette ses på som et ledd i Ahmadinejads arbeid for å skaffe seg venner. For et bittelite land som står i en svært utsatt posisjon er dette dårlig nytt.
HIZBOLLAH I BULGARIA
Bulgarske myndigheter har nå avsluttet sin etterforskning av terrorhendelsen i fjor sommer, hvor fem israelske turister ble drept, sammen med en bulgarer, kunne vi lese i avisene i går. Etterforskningen konkluderer med at Hizbollah står bak angrepet. Blant annet har Bulgaria bedt Israel om hjelp til teknisk etterforskning, og det er klare spor som blant annet viser den økonomiske forbindelsen til den islamistiske, Iran-støttede terrorgruppen.
Men én slik terrorhendelse er slett ikke nok til at EU nå setter gruppen på sin terrorliste. Vi antar at heller ikke Norge ønsker å bidra til at dette skjer. Det er åpenbart bare når islamsk terror går ut over nordmenn, at vi bryter med vår innbitte dialoglinje. Da er vi til gjengjeld svært rask med å gi vår støtte til tiltak som kan føre til at de ansvarlige «blir stilt til ansvar.»
I et par tiår har Israel og USA bedt EU om å sette de religiøse fanatikerne på denne listen. Til nå har disse henstillingene falt på stengrunn. Det fører til frustrasjon blant israelere, og de føler seg alene i kampen mot islamistisk terrorisme.
PA MED JØDEHAT I LÆREBØKENE
Så til jødehat i palestinske lærebøker. En nylig offentliggjort rapport konkluderer med at det slett ikke bare er i palestinske lærebøker det forekommer «ensidighet», men at også israelske lærebøker, mest de ultraortodokse, inneholder det forskerne anser som «dere eget narrativ.»
Dette blir på det sterkeste imøtegått av israelske myndigheter. Problemet er at man, som vi sier på norsk, sammenligner epler og bananer. Vi snakker nemlig ikke om narrativer, og vinkling. Når palestinsk offisielt barne-TV forteller at okkupasjonen er ulovlig, at «vår fiende, sionistene, er en satan med hale», barnemagasiner skriver at «Hitler drepte jødene for å vise verden at de var en nasjon som sprer ødeleggelse i verden», eller skolebøkene skriver at «sionisme og Israels eksistens er illegitim», så er alt dette ledd i en systematisk desinformasjonskampanje rettet mot barn, mens forskerne sammenligner det med historiske fakta om terroraksjoner mot jøder, i israelske skolebøker. En slik sammenligning blir totalt feil, og blir bare en hvitvasking av PA-myndighetenes hatpropaganda, påpeker israelske myndigheter. De amerikanske myndighetene har heller ikke stilt seg bak forskningsrapporten, påpekes det. Dette bekreftes også det offisielle USA.
VÅPENFUNN I BARNEHAGE
I Abu Sinan, en liten landsby i nærheten av Acre ved kysten i nord-Israel, ble det under et politiraid i går funnet en mengde farlige våpen. Våpenfunnet ble gjort i en barnehage for barn med spesielle behov, og i en skole ved siden av. Våpnene var lette anti-tank våpen, og rakettdrevne granater, samt en mengde geværkuler og diverse andre våpen. Politiet opplyser at det for ikke lenge siden ble funnet over 50 granater og en mengde AK-47 geværer i en landsby like ved Abu Sinan. Politiet er svært årvåkne med hensyn til nettopp våpen på avveie. De utgjør en alvorlig trussel for det daglige liv. Våpnene antas stamme fra et tyveri i et militært våpenlager for kort tid siden. Det spekuleres i hvem som er gjerningsmannen. Man antar at noen som er innrullert i forsvaret kan ha tatt våpnene fra lageret. Landsbyen er en blanding av muslimer, drusere og kristne.
SPENT I NORD
Israel har nå flyttet et Iron Dome batteri nord i landet, etter økte spenninger tidligere forrige uke. Blant annet meldte media om at Israel skal ha bombet en våpentransport i Syria. Våpnene var russiske og var tiltenkt Hizbollah. Israel overvåker nøye all våpentransport som kan tenkes å havne i hendene på terroristorganisasjoner. Som kjent reagerte både Russland og Iran på nyhetene med å klage over at Israel «brøt internasjonale lover» ved å angripe et suverent land. Hæren opplyser at utplasseringen av batteriet ikke betyr at man frykter umiddelbare rakettangrep, men at «man ikke tar noen sjanser.» Etter angrepet opplyste syriske nyhetsbyråer at et «forskningsanlegg» hadde blitt angrepet. Verken syriske myndigheter eller Hizbollah har kommet med trusler, men iranske talsmenn har sagt at «Israel vil angre», og visegeneralen i Irans væpnede styrker skal ha sagt at «Syrias svar på angrepet vil sende dette regimet [Israel] inn i koma.»
TYRKIA HYKLER
På lederplass skriver Jerusalem Post om Tyrkia, som etter den over nevnte bombingen også truet Israel med represalier. «Et angrep på ethvert muslimsk land anses som et angrep på Tyrkia.» Redaktøren viser til Tyrkias egen reaksjon mot nettopp Syria i fjor, da en villfaren rakett fra borgerkrigen i Syria uforvarende kom over grensen til Tyrkia. Landet reagerte straks med et militært angrep. Redaktøren spør om ikke Tyrkias egne regler for retten til selvforsvar ikke også skal gjelde for Israel?
Israelske diplomater har kalt Tyrkias uttalelser for «elpekjekt hykleri.» Tyrkia er jo medlem i NATO og søker medlemskap i EU. Det som for Tyrkia tydeligvis er en ufravikelig rett til selvforsvar, blir plutselig «statsterrorisme» når det gjelder Israel. Redaktøren spør om ikke Tyrkias reaksjon snarere er et forsøk på å danne allianse med samtlige muslimske land – ved å bruke den mest brukte metoden av alle de siste 80 årene – å fordømme sionistene. President Obama skal etter planen besøke Israel kommende vår, for første gang siden han ble innsatt i 2009. Han har et syn på Tyrkia som «moderat, demokratisk, muslimsk stat» – avisen oppfordrer både ham og resten av verden til å revurdere sitt syn på Tyrkia. Etter avisens mening har landet endret seg radikalt – i retning mot det verre.
TEKNOLOGI I BARNESKOLEN
Videre fortelles det om at rundt 100 barneskoler i Israel nå skal gå over til å bruke digitale skolebøker. Utdanningsminister Gideon Sa’ar sier dette er et ledd i «å tilpasse undervisningen til det 21. århundre.» Elever på femte og sjette klassetrinn vil bruke digitale lærebøker i engelsk, matematikk og et valgfritt fag. Lærerne får et 30 timers kurs i å bruke digitale lærebøker, og i tillegg et 30 timers spesialiseringskurs i å bruke teknologien i ett av fagene de underviser. En av skolene som har hatt metoden som pilotprosjekt i et år allerede, forteller om svært god stemning blant elevene. «Dette er deres verden,» fortelles det. «De ble født til dette.» Skolen forteller om mer fokuserte elever, – de slipper å bære på de tunge skolebøkene, og læringen får mye mer elementer av lek enn vanlig bokbasert utdannelse. Erfaringene fra de 100 skolene vil bli evaluert etter en tid, og digitale lærebøker vil muligens bli innført i samtlige skoler i Israel.
HELSETOPPER MØTES
Neste uke møtes 70 ledende representanter for 20 lands offentlige helsevesen i Israel for å lære hvordan de skal takle større utfordringer som epidemier og lignende. I ni dager skal helseekspertene lære, og utveksle kunnskap og erfaring om truende og farlige sykdommer. Foreleserne er blant verdens ypperste. Kurset finner sted på The Hebrew University i Jerusalem.

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644