NRK har ingenting lært

Den 28. august behandlet Kringkastingsrådet et uvanlig stort antall klager på NRKs ensidige dekning av krigen i Gaza.  Et enstemmig Kringkastingsråd rettet skarp kritikk mot NRKs ledelse og oppfordret NRK til i større grad å formidle bakgrunnsinformasjon om Midtøsten-konflikten.  Rådet uttalte blant annet at det forventer at NRK har et bevisst forhold til grensegangen mellom nyhetsrapportering og kommentarvirksomhet.  Vi merket oss imidlertid at NRKs øverste ledelse ikke uten forbehold godtok kritikken, og som vi spådde allerede før Kringkastingsrådets konklusjon, har NRKs kampanje mot Israel ikke bare fortsatt, – den har blitt kraftig forsterket.
Allerede 1. september presenterte NRK på sin nettside et kjempeoppslag hvor man påstår at ”Israel eksproprierer 4.000 mål land på Vestbredden.”  Påstanden er en blank løgn som NRK har plukket opp fra sine venner i organisasjonen Peace Now.  Denne organisasjonen har gjennom flere tiår vært betalt av utenlandske myndigheter for å drive politisk undergravingsarbeid rettet mot staten Israel.  Dette er forhold NRK er vel kjent med.
Hva saken dreier seg om er konklusjonen på en intern høring i Israel vedrørende eiendomsforholdene ved den jødiske bebyggelsen i Gush Etzion som ble opprettet på offentlig grunn tidlig på 1940-tallet i medhold av Folkeforbundets folkerettslig bindende oppfordring til tett bosetting av jøder i dette området.  Det området saken gjelder har aldri vært ”ekspropriert” av israelske myndigheter.
Gush Etzion med kibbutzen Kfar Etzion ble imidlertid ulovlig okkupert og ekspropriert fra sine rettmessige eiere av den jordanske hær i 1948.  Da ble de mannlige innbyggerne massakrert mens kvinner og barn ble tatt til fange, på samme måte som ISIL i dag behandler innbyggere i Irak og Syria.  Gush Etzion ble befridd fra okkupasjonen i 1967 og er i dag befolket av etterkommere av dem som ble drept i 1948.  NRK forfekter imidlertid en påstand om at det er de etnisk rensede ofrene for den jordanske massakren som gjorde noe ulovlig da de dro tilbake og gjenoppbygde hjemmene sine som de hadde skjøte på eiendomsretten til.
Denne diskriminerende propagandaen fra NRKs side kan ikke bortforklares som en glipp eller et engangstilfelle.  Den vedvarende strømmen av usanne, nedlatende og demoniserende påstander om ”ulovligheter” som Israel skal ha begått, sammen med den systematiske fortielsen og forvrengningen av fakta med hyppig bruk av rene løgner, er resultat av en bevisst valgt redaksjonell og journalistisk linje som NRKs ledelse har besluttet å følge.  På annen måte kan det vi nå observerer ikke forklares, og spesielt ikke etter Kringkastingsrådets enstemmige konklusjon om at NRKs journalistikk vedrørende Israel faktisk mangler balanse.
Et nytt eksempel på dette, hvor NRK med overlegg brøt både med Kringkastingsrådets anbefalinger og pressens egen Vær varsom-plakat skjedde i Dagsrevyen 22. september hvor man lot den velkjente anti-israeleren Desmond Tutu utbre seg med sine infame antisemittiske løgner og oppdiktede påstander om okkupasjon, apartheid og barnemord fullstendig uimotsagt.
I Vær varsom-plakaten, pkt. 4-14, heter det bl.a.: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.”  Det var ingenting som hindret NRKs Tomm Kristiansen i å kontakte noen som med faglig autoritet kunne ha imøtegått og tilbakevist Tutus urimelige og feilaktige beskyldninger med fakta.  Tomm Kristiansen hadde all grunn til selv å være klar over at Desmond Tutu for med løgn, slik han ofte har gjort i denne sammenheng, men han valgte, sammen med sin redaktør, å publisere innslaget uten motforestillinger.  Dette er et skoleeksempel på hvordan NRK og dens medarbeidere aktivt bidrar til å skape antisemittiske stemninger og i det norske folk.
Et nytt eksempel på NRKs undergravende propaganda mot Israel kunne vi observere i nyhetsprogrammet Dagsnytt Atten 24. september da en representant for palestinerne fikk åpen mikrofon for å fremsette de samme usanne påstandene om ”ulovlig okkupasjon og brudd på folkeretten.”  Foranledningen var et forsøk fra Fellesutvalget for Palestina på å problematisere norske turoperatørers reiseprogrammer til Israel og palestinske områder.  Det realpolitiske innholdet i sendingen var imidlertid kun den anledningen den ga til å få gjentatt enda en gang de uriktige beskyldningene mot Israel.  Ingen var invitert for å imøtegå løgnene.
Slike anledninger dukker stadig oftere opp på NRKs sendeplan.  Et ganske ekstremt eksempel på dette opplevde vi allerede dagen etter, 25. september, hvor Gry Blekastad Almås brukte sitt program Urix til nye nedlatende kraftsalver mot den jødiske staten.  Som påskudd for innslaget brukte hun besøket i Norge av historikeren Benny Morris som i sin tid skrev en kritisk fremstilling av Israels uavhengighetskamp. Den har han imidlertid i en ny og omarbeidet utgave av boken tatt et klart oppgjør med og rettet opp.  For Blekastad var det imidlertid den opprinnelige kritikken som gjelder, og hun benyttet anledningen i rikt monn til å gjenta alle de nedsettende anklagene mot Israel som NRK har på repertoaret.
Benny Morris var imidlertid fullt ut i stand til å korrigere Blekastad og rette også på hennes mange vrangforestillinger.  Da skiftet Blekastad taktikk og trakk frem en israelsk ”fredsaktivist,” Yonatan Shapira, som holdt en anti-israelsk forelesning, spekket med de samme usanne og nedsettende påstandene om Israel som NRK synes å foretrekke.  Benny Morris fikk knapt anledning til annet enn å karakterisere propagandaen som ”tullprat.”
Et viktig forhold Blekastad og NRK bevisst underslo i dette programmet var at også Yonatan Shapira tilhører den kategorien av israelere (Combatants for Peace) som tjener til livets opphold ved å la seg lønne av ”prosjektmidler” fra utenlandske regjeringer som arbeider for å undergrave Israels omdømme og legitimitet.  Som sannhetsvitne om Israel i NRK er han ikke mer vederheftig enn Gry Blekastad Almås, Tomm Kristiansen, Sidsel Wold, Odd Karsten Tveit og Mads Gilbert.
Vår konklusjon er derfor at NRKs ledelse og medarbeidere ingenting har lært av den kritikken for nettopp disse forhold ledelsen fikk høre både fra et enstemmig Kringkastingsråd og fra uvanlig mange lisensbetalere.  Det betyr ikke at kritikken var mislykket.  Det betyr at den må fortsette med styrke helt til det går opp for ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen at han bør begynne å ta dette på alvor og legge om kursen.  Journalistikk basert på personlige politiske meninger, usannheter og hets med rasistiske overtoner vil vi ha oss frabedt.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: